Juridische tips

Elke dag neem je beslissingen. Je komt daarbij tal van juridisch getinte vragen tegen. Wanneer je onze juridische blogs met uitleg en tips leest, dan maakt dit het terrein overzichtelijk. Deze kennis vergroot jouw weerbaarheid en helpt je de problemen klein te houden. Zal ik het betalen van mijn huur een paar dagen uitstellen? Hoe zit het met de ziektedagen van mijn werknemer? Meestal kun je goed overzien hoe je moet handelen. Maar soms lopen zaken uit de hand. Je hebt dan hulp nodig van een deskundige. Maar wie schiet jou te hulp en kan je die hulp eigenlijk wel betalen?

Inzet en nut van juridische vertalingen

Dat juridische taal niet altijd gemakkelijk is, weet iedereen. De inzet en nut van juridische vertalingen ligt dan ook voor de hand: ze zijn namelijk essentieel als het gaat om het communiceren van juridische informatie tussen landen/mensen/bedrijven met een verschillende taal. En niet alleen de taal...

De kosten van een rechtszaak

Iedereen weet dat een rechtszaak geld kost. Soms veel geld. Gelukkig bestaat er zoiets als gesubsidieerde rechtshulp, waardoor de kosten van een rechtszaak ook voor mensen met een laag inkomen te betalen zijn. In dit blog vertellen we meer over de kosten van een rechtszaak, waar moet je rekening mee ...

Wat is een rechtspersoon

Om te kijken wat een rechtspersoon is, kijken we eerst naar wat een natuurlijk persoon is. Een natuurlijk persoon is een mens. Een mens met rechten en plichten. Zo mag een mens (een natuurlijk persoon) onder meer trouwen, overeenkomsten sluiten of eigenaar zijn van goederen, schulden hebben, erven en...

Wat is TBS

Wie regelmatig het nieuws volgt krijgt zo nu en dan opgelegde straffen te horen die uitgesproken zijn door rechters in strafrechtzaken. Een van de opgelegde maatregelen die je regelmatig voorbij hoort komen is TBS. Wat is TBS, waar dient het voor, zijn er meerdere varianten die opgelegd kunnen worden...

Wat is smartengeld

De vraag wat is smartengeld is relatief eenvoudig te beantwoorden: geld dat je krijgt voor de smart die je hebt geleden. Smart is echter een breed begrip. Zo kunnen er allerlei gevoelens onder vallen zoals angst, onzekerheid, pijn en verdriet. Je hebt recht op een vergoeding smartengeld als je door t...

Letselschade, waar heb ik recht op?

Letselschade kan veel verschillende kostenposten omvatten. De vraag letselschade, waar heb ik recht op is dan ook niet in een paar woorden te beantwoorden. Allereerst rijst de vraag wie aansprakelijk is voor het door jou opgelopen letsel. Ben je dat zelf, dan heb je geen recht op een schadevergoeding...

Ontslag op staande voet en ontslag wegens Corona

Werknemers en werkgevers krijgen soms te maken met een situatie van ontslag. Voor de werknemer is dit bijzonder confronterend, omdat hij of zij daarmee het bestaansinkomen verliest. Voor de werkgever kan dit soms het sluitstuk zijn van een lange periode vol problemen en een gespannen sfeer in het bed...

Rechten bij het huren van een bedrijfsruimte

Voor jouw nieuwe bedrijf ben je op zoek naar een geschikte bedrijfsruimte. Je hebt je oog laten vallen op een klein en gezellig winkelpand, midden in het centrum van jouw woonplaats. Voordat je contact opneemt met de verhuurder, laat jij je voorlichten over je plichten en rechten bij het huren van be...

Verzet, hoger beroep en cassatie

Wat is het verschil tussen verzet, hoger beroep en cassatie? In veel juridische teksten komen deze juridische termen naar voren en deze kunnen voor verwarring zorgen. Zowel verzet, hoger beroep als cassatie geven de mogelijkheid aan een partij om naar een hogere rechter te stappen wanneer deze het ni...

Verschil dagvaarding verzoekschrift

Dagvaarding of verzoekschrift? De juridische wereld zit vol complexiteiten. Deze blogpost licht toe welke procedure in welk geval toegepast wordt en wat de cruciale verschillen zijn. Het verschil tussen een dagvaarding en verzoekschrift en wanneer deze toegepast kan worden is vastgelegd in de wet. Wa...

Veelgestelde vragen

Juridisch, wat is dat?

