Bedrijfstermen: EBIT en EBITDA

Als ondernemer krijg je te maken met allerlei bedrijfstermen, EBIT en EBITDA bijvoorbeeld. Zeker als je startende ondernemer bent, kunnen al deze termen voor verwarring zorgen en je vraagt je af wat ze toch allemaal betekenen. Termen als liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en cashflow kunnen lastig te begrijpen zijn. Daarnaast zijn er allerlei boekhoudkundige begrippen zoals balans, resultatenrekening en is er het begrip ‘behoorlijk bestuur’. Je krijgt ook nog te maken met bedrijfsvormen zoals de bv, nv, maatschap of vof. Wij proberen in onze artikelen deze termen op een eenvoudige en goed te begrijpen manier uit te leggen. We beginnen met EBIT en EBITDA. 

Inhoudsopgave

  Waarvoor worden EBIT en EBITDA gebruikt? 

  EBIT en EBITDA zijn financiële berekeningen om de financiële gezondheid van een bedrijf te onderzoeken. Ze worden dan ook vaak ingezet als de waarde van een bedrijf moet worden bepaald. Bijvoorbeeld om nieuwe leningen bij een bank af te kunnen sluiten of als je het bedrijf wilt verkopen.

  Lees verder na de afbeelding.

  Bedrijfstermen: EBIT en EBITDA

  EBIT en EBITDA geven een interessante invalshoek, maar zijn net als andere manieren om de financiële gezondheid van een bedrijf te berekenen vatbaar voor manipulatie. Ze staan ook niet op zichzelf maar worden gebruikt in samenhang met andere manieren om de waarde van een bedrijf te berekenen. Bijvoorbeeld samen met de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Zo krijg je een meer volledig beeld van de waarde van een bedrijf. De termen EBIT en EBITDA worden soms willekeurig gebruikt en lijken ook op elkaar, maar er zijn toch essentiële verschillen. 

  Wat is EBIT? 

  EBIT is een afkorting van de Engelse woorden Earnings Before Interest en Taxes. In het Nederlands: bedrijfsresultaat vóór rente en belasting. Bij het berekenen van EBIT wordt alleen gekeken naar het bedrijfsresultaat uit een ‘normale’ bedrijfsvoering. Rentebetalingen, renteontvangsten en belastingen worden buiten beschouwing gelaten. Dit, omdat rente en belastingen niet direct te maken hebben met de kosten die je moet maken om een bepaalde omzet te behalen.

  Kosten waarmee wel rekening wordt gehouden zijn bijvoorbeeld de kosten voor personeel, inkoop, verzekering, huur en marketing. Dit zijn kosten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Ook de kosten van afschrijvingen (zowel voor materieel als voor goodwill) worden meegenomen. 

  EBIT wordt dan ook wel vertaald tot ‘bedrijfsresultaat na afschrijvingen’.


  Wil je meer weten over bedrijfsadvies, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book boordevol bedrijfsadvies.


  Wat is EBITDA? 

  EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation. De eerste vier letters zijn dus hetzelfde als die van EBIT met daarbij nog twee extra letters. In het Nederlands: bedrijfsresultaat vóór rente, belasting, afschrijving materiële activa en amortisatie. De termen materiële activa en amortisatie hebben beide betrekking op afschrijvingen maar van verschillende dingen.

  Materiële activa zijn zaken die tastbaar zijn, fysieke activa. Denk aan voorraad, computers, bedrijfsinventaris of machines. 

  Amortisatie betreft zaken die niet tastbaar zijn zoals patenten, auteursrechten of merknaam. Dit soort zaken nemen soms in waarde af en daarom wordt de amortisatie ook wel waardevermindering genoemd. Een andere benadering zou ‘immateriële activa’ kunnen zijn en ook wordt wel gekozen voor ‘goodwill”. 

  Verschil EBIT en EBITDA 

  Wat het verschil is tussen EBIT en EBITDA hebben we hiervoor gezien, maar waarom wordt dit onderscheid eigenlijk gemaakt en toegepast? Sommige kapitaalintensieve bedrijven kiezen liever voor EBITDA, zeker als sprake is van hoge afschrijvingslasten. Deze kunnen namelijk sterk op de winst drukken waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. 

