Je hebt vast wel eens van reiki gehoord, maar wat is het eigenlijk? Reiki wordt vrij vertaald als ‘universele energie’. Het behoort tot de alternatieve geneeswijzen en is gebaseerd op de overdracht van energie. In dit geval de energie die via de reiki therapeut naar de patiënt toe gaat, waarbij de handen een belangrijke rol spelen. Met een reiki behandeling wordt de levensenergie namelijk met de handen van de therapeut behandeld waardoor je beter in je vel kan komen te zitten. Ook kunnen aanwezige kwalen worden verzacht of zelfs worden verholpen. 

Inhoudsopgave

  Lees verder na de afbeelding.

  Reiki sessie
  © Kennisdomein – Gebruik onze gratis afbeeldingen

  Universele energie

  Misschien dat ‘universele energie’ nog wat extra uitleg nodig heeft. Wanneer je reiki letterlijk vertaalt vanuit het Japans, dan krijg je ‘kracht van de zon’. Het gaat dus om een energie die je als mens diep in je hebt zitten. Een soort oer energie. Zie het alsof je de energie van de zon in je lichaam hebt zitten. Door deze oer energie op een goede manier te behandelen kunnen de kwalen dus verminderen of zelfs verdwijnen en kun je je beter gaan voelen. Dit komt omdat hiermee de bron van de kwaal aangepakt wordt.

  Alternatieve geneeswijze

  Reiki is een alternatieve geneeswijze die is overgekomen vanuit Japan. Ondanks dat meningen kunnen verschillen of een alternatieve geneeswijze zoals reiki helpt of niet, schrijven steeds meer huisartsen een alternatieve geneeswijze voor aan hun patiënten. Dit komt omdat huisartsen inzien dat alternatieve geneeswijzen een goede aanvulling kunnen zijn op de reguliere geneeswijze. Patiënten staan er ook meer voor open en willen liever eerst een alternatieve geneeswijze proberen voordat ze bijvoorbeeld medicijnen moeten gaan slikken of maar met hun klachten moeten leren leven. Het bewustwordingsproces wat de mens op dit moment doormaakt over een goede gezondheid en een betere leefomgeving draagt hier ook zeker aan bij. 

  Chakra’s

  Reiki werkt met chakra’s. Ieder mens heeft energiebanen en al onze energiebanen zijn met elkaar verbonden via chakra’s. Een chakra is een zogenoemd knooppunt van energiebanen die bij elkaar komen op een bepaald punt. Ieder mens heeft zeven chakra’s. Verder heeft de mens 21 lagere chakra’s en 86 micro chakra’s. 2 chakra’s bevinden zich buiten het lichaam. 

  Hoe werkt reiki

  In onze energiebanen kunnen diverse blokkeringen ontstaan die de energiehuishouding in de war kunnen brengen. Met reiki is het de bedoeling dat door het gebruik van de universele energie het netwerk van de energiebanen in het lichaam weer in evenwicht worden gebracht. Ook is het de bedoeling om ze in evenwicht te houden. De reiki therapeut maakt met zijn of haar handen de energieblokkades ongedaan door extra energie door het lichaam te laten stromen. De energie die gebruikt wordt is niet de persoonlijke energie van de therapeut, maar energie uit de kosmos. Via de lagere chakra’s die zich in de handpalmen bevinden, stroomt de energie uit de kosmos even goed door het lichaam en de geest van de therapeut als door die van de patiënt. Op deze manier worden blokkades opgeheven en komen alle lichaamsdelen weer in harmonie met elkaar. Deze energie kan zowel door handoplegging als op afstand worden gestuurd.

  Een reiki behandeling op afstand

  Het mooie aan reiki is dat een behandeling ook op afstand gegeven en ontvangen kan worden. De patiënt moet dan zelf zorgen voor rust en een ontspannen lichaamshouding. De reiki therapeut kan dan universele energie naar de patiënt toe sturen. Reiki op afstand kan handig zijn wanneer de patiënt niet kan reizen omdat hij of zij in het ziekenhuis ligt of wanneer de afstand te ver is. Iedere therapeut heeft zo zijn of haar manier voor het werken op afstand. Het idee is dat in de dimensie van reiki er geen tijd en ruimte bestaat, dus dat reiki altijd gegeven en ontvangen kan worden ongeacht waar je bent. 

  Wanneer kun je je laten behandelen

  In principe kun je je altijd laten behandelen met reiki. Je hoeft niet perse klachten te hebben. Het kan ook goed zijn voor het verbeteren van de levenskwaliteit. Vaak wordt er ook gebruik gemaakt van reiki bij fysieke, emotionele en mentale problemen. Maar het is ook vooral een positieve en fijne ervaring voor hen die erin geloven. Het gaat daarbij ook om een manier van leven en om een manier om rust en evenwicht te vinden in alle hectiek waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Een behandeling met reiki kan dus ook zeer goed geschikt zijn voor iemand die geen klachten heeft. 

  Hoe ziet een reiki behandeling er uit

  Hoe een reiki behandeling er uit ziet is veelal afhankelijk van de reiki therapeut. In het algemeen kun je zeggen dat de patiënt op een stoel zit of op een behandeltafel ligt. De therapeut zal dan zijn of haar handen op de verschillende plaatsen van ons lichaam leggen. Deze plaatsen op het lichaam komen overeen met de zeven chakra’s. Hierdoor zal de energie die vrijkomt door het lichaam gaan stromen en zullen de eventuele blokkades opgeheven worden.

  Een aantal uitwerkingen die vaak voorkomen

  Een reiki behandeling heeft bij iedereen een andere uitwerking. Er zijn wel een aantal uitwerkingen die vaak voorkomen. Deze uitwerkingen zijn: 

  • Een warm en lekker gevoel
  • Tintelingen in het lichaam
  • Een ontspannen en rustig gevoel
  • Verbetering van het natuurlijke vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen
  • Verhoging van de weerstand
  • Verlichting van pijnlijke problemen zoals hoofdpijnen, rugpijn, artritis etc. 
  • Het kunnen loslaten van blokkades uit het verleden
  • Beter kunnen slapen
  • Werking van organen wordt extra gestimuleerd 
  • Etc. 

  Er zijn natuurlijk veel meer uitwerkingen die naar voren kunnen komen na een behandeling met reiki. Dit is echter voor iedereen anders. Na een behandeling van reiki komt je lichaam in een hernieuwd evenwicht waardoor er voor een korte periode bijwerkingen kunnen ontstaan. Het kan in een incidenteel geval voorkomen dat de eventuele klachten eerst zelfs iets erger worden voordat ze overgaan. Ook kan er sprake zijn van nevenbijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen een tijdje aanhouden, maar verdwijnen uiteindelijk allemaal weer. Het overgrote deel van de mensen die een behandeling met reiki hebben gehad voelen zich goed, zijn rustiger en slapen beter.  

  Geen effect en niet geschikt

  Er zijn bepaalde omstandigheden waardoor reiki geen effect heeft en niet geschikt zal zijn. Een behandeling heeft geen effect wanneer de persoon die reiki ontvangt een te hoge verwachting heeft of een bepaald eindresultaat nastreeft en daar teveel op gefocust is. Maar ook wanneer je je bewust of onbewust afsluit voor de reiki-energie zal het geen effect hebben. Het kan ook zo zijn dat iemand moeite heeft met de aanrakingen van de reiki-therapeut. Ook dan werkt reiki niet en kan er beter gekozen worden voor reiki op afstand. 

  Reiki is ongeschikt in geval van:

  • Botbreuken
  • Tijdens een behandeling na een hartinfarct
  • Net voor of na een operatie

  De meeste mensen die een reiki behandeling willen ondergaan kiezen bewust voor deze behandelmethode. Deze mensen staan hiervoor dan ook open. Wanneer iemand bewust voor reiki kiest dan kan dat veel positieve effecten met zich meebrengen. De bron waar de eventuele klachten uit ontstaan wordt direct aangepakt, waardoor de klachten uiteindelijk verdwijnen en niet meer terugkomen. Dit kan naast een fysieke bron zoals hoofdpijn of rugpijn ook een mentale bron zijn zoals verdriet, angsten of andere onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Reiki ondersteunt op een krachtige en natuurlijke manier het proces van zelfheling.

  Eerste publicatie op: 20 juni 2020
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Meer artikelen over Tips en uitleg over alternatieve geneeswijzen