Solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit

Solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit zijn veelgebruikte kreten in het bedrijfsleven. Zeker als je zelf een bedrijf hebt is het belangrijk dit soort termen goed te begrijpen. Samen met andere termen zoals EBIT en EBITDA vormen solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit de grondslag om de financiële situatie van je bedrijf te doorgronden. Dit is belangrijk als je een lening bij een bank wilt aanvragen, je bedrijf wilt verkopen of de jaarcijfers en de toelichting daarop goed wilt kunnen begrijpen. 

Ook als je zelf geen bedrijf hebt, kan het handig en belangrijk zijn om dit soort termen wel te kennen en te begrijpen. Al was het maar om tijdens een managementoverleg of bedrijfsuitje de gesprekken goed te kunnen volgen en eventueel mee te kunnen praten.

Lees verder na de afbeelding.  

Solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit

Wat betekent solvabiliteit? 

Solvabiliteit is een financiële term die aangeeft of een bedrijf in staat is de lopende schulden terug te betalen op het moment dat het bedrijf stopt of failliet gaat. Bij solvabiliteit gaat het dus om de langere termijn verplichtingen. Heel belangrijk is daarbij de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (bijvoorbeeld een lening bij de bank). Het berekenen van de solvabiliteit van een bedrijf is betrekkelijk eenvoudig en er zijn voor die berekening twee manieren:  

  1. Het eigen vermogen delen door het totaal vermogen x 100% 

Het bedrijf wordt als financieel gezond gezien als de uitkomst tussen de 25% en 40% (of hoger) ligt 

  1. Het eigen vermogen delen door het vreemd vermogen x 100% 

Het bedrijf wordt als financieel gezond gezien als de uitkomst tussen de 50% en 80% (of hoger) ligt. 

De uitkomst van deze berekening geeft een zogenaamde ratio en die ratio is belangrijk voor het aanvragen van bijvoorbeeld een lening. De ratio geeft namelijk aan in welke mate een bedrijf afhankelijk is van vreemd vermogen. Hoe hoger de ratio, hoe beter voor het bedrijf. 

Een slechte solvabiliteit is meestal het gevolg van teveel geld lenen of het gevolg van het compenseren van verliesjaren met behulp van eigen vermogen. Je kunt de solvabiliteit van je bedrijf verbeteren door bijvoorbeeld minder winst uit te keren, het werkkapitaal te verbeteren en natuurlijk door minder geld te lenen en investeringen, indien mogelijk, uit te stellen. 

Wat is een rentabiliteit? 

Rentabiliteit gaat over de winstgevendheid van een bedrijf. Bij het berekenen van de rentabiliteit wordt gekeken naar de winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Het is belangrijk dat een bedrijf winstgevend is, ook op de langere termijn. Vooral aandeelhouders die rekenen op dividend vinden dit uiterst belangrijk en houden daarom de ratio rentabiliteit nauwlettend In het oog. Je kunt die ratio op drie manieren berekenen; de formules daarvoor zijn:

  • RTV: het bedrijfsresultaat delen door het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen x 100%
  • REV: winst na aftrek van interest en belastingen delen door het gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen x 100%
  • RVV: betaalde interest delen door het gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen x 100%

NB Als je de rentabiliteit voor een vof, commanditaire vennootschap of voor een eenmanszaak wilt berekenen, dan dien je eerst het inkomen van de ondernemer van de winst af te trekken. Het inkomen van de ondernemer telt niet mee voor de rentabiliteit.

De vraag wat een goede rentabiliteit is hangt af van welke formule je voor de berekening gebruikt. Bij RVV dient de rentabiliteit zo laag mogelijk te zijn en bij REV zo hoog mogelijk. Daarnaast is ook van belang hoe deze rentabiliteit gerelateerd is aan vergelijkbare bedrijven. 

Het belang van een goede rentabiliteit is dat deze iets zegt over de winstgevendheid van een bedrijf en dat is weer belangrijk voor het doen van investeringen, om te kunnen groeien en om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Je kunt de rentabiliteit verbeteren door bijvoorbeeld vreemd vermogen aan te trekken, de kosten te verlagen of de omzet te verhogen. 

Wat betekent liquiditeit? 

Liquiditeit is een duur woord om aan te geven of een bedrijf in staat is aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. Met andere woorden, of er genoeg geld in kas is of op de bankrekening staat om de (rente van) schulden en openstaande rekeningen te betalen. Ook liquiditeit wordt -net als solvabiliteit en rentabiliteit- aangegeven met een ratio. 

Als je een liquiditeitsbegroting wilt maken, moet je letten op drie verschillende soorten inkomsten en uitgaven. Ten eerste de inkomsten en uitgaven uit bedrijfsactiviteiten, ten tweede uit investeringen en als derde uit financiering. Het gaat om drie verschillende geldstromen. De berekening van de liquiditeit is altijd een momentopname, immers er komen bij een bedrijf dagelijks zowel orders als rekeningen binnen en er gaan dagelijks diensten en goederen uit. De liquiditeitsratio’s kunnen dan ook van dag tot dag verschillen. 

De liquiditeitsprognose is één van de belangrijkste berekeningen voor een bedrijf. Er moet voortdurend oog op worden gehouden of er genoeg geld is om aan de lopende verplichtingen te voldoen. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten of er financiële ruimte is voor het doen van uitgaven en/of investeringen.

De liquiditeitspositie is niet alleen belangrijk voor de ondernemer zelf maar bijvoorbeeld ook voor leveranciers, banken en beleggers. 

Je kunt je liquiditeitspositie onder meer verbeteren door goed op de betalingstermijnen te letten. Je kunt de betalingstermijn van de rekeningen die je moet betalen verlengen en die van de facturen die je zelf verstuurt juist verkorten. Je hebt dan langer geld in kas. Goed debiteurenbeheer is heel belangrijk als het gaat om de liquiditeit van je bedrijf. 

Team Kennisdomein

Van Kennisdomein
Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
Meer informatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Aanbevolen artikelen

Bitcoins en andere coins
Financiële tips

22-07-'22

22 juli 2022

Bitcoins en andere coins
We horen er steeds meer over: bitcoins en andere coins. Wat zijn bitcoins eigenlijk, wat kan je er mee? Is...
Kindgebonden budget
Financiële tips

24-05-'22

24 mei 2022

Kindgebonden budget
Extra geld van de overheid voor de opvoeding en verzorging van je kind, dat is het kindgebonden budget. He...
Kinderbijslag
Financiële tips

19-05-'22

19 mei 2022

Kinderbijslag
In Nederland kennen we zowel het kindgebonden budget als de kinderbijslag. Het kindgebonden budget is een ...
BCG EN
Ondernemen

06-03-'22

6 maart 2022

Tools ter voorbereiding op een OGSM: BCG-matrix
Een OGSM helpt je om een strategisch plan te maken en vervolgens de voortgang te monitoren. Het allermoeil...
Meer artikelen over Financiële tips

Gratis email updates

Altijd op de hoogte met onze e-mail updates!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.