  Een andere reden om de voorkeur te geven voor EBITDA is dat op afschrijvingen van vaste activa en amortisatie invloed kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld omdat de levensduur van bepaalde zaken slechts een inschatting is en altijd een subjectief karakter in zich draagt. 

  Voordelen en nadelen

  EBIT komt oorspronkelijk uit de VS en was al lange tijd populair voordat EBITDA kwam. Tegenwoordig wordt er over het algemeen liever gekozen voor EBITDA om de financiële situatie van een bedrijf in kaart te brengen. De reden hiervoor is dat veel bedrijven van mening zijn dat de kosten voor afschrijvingen en amortisatie geen waarheidsgetrouw beeld geven van de investeringen die nodig zijn om de marktpositie te kunnen behouden. 

  Voor zowel EBIT als EBITDA geldt dat er tijdens de berekening geen rekening wordt gehouden met de financiering van het bedrijf. Deze berekening moet daarom apart worden gemaakt. Voordeel hiervan is dat men bij de berekening volledig kan focussen op de resultaten van het betreffende bedrijf. Hieruit vloeit voort dat dit ook kan helpen om het bedrijf beter te begrijpen en de waarden beter te kunnen bepalen. Dit brengt echter ook een risico met zich mee. Omdat bedrijven onderling sterk verschillen zijn er ook grote verschillen in de manier van financieren. Zo kunnen bedrijven met een stabiele winst over het algemeen meer schulden dragen en zijn daardoor aantrekkelijk als het gaat om investeren. 

  Er zijn ook tegenstanders van EBITDA. Zij zijn van mening dat bedrijven niet levensvatbaar zijn zonder nieuwe investeringen te doen. Er zijn altijd uitgaven nodig om de waarde van een bedrijf gelijk te houden of om deze te laten groeien. Het niet meenemen van kosten voor investeringen geeft dan ook naar hun mening een vertekend beeld.

  Overigens is het zo dat als men kiest voor EBITDA, men altijd eenvoudig de EBIT uit het resultaat kan destilleren. 

  Formule om EBIT en EBITDA te berekenen

  We kijken eerst naar de formule om EBIT te berekenen. Om een en ander inzichtelijk te maken gebruiken we voor de formule de volgende fictieve bedragen: 

  • Verkoop: €1.500.000
  • Kosten verkochte goederen: €950.000 (inkoop)
  • Brutowinst: €550.000
  • Bedrijfskosten: €300.000 (personeel, huur etc.) 
  • Rente-uitgaven: €100.000
  • Inkomstenbelasting: €20.000
  • Nettowinst: €130.000
  • Afschrijvingen: €10.000 
  • Amortisatie: €5000

  Om EBIT te berekenen begin je met de nettowinst. Die is in dit fictieve geval €130.000. Nu tellen we de belastingkosten van €20.000 en rente-uitgaven van €100.000 hierbij op: in totaal €250.000. De EBIT is dus €250.000. 

  EBITDA is altijd hoger dan EBIT want EBITDA is EBIT + afschrijvingen en amortisatie. 

  De berekening EBITDA is dan als volgt:

  Netto winst + rentekosten + belastingen (EBIT) + afschrijvingen + amortisatie (€130.000 + €100.000 + €20.000 + €10.000 + €5000) = €265.000. 

  Wil je meer weten over het inhuren van een bedrijfsadviseur, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 13 maart 2021
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Jonge vrouw geeft vakantiegeld uit
  Financiële tips
  Het is mei, de maand waarin veel mensen vakantiegeld krijgen. We schreven al eerder een blog over
  Hangmat aan het strand met zonsondergang
  Financiële tips
  Vakantiegeld bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. Het is een extra bedrag, bovenop je loon en je...
  Stapel met euro munten
  Financiële tips
  Als je -regelmatig-  facturen verstuurt krijg je er vroeg of laat mee te maken: je factuur wordt niet beta...
  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Meer artikelen over Financiële tips