Vraagstukken waarbij regels uit het recht een rol spelen zijn juridisch. Daarbij bestrijkt het recht meerdere gebieden. Zo kunnen zaken tussen burgers onderling spelen, zoals bijvoorbeeld een ruzie over het niet betalen van een geldvordering. Zulke vragen liggen dan op het terrein van het verbintenissenrecht. Ook kan er iemand overleden zijn, waardoor een erfenis moet worden verdeeld. Dan betreden we het erfrecht. Soms wordt een ontslag onterecht verleend. Dan komen de regels van het arbeidsrecht in zicht. Elk rechtsgebied heeft zijn eigen aandachtspunten. Lees er onze juridische blogs maar eens op na.

Hoe juridisch advies schrijven?

Een goed juridisch advies schrijf je niet even zomaar. Voor een uitgebalanceerde tekst is voldoende inzicht nodig in ons rechtssysteem. Het gaat dan niet alleen om kennis van één bepaalde rechtsregel, maar ook om de manier waarop die regel zich tot andere rechtsregels verhoudt. In de praktijk worden juridische adviezen geschreven door adviseurs met een ruime kijk op wetgeving en praktijk. Bovendien moet de adviseur voldoende inzicht hebben in het rechtsgebied waar het probleem in past. Want dat er sprake is van een probleem, staat meestal wel vast. Het juridische advies wordt immers geschreven met het oog op het oplossen van een bepaalde rechtsvraag. De partij die informatie bij de adviseur opvraagt, is gebaat bij een oplossing die voor hem of haar het voordeligst is.

Hoe word je juridisch adviseur?

Om juridisch adviseur te worden volg je niet een bepaalde beroepsopleiding. Over het algemeen is minimaal het afronden van een universitaire rechtenstudie vereist. Ga je daarna adviseren op een specifiek gebied, dan zijn aanvullende opleidingen of flink wat praktijkervaring gewenst. Ook je schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid moet goed in orde zijn. Een adviseur die zijn visie niet goed op schrift kan verwoorden, zal vrij snel tot de conclusie komen dat hij maar beter kan stoppen met dit werk. Vraag jij je af welke vooropleiding je nodig hebt en hoe een rechtenstudie is opgebouwd, blader dan eens door onze blogs. Je komt er zeker de gewenste informatie tegen.

Wat is een juridisch loket?

Juridisch Loket is de naam van een landelijke organisatie die met steun van de Rijksoverheid haar werk doet. Doet zich bij jou een juridisch probleem voor, dan kun je elke werkdag naar deze organisatie bellen. Het landelijk telefoonnummer is 0900 – 8020. Afgezien van de telefoonkosten die 10 cent per minuut bedragen, is het advies dat je er krijgt gratis. Je krijgt een jurist aan de lijn die jou helpt om je probleem in een heldere juridische vraag te vertalen. Ook kan de jurist jou helpen om een antwoord op die vraag te vinden. Dreigt er een proces dan word je geholpen om de juiste advocaat te zoeken. Heb je zelf te weinig geld om zo’n advocaat te betalen, dan geeft de jurist van het Juridisch Loket jou ook uitleg en tips over de gefinancierde rechtshulp. Het Juridisch Loket beschikt ook over spreekuurlocaties. Je vindt ze verspreid over heel Nederland. Tijdens het inloopspreekuur kun je hier gewoon met je vragen langs gaan.

Waar kan ik juridisch advies krijgen?

Gedegen juridisch advies begint dus vaak bij het Juridisch Loket. Een probleem met je buren, relationele problemen, te hoge schulden of het verlies van een baan; ze scheppen allemaal de behoefte aan juridisch advies. In plaats van het Juridisch Loket, of als vervolgstap erop, kun je natuurlijk ook bij een betaalde juridisch adviseur naar binnen stappen. Door heel Nederland vind je juridisch specialisten die vanuit hun vestiging juridische dienstverlening aanbieden. Juridisch specialisten vind je natuurlijk ook op een advocatenkantoor. Ben je verbonden aan een grote verzekeraar, dan is de kans groot dat die verzekeraar ook een juridische afdeling heeft. Daar kunnen ze je ook verder helpen.

Wat juridisch regelen voor kind?

