fbpx

Disclaimer

Rechts Persoon (Kamer van Koophandel: 73792799), hierna te noemen RP, verleent u hierbij toegang tot www.kennisdomein.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te bekijken.

RP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
RP spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RP.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en/of diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met RP. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RP nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RP of auteur. Op deze website wordt ook gebruik gemaakt van stockfoto’s van Pixabay.com. De rechten van dit beeldmateriaal liggen bij de betreffende fotograaf.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.