Kinderbijslag

In Nederland kennen we zowel het kindgebonden budget als de kinderbijslag. Het kindgebonden budget is een van de toeslagen die je in Nederland kunt krijgen. Het grootste verschil tussen kindgebonden budget en kinderbijslag is dat het kindgebonden budget afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en de kinderbijslag niet. In dit artikel vertellen we meer over de kinderbijslag. Wanneer je er recht op hebt, hoeveel geld je krijgt, hoe je het aanvraagt en wanneer het stopt. Ook lees je wie van beide ouders de kinderbijslag ontvangt in geval van een scheiding.

Lees verder na de afbeelding.

Kinderbijslag

Wat is kinderbijslag

Kinderbijslag is geld dat je krijgt van de overheid. Het is bedoeld als bijdrage in de kosten van het levensonderhoud en de opvoeding van je kinderen. Het bestaat al sinds 1941. Aanvankelijk werd alleen kinderbijslag gegeven vanaf het derde kind binnen een gezin. Het was bedoeld voor mensen die in loondienst werkten en hoe meer je verdiende, hoe meer kinderbijslag je kreeg. Later kreeg men ook kinderbijslag voor het eerste en tweede kind. Sinds 1951 kunnen ook mensen die zelfstandige zijn (een eigen bedrijf hebben) kinderbijslag krijgen. 

Tegenwoordig heeft iedereen recht op kinderbijslag en is het bedrag dat je krijgt voor iedereen gelijk. Je moet uiteraard wel voldoen aan de voorwaarden. Het maakt daarbij niet uit of en hoeveel inkomen je hebt. De voorwaarden zijn eenvoudig:

  • In Nederland wonen of werken
  • Een eigen kind, stiefkind of pleegkind tot 18 jaar dat tot je gezin behoort of door jou wordt onderhouden.

Hoeveel kinderbijslag krijg je

Bij kinderbijslag gaat het dus om vaste bedragen, onafhankelijk van de hoogte van je inkomen. Hoeveel kinderbijslag je krijgt is afhankelijk van de leeftijd van het kind. De kinderbijslag wordt per kwartaal -achteraf- betaald. 

Voor 2022 zijn de bedragen als volgt:

0 t/m 5 jaar €230,69 per kwartaal (€76,90 per maand)

6 t/m 11 jaar €280,13 per kwartaal (€93,38 per maand)

12 t/m 17 jaar €329,56 per kwartaal (€109,85 per maand)

Aanvullende voorwaarden kinderen van 16 en 17 jaar 

Voor kinderen van 16 en 17 jaar oud geldt dat zij naar school moeten gaan, of werkloos of arbeidsongeschikt zijn. Eigen inkomsten van kinderen hebben, in tegenstelling tot een aantal jaar geleden, geen invloed op de hoogte van de kinderbijslag. Van belang is dat het kind een startkwalificatie heeft of bezig is deze te behalen. Lees daarover meer in ons speciale blog over de startkwalificatie. 

Gaat een 16- of 17-jarige naar een HBO of Universiteit, dan vervalt het recht op kinderbijslag omdat er recht bestaat op studiefinanciering. 

Soms dubbele kinderbijslag

In sommige gevallen is het mogelijk om voor een kind dubbele kinderbijslag te krijgen. Voor een thuiswonend kind kan dat vanaf de leeftijd van 3 jaar wanneer het kind intensieve zorg nodig heeft. Het SVB (Sociale Verzekeringsbank) is de instantie die de kinderbijslag uitbetaalt. Zij kunnen echter niet beoordelen of je in aanmerking komt voor deze dubbele kinderbijslag. Die beoordeling wordt daarom uit handen gegeven aan het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zij bekijken of recht bestaat op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Via de website van de SVB kan jezelf vast nagaan of je hiervoor wellicht in aanmerking komt.

Ook voor een uitwonend kind kan soms recht bestaan op dubbele kinderbijslag. Bijvoorbeeld omdat het een bepaalde opleiding volgt waardoor het niet thuis kan wonen. Of niet thuis kan wonen in verband met een ziekte of handicap. Er zijn wel aanvullende voorwaarden. Zo moet je -aantoonbaar- minimaal €1167 per kwartaal uitgeven aan onderhoud van het kind en mag je niet heel vaak bij je kind verblijven. 

Wanneer start de kinderbijslag

De kinderbijslag begint als je kind is geboren. Echter, niet direct, maar het kwartaal daarna. 

Wordt je kind geboren in het eerste kwartaal (de maanden januari/februari/maart) dan heb je recht op kinderbijslag vanaf het tweede kwartaal. De betaling volgt dan na afloop van dat tweede kwartaal. Als je kind wordt geboren in het eerste kwartaal, dan krijg je dus geld over de maanden april/mei/juni en ontvang je voor het eerst geld begin juli. 

Ingewikkeld? We zetten het hieronder nog eens op een rijtje:

Geboortemaand kindRecht op kinderbijslagEerste betaling
Jan/feb/maartApr/mei/juniBegin juli
Apr/mei/juniJuli/aug/septBegin oktober
Juli/aug/septOkt/nov/decBegin januari
Okt/nov/decJan/feb/maartBegin april

Je krijgt per kwartaal, dus steeds voor drie maanden tegelijk, de kinderbijslag. 

Wanneer stopt de kinderbijslag

De kinderbijslag stopt als een kind 18 jaar wordt. Soms eerder, bijvoorbeeld als je kind gaat studeren, uit huis gaat of komt te overlijden. We gaan hier uit van een kind dat 18 jaar wordt, thuis woont en nog naar school gaat. 

Het kwartaal waarin het kind jarig is en 18 jaar wordt, is het laatste kwartaal dat recht bestaat op kinderbijslag.

Voorbeeld 1: je kind is jarig op 3 februari – nog recht op volledig eerste kwartaal. De kinderbijslag stopt dus op 1 april, de eerste dag van het volgende kwartaal. Begin april is dan ook de laatste betaling. 

Voorbeeld 2: je kind is jarig op 30 september – nog recht op volledig derde kwartaal. De kinderbijslag stopt op 1 oktober, de eerste dag van het volgende kwartaal. Begin oktober is dan ook de laatste betaling. 

Scheiden en kinderbijslag

Als ouders gaan of zijn gescheiden geldt dat de ouder bij wie het kind woont de kinderbijslag ontvangt. Als er sprake is van co-ouderschap krijgen de ouders ieder de helft, tenzij ze hierover samen andere afspraken maken. Er is sprake van co-ouderschap als de ouders ongeveer in gelijke delen voor het kind zorgen, in huis hebben en ook financieel de zorg (ongeveer) voor de helft dragen.  

Hoe kinderbijslag aanvragen

Het aanvragen van kinderbijslag gaat heel gemakkelijk, zeker als het een kind betreft dat wordt geboren binnen je gezin. Voor een pleegkind, stiefkind of adoptiekind gaat het ongeveer hetzelfde.  

Als je kind is geboren, geef je het aan bij de burgerlijke stand van de betreffende gemeente. Deze geeft de geboorte vervolgens door aan de SVB. Ongeveer vier weken later krijg je vanzelf een brief over de kinderbijslag. 

Ook een kind dat bij je in huis komt wonen, bijvoorbeeld in verband met een scheiding, adoptie of om een andere reden, moet je inschrijven bij je gemeente. Ook dan krijg je een brief van de SVB over de kinderbijslag. Ontvang je toch geen brief? Dan kan je telefonisch contact opnemen met de SVB. 

In de brief die je van de SVB krijgt staat aangegeven hoe je de kinderbijslag kunt aanvragen. Dit gaat via de website van de SVB waar je een eigen, persoonlijke ‘omgeving’ hebt. Hiervoor heb je wel een DigiD nodig. Dit is een persoonlijke code waarmee je kunt inloggen bij overheidsinstanties zoals gemeenten, de Belastingdienst en de SVB. 

Kinderbijslag en het buitenland

Als je gaat wonen of werken in het buitenland kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Woon je niet in Nederland maar werk je er wel? Je kunt dan kinderbijslag krijgen als het land waar je woont binnen de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of een verdragsland. 

Andersom, wel wonen in Nederland maar werken in een ander land, betekent doorgaans dat je geen kinderbijslag meer krijgt. In de meeste gevallen krijg je dan kinderbijslag in het land waar je werkt. 

Woon én werk je niet in Nederland, dan stopt de kinderbijslag doorgaans. Er zijn uitzonderingen mogelijk. 

Team Kennisdomein

Van Kennisdomein
Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
Meer informatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Aanbevolen artikelen

De ontwikkeling van een schoolkind
Maatschappelijke onderwerpen

16-02-'23

16 februari 2023

De ontwikkeling van een schoolkind
De ontwikkeling van een schoolkind verloopt anders dan de jaren daarvoor. In de
Energiecrisis in Nederland
Maatschappelijke onderwerpen

10-02-'23

10 februari 2023

Energiecrisis in Nederland
Een onderwerp dat niemand is ontgaan: de energiecrisis in Nederland die begon in 2021. Eerder schreven we ...
Crypto technologie, wetgeving en trends
Advertorial

03-02-'23

3 februari 2023

Crypto technologie, wetgeving en trends
In dit blog over crypto technologie, wetgeving en trends vind je informatie over dit populaire onderwerp. ...
De afkomst van leer
Maatschappelijke onderwerpen

19-01-'23

19 januari 2023

De afkomst van leer
Wanneer je leren schoenen, kleding of een bankstel koopt, sta je misschien niet zo stil bij de afkomst van...
Meer artikelen over Financiële tips

Gratis email updates

Altijd op de hoogte met onze e-mail updates!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.