Welke toeslagen zijn er en wat zijn de voorwaarden

In Nederland kennen we vier verschillende soorten toeslagen. Welke toeslagen er zijn en wat de voorwaarden zijn, bespreken we in dit artikel. Ook bekijken we hoe je een toeslag kunt aanvragen. Toeslagen zijn gebaseerd op inkomen en vermogen en de vraag of je recht hebt op een toeslag en zo ja op hoeveel hangt dus af van jouw inkomen en vermogen. Daarnaast spelen ook nog andere factoren een rol, bijvoorbeeld of je samenwoont met minderjarige kinderen. Alle bedragen die in dit artikel worden genoemd hebben betrekking op het jaar 2021. Wil je snel weten op welke bedragen aan toeslagen je recht hebt, dan kun je op de website van de belastingdienst een proefberekening maken.

Lees verder na de afbeelding.

Welke toeslagen zijn er en wat zijn de voorwaarden

Wat is toeslag 

Een toeslag is een geldbedrag dat je maandelijks via de belastingdienst ontvangt op je bankrekening. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie krijg je elke maand geld voor bijvoorbeeld je huur en/of je zorgpremie. Deze betaling is een voorschot op de kosten van de volgende maand. De hoogte van het bedrag waarop je recht hebt is een schatting. Na het einde van een lopend jaar berekent de belastingdienst, aan de hand van jouw definitieve inkomen en vermogen (aangifte), of je recht had op dat bedrag of juist op minder of meer. Had je recht op minder dan wordt het teveel betaalde met je toeslagen van het daarop volgende jaar verrekend. Had je recht op meer toeslag dan krijg je dat door de belastingdienst uitbetaald. 

Welke toeslagen zijn er 

Zoals gezegd zijn er vier soorten toeslagen: 

Voor het recht op de verschillende toeslagen geldt dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Sommige voorwaarden spreken vanzelf: zo moet je voor het recht op zorgtoeslag een zorgverzekering hebben en voor het recht op kinderopvangtoeslag een of meer kinderen hebben die gebruik maken van de kinderopvang. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet je uiteraard een huurwoning bewonen en voor het recht op het kindgebonden budget dien je zorg te dragen voor een of meer kinderen jonger dan 18 jaar.  

Wat zijn de voorwaarden zorgtoeslag

Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dit dient minimaal de basisverzekering de te zijn. De goedkoopste basisverzekering kost ongeveer €110 per maand maar dit is dan niet de beste polis . De meeste zijn duurder. Dit is een behoorlijke aanslag op je portemonnee, zeker als je geen hoog inkomen hebt. Daarom komt de belastingdienst mensen met een laag inkomen en weinig vermogen tegemoet door een toeslag te geven. 

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag gelden dus twee voorwaarden: je inkomen en je vermogen. De maximale zorgtoeslag die je kunt krijgen bedraagt €107. Heb je een toeslagpartner, dan kunnen jullie maximaal €207 krijgen. Het jaarinkomen mag maximaal €21.500 bedragen. De zorgtoeslag gaat stapsgewijs naar beneden naarmate je meer verdient. Ben je alleen en verdien je €31.000 per jaar, dan krijg je nog een zorgtoeslag van €3 per maand. Verdien je meer dan €31.000 per jaar dan heb je helemaal geen recht meer op zorgtoeslag. Heb je een toeslagpartner dan mogen jullie samen maximaal €39.500 verdienen en krijgen jullie nog €7 zorgtoeslag per maand. 

Daarnaast wordt er ook gekeken naar je vermogen. Zonder toeslagpartner mag je vermogen maximaal €118.479 bedragen. Heb je wel een toeslagpartner dan mogen jullie samen maximaal €149.819 aan vermogen hebben. Overigens tellen voor de berekening van je vermogen het eigen huis en een auto niet mee. 

Wat zijn de voorwaarden huurtoeslag 

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag gelden wederom de voorwaarden omtrent inkomen en vermogen. Daarnaast moet je nog voldoen aan de andere voorwaarden. Zo moet je een huurwoning bewonen die niet boven een bepaalde huurgrens uitkomt en moet dit een zelfstandige woonruimte zijn. Ook moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Bewoon je een kamer, dan heb je geen recht op huurtoeslag. De huurgrens is voor 2021 vastgesteld op €752,33 per maand als je ouder bent dan 23 of een inwonend kind hebt. Ben je jonger dan 23 (en zonder inwonend kind) dan is de huurgrens €442,46 per maand. 

De inkomensgrens is niet meer definitief vastgesteld maar hangt volledig af van de hoogte van de huur, je leeftijd en de samenstelling van je huishouden. Net als bij de zorgtoeslag geldt wel dat hoe meer je verdient hoe minder huurtoeslag je krijgt. 

De vermogensgrens staat wel vast: maximaal €31.340 voor alleenstaanden en €62.680 voor partners. Vermogen van thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar telt mee bij de vaststelling van het vermogen. Lees meer over alle voorwaarden voor huurtoeslag op de speciale pagina van de belastingdienst. 

Wat zijn de voorwaarden kindgebonden budget 

Kindgebonden budget is een toeslag om je tegemoet te komen in de kosten van opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Het is belangrijk om te weten dat het kindgebonden budget iets anders is dan kinderbijslag. Deze twee staan geheel los van elkaar. Wel is het zo dat alleen de ouder die de kinderbijslag ontvangt ook het kindgebonden budget kan ontvangen. Net als bij zorgtoeslag en huurtoeslag gelden er voor het kindgebonden budget eisen op het gebied van inkomen en vermogen. 

Een verschil met de andere toeslagen is dat je het kindgebonden budget meestal niet zelf hoeft aan te vragen. De belastingdienst benadert je vanzelf als je recht hebt op kindgebonden budget. Denk je dat je ten onrechte geen kindgebonden budget krijgt, dan kan je die wel zelf aanvragen. 

Ook bij het kindgebonden budget gelden weer voorwaarden op het gebied van inkomen en vermogen. Voor alleenstaande ouders geldt dat zij het maximale kindgebonden budget krijgen als het inkomen maximaal €21.853 bedraagt. Voor paren met kinderen is de inkomensgrens hoger: €38.853.

Wat het vermogen betreft: €118.479 voor een ouder zonder toeslagpartner en €149.819 voor een ouder die wel een toeslagpartner heeft. 

Hoeveel kindgebonden budget je krijgt hangt ook af van de leeftijd van het betreffende kind. Wordt je kind 12 jaar of 16 jaar dan krijg je meer toeslag als tegemoetkoming in de schoolkosten. Soms gelden er aanvullende of andere voorwaarden bijvoorbeeld als er sprake is van co ouderschap, een samengesteld gezin, een stiefkind of pleegkind of als je in het buitenland woont of werkt. Kijk voor alle voorwaarden met betrekking tot het kindgebonden budget op de speciale pagina van de belastingdienst.  

Wat zijn de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag 

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor kinderen vanaf de geboorte tot en met de basisschoolleeftijd. Voor kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan krijg je geen kinderopvangtoeslag. 

Kinderopvangtoeslag is bedoeld voor ouders die werken en daarom niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Met dit werk moet je wel geld verdienen, als je vrijwilligerswerk doet dan kun je geen kinderopvangtoeslag krijgen. Het maakt niet uit of je een vaste baan hebt, als ZZP’er werkt of als freelancer, als uitzendkracht of bijvoorbeeld raadslid bent bij de gemeente. Je kunt ook kinderopvangtoeslag krijgen als je meewerkt in het bedrijf van je partner zonder dat je daarvoor wordt betaald. Ook wanneer een van de ouders niet werkt kan soms kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Deze niet werkende partner moet dan wel een opleiding volgen of een traject naar werk. 

Andere belangrijke voorwaarden voor kinderopvangtoeslag: ouder en kind moeten op hetzelfde adres wonen en staan ingeschreven bij de gemeente en je moet zelf een deel van de kosten van de opvang betalen. Deze eigen bijdrage moet je ook kunnen aantonen. Verder is het verplicht gebruik te maken van een geregistreerde opvang. 

Er is geen maximaal vermogen verbonden aan de kinderopvangtoeslag. Het maakt dus niet uit hoeveel vermogen je hebt. Je inkomen speelt wel een rol bij de hoogte van de opvangtoeslag. Ook is er sprake van een maximum uurprijs voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Voor tussenschoolse opvang kun je geen in de opvangtoeslag krijgen. