Solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit

Solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit zijn veelgebruikte kreten in het bedrijfsleven. Zeker als je zelf een bedrijf hebt is het belangrijk dit soort termen goed te begrijpen. Samen met andere termen zoals EBIT en EBITDA vormen solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit de grondslag om de financiële situatie van je bedrijf te doorgronden. Dit is belangrijk als je een lening bij een bank wilt aanvragen, je bedrijf wilt verkopen of de jaarcijfers en de toelichting daarop goed wilt kunnen begrijpen. 

Inhoudsopgave

  Ook als je zelf geen bedrijf hebt, kan het handig en belangrijk zijn om dit soort termen wel te kennen en te begrijpen. Al was het maar om tijdens een managementoverleg of bedrijfsuitje de gesprekken goed te kunnen volgen en eventueel mee te kunnen praten.

  Lees verder na de afbeelding.  

  Solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit

  Wat betekent solvabiliteit? 

  Solvabiliteit is een financiële term die aangeeft of een bedrijf in staat is de lopende schulden terug te betalen op het moment dat het bedrijf stopt of failliet gaat. Bij solvabiliteit gaat het dus om de langere termijn verplichtingen. Heel belangrijk is daarbij de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (bijvoorbeeld een lening bij de bank). Het berekenen van de solvabiliteit van een bedrijf is betrekkelijk eenvoudig en er zijn voor die berekening twee manieren:  

  1. Het eigen vermogen delen door het totaal vermogen x 100% 

  Het bedrijf wordt als financieel gezond gezien als de uitkomst tussen de 25% en 40% (of hoger) ligt 

  1. Het eigen vermogen delen door het vreemd vermogen x 100% 

  Het bedrijf wordt als financieel gezond gezien als de uitkomst tussen de 50% en 80% (of hoger) ligt. 

  De uitkomst van deze berekening geeft een zogenaamde ratio en die ratio is belangrijk voor het aanvragen van bijvoorbeeld een lening. De ratio geeft namelijk aan in welke mate een bedrijf afhankelijk is van vreemd vermogen. Hoe hoger de ratio, hoe beter voor het bedrijf. 

  Een slechte solvabiliteit is meestal het gevolg van teveel geld lenen of het gevolg van het compenseren van verliesjaren met behulp van eigen vermogen. Je kunt de solvabiliteit van je bedrijf verbeteren door bijvoorbeeld minder winst uit te keren, het werkkapitaal te verbeteren en natuurlijk door minder geld te lenen en investeringen, indien mogelijk, uit te stellen. 


  Wil je meer weten over bedrijfsadvies, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book boordevol bedrijfsadvies.


  Wat is een rentabiliteit? 

  Rentabiliteit gaat over de winstgevendheid van een bedrijf. Bij het berekenen van de rentabiliteit wordt gekeken naar de winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Het is belangrijk dat een bedrijf winstgevend is, ook op de langere termijn. Vooral aandeelhouders die rekenen op dividend vinden dit uiterst belangrijk en houden daarom de ratio rentabiliteit nauwlettend In het oog. Je kunt die ratio op drie manieren berekenen; de formules daarvoor zijn:

  • RTV: het bedrijfsresultaat delen door het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen x 100%
  • REV: winst na aftrek van interest en belastingen delen door het gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen x 100%
  • RVV: betaalde interest delen door het gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen x 100%

  NB Als je de rentabiliteit voor een vof, commanditaire vennootschap of voor een eenmanszaak wilt berekenen, dan dien je eerst het inkomen van de ondernemer van de winst af te trekken. Het inkomen van de ondernemer telt niet mee voor de rentabiliteit.

  De vraag wat een goede rentabiliteit is hangt af van welke formule je voor de berekening gebruikt. Bij RVV dient de rentabiliteit zo laag mogelijk te zijn en bij REV zo hoog mogelijk. Daarnaast is ook van belang hoe deze rentabiliteit gerelateerd is aan vergelijkbare bedrijven. 

  Het belang van een goede rentabiliteit is dat deze iets zegt over de winstgevendheid van een bedrijf en dat is weer belangrijk voor het doen van investeringen, om te kunnen groeien en om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Je kunt de rentabiliteit verbeteren door bijvoorbeeld vreemd vermogen aan te trekken, de kosten te verlagen of de omzet te verhogen. 

  Wat betekent liquiditeit? 

  Liquiditeit is een duur woord om aan te geven of een bedrijf in staat is aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. Met andere woorden, of er genoeg geld in kas is of op de bankrekening staat om de (rente van) schulden en openstaande rekeningen te betalen. Ook liquiditeit wordt -net als solvabiliteit en rentabiliteit- aangegeven met een ratio. 

  Als je een liquiditeitsbegroting wilt maken, moet je letten op drie verschillende soorten inkomsten en uitgaven. Ten eerste de inkomsten en uitgaven uit bedrijfsactiviteiten, ten tweede uit investeringen en als derde uit financiering. Het gaat om drie verschillende geldstromen. De berekening van de liquiditeit is altijd een momentopname, immers er komen bij een bedrijf dagelijks zowel orders als rekeningen binnen en er gaan dagelijks diensten en goederen uit. De liquiditeitsratio’s kunnen dan ook van dag tot dag verschillen. 

  De liquiditeitsprognose is één van de belangrijkste berekeningen voor een bedrijf. Er moet voortdurend oog op worden gehouden of er genoeg geld is om aan de lopende verplichtingen te voldoen. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten of er financiële ruimte is voor het doen van uitgaven en/of investeringen.

  De liquiditeitspositie is niet alleen belangrijk voor de ondernemer zelf maar bijvoorbeeld ook voor leveranciers, banken en beleggers. 

  Je kunt je liquiditeitspositie onder meer verbeteren door goed op de betalingstermijnen te letten. Je kunt de betalingstermijn van de rekeningen die je moet betalen verlengen en die van de facturen die je zelf verstuurt juist verkorten. Je hebt dan langer geld in kas. Goed debiteurenbeheer is heel belangrijk als het gaat om de liquiditeit van je bedrijf. 

  Wil je meer weten over het inhuren van een bedrijfsadviseur, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 21 maart 2021
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Jonge vrouw geeft vakantiegeld uit
  Financiële tips
  Het is mei, de maand waarin veel mensen vakantiegeld krijgen. We schreven al eerder een blog over
  Hangmat aan het strand met zonsondergang
  Financiële tips
  Vakantiegeld bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. Het is een extra bedrag, bovenop je loon en je...
  Stapel met euro munten
  Financiële tips
  Als je -regelmatig-  facturen verstuurt krijg je er vroeg of laat mee te maken: je factuur wordt niet beta...
  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Meer artikelen over Financiële tips