Welke dingen je juridisch moet regelen voor je kind, hangt af van de situatie waar je rekening mee moet houden. Zo kunnen jij en je partner tot de conclusie zijn gekomen dat je uit elkaar gaat, terwijl je kind nog minderjarig is. In dat geval is het wettelijk verplicht om samen een ouderschapsplan te maken. Hierin staat beschreven hoe de opvoeding van je kind verder wordt geregeld en wie welke rol daarin vervult. Maar ook zonder scheidingsproblematiek kan het van belang zijn om over de juridische veiligheid van je kind na te denken. Stel dat je overlijdt, dan is het fijn als de verdeling van jouw vermogen in een testament is vastgelegd. Wordt je kind in zo’n geval wees, dan is het verstandig om alvast in het testament een vervangende ouder aan te wijzen. Zo staat na jouw overlijden direct vast wie de zorgtaak op zich neemt en wordt jouw kind een hoop onzekerheid bespaard.

Wat kost juridisch advies?

Elk type advies heeft haar eigen prijs. Niet dat elk rechtsgebied haar eigen prijskaartje heeft. Maar het ene advies moet soms veel uitgebreider worden gegeven dan het andere advies. Aangezien je de advisering meestal per uur betaalt, hangt de eindprijs dus samen met het aantal uren dat nodig is. Tarieven voor juridisch advies zijn tamelijk pittig. De mensen die jou advies geven zijn hoogopgeleid en hebben vaak hoge kosten voor hun eigen bedrijf. Denk hierbij aan huisvesting, degelijke administratie en lidmaatschap van een beroepsorganisatie. Ook onder de zzp’ers kom je vaak goede juridisch adviseurs tegen. Hun uurtarief start soms al bij 100 euro. Bij andere adviseurs kan het uurtarief oplopen tot circa 350 euro per uur.

Welke juridische documenten zijn er?

Te veel om op te noemen eigenlijk. Zeker als je ook alle documenten erbij telt die slechts voor een deel juridisch zijn. Denk hierbij aan een factuur waarop ook de algemene verkoopvoorwaarden staan afgedrukt. Kijken we naar de formeel juridische geschriften. Dan is bijvoorbeeld een dagvaarding er één. Daarmee kun je een rechtszaak beginnen. Ook een schriftelijke huurovereenkomst is een juridisch document. Je ontleent er je huurbescherming aan en je hebt hem wellicht nodig om bij de overheid huursubsidie aan te vragen. Uiteraard is ook het vonnis van een rechter een juridisch document. Het stelt de rechtsverhouding tussen partijen vast. Met zo’n vonnis of met een dwangbevel kan soms door een deurwaarder beslag worden gelegd op jouw spullen. Dit geeft al aan hoe belangrijk een juridisch document kan zijn.

Welke juridische functies zijn er?

Ga je aan de slag als jurist, dan staat er een veelheid aan functies voor je open. Je kunt doorstuderen voor rechter of advocaat. Ook een functie als Officier van Justitie ligt mogelijk in het verschiet. Hetzelfde geldt voor de functie van rechter. Spreken complexe regels rond de erfenis jou aan, dan kun je bij het notariaat terecht. Tot zover de formele functies die door juristen worden bekleed. Veel bedrijven hebben ook een bedrijfsjurist in dienst. Deze voert complexe overleggen en zorgt dat de onderneming zoveel mogelijk van juridische problemen gevrijwaard blijft. Juristen vind je ook in het onderwijs. Bijvoorbeeld aan de universiteit of aan de hogeschool. We bespraken al de juridisch adviseurs en advocaten. Natuurlijk kun je als jurist ook bij de politie werkzaam zijn. Volgde je tijdens je studie een fiscaal traject, dan staan functies als belastingadviseur, belastinginspecteur of beleidsmedewerker op het ministerie van Financiën voor je open.

Wie mag er juridisch advies geven?

Juridisch adviseur is geen beschermde term. Iedereen mag de term dus gebruiken als naam voor zijn of haar beroep. Het staat dus ook iedereen vrij om jou juridisch advies te verstrekken. Voor jou telt natuurlijk de betrouwbaarheid van een dergelijk advies. Bekijk je onze blogs met tips en uitleg, dan zie je al direct hoe zwaarwegend de problemen kunnen zijn. Het is dan ook van groot belang om bij de gekozen juridisch adviseur eerst te informeren naar diens opleidingsachtergrond. Daarnaast kun je bij specifieke problemen gerust doorvragen naar de ervaring die deze adviseur met zulke vraagstukken heeft. Voel je op dit terrein geen klik, kies dan voor een andere adviseur.

Waar kan ik terecht voor juridisch advies bij ontslag?

Ga om te beginnen na of je misschien over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. Bij sommige verzekeraars zijn die verbonden met andere verzekeringen. Met zo’n verzekering in de hand, kun je een beroep doen op de rechtsbijstand die jouw verzekeraar biedt. Dit omvat vaak ook de financiering van een advocaat. Heb je geen rechtsbijstandverzekering, maar ben je lid van een vakbond, dan kan die vakbond je vaak helpen met advies. Is geen van de voorgaande twee situaties van toepassing, schakel dan een arbeidsjurist in. Je vindt ze op de meeste advocatenkantoren en ze zijn wellicht ook zelfstandig als juridisch adviseur gevestigd in jouw buurt.

Waar kan ik terecht voor juridisch advies bij ziekte?

Ook op dit terrein zijn goede adviesbureaus actief. Nu is het meestal niet zo dat bij een ziekte direct juridisch advies moet worden ingewonnen. De rechten van de werknemer staan wettelijk scherp omschreven. Zo geldt er een ontslagverbod tijdens de eerste twee jaar waarin een werknemer ziek is. Ben je onzeker over de situatie waar je in zit, bel dan eens met het UWV. Deze uitvoeringsorganisatie kan je informeren over je rechten en plichten bij ziekte. Het kan natuurlijk gebeuren dat je als zieke werknemer te maken krijgt met ontoelaatbare druk van werkgeverszijde. Meld dit altijd bij de arts van je Arbodienst. Dreigt er een conflict, dan is het advies van een ervaren arbeidsrechtjurist zeker aan te bevelen.

Waar kan ik terecht voor hulp bij een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict brengt voor jou als werknemer grote risico’s met zich mee. Je positie is minder sterk dan die van de werkgever. Blijft het arbeidsconflict bestaan of groeit het verder, dan ontstaat er meestal een ontslagdreiging. Het is dus belangrijk om niet in die fase te belanden. Een beroep op een juridisch adviseur kan je helpen jouw rechten en plichten beter in beeld te brengen. Voor het sussen van het conflict is direct inschakelen van een jurist echter minder verstandig. Doe je werkgever liever een voorstel tot mediation, nadat jij je eerst zelf op dit gebied hebt georiënteerd. Een mediator is een persoon die meehelpt om geschillen die onoverbrugbaar lijken alsnog te overbruggen. Als werknemer behoud jij je baan en als werkgever beschik je gelukkig weer over die voorheen zo gewaardeerde arbeidskracht.

Waar kan ik terecht voor juridisch advies voor ondernemers?

Ben je ondernemer in het MKB, dan zul je vast zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie. De eerste stap is altijd om daar te informeren of er hulp is voor jouw probleem. Gaat het om een werknemer die ziek is, dan is het UWV ook voor jou als ondernemer de aangewezen instantie om contact mee op te nemen. Heb je een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, bel dan je verzekeraar. Vooral de grotere verzekeraars beschikken vaak over een ondernemersdesk. Als je helemaal niet over een voorziening beschikt, zijn er ook talloze juridisch adviseurs die zich op de ondernemer richten. In het uiterste geval kun je een advocaat met de juiste specialisatie in de arm nemen. Lees onze tips op dit terrein eens door.

Wat is het verschil tussen een juridisch adviseur en advocaat

We gaven al aan dat in principe iedereen zich met de titel ‘Juridisch adviseur’ kan tooien. Het merendeel van deze adviseurs is betrouwbaar en vakbekwaam. Natuurlijk zitten er ook minder goede tussen. Advocaat is een ander beroep. Na de studie rechten heeft de jurist zich verder gespecialiseerd. Hij of zij heeft de 3-jarige beroepsopleiding gevolgd tot advocaat. Tijdens die opleiding werden uitgebreide stages doorlopen en diverse tentamens afgelegd. Wordt de titel Advocaat verworven, dan wordt de nieuwe advocaat ingeschreven op het tableau bij de Rechtbank. Elke advocaat moet daarna voldoen aan de Permanente Opleiding, zoals die geregeld is binnen de advocatuur.

Wat is het verschil tussen een juridisch loket en rechtswinkel

Bij het Juridisch Loket kun je telefonisch of op het open spreekuur met alle vragen terecht. De organisatie heeft een officieel karakter en wordt deels aangestuurd door de Rijksoverheid. Mensen met een smalle beurs zijn welkom en worden geregeld doorverwezen naar gesubsidieerde rechtsbijstand. Het Juridisch Loket geeft ook publieksvoorlichting.
Ook de Rechtswinkel werkt landelijk, maar is qua opzet plaatselijk of regionaal. Hij wordt bemand door vrijwilligers, zoals rechtenstudenten die met dit werk ervaring opdoen. Voor veel mensen functioneert de Rechtswinkel als een vraagbaak voor eenvoudige problemen. Beide organisaties vervullen een belangrijke taak. Lees onze blogs er eens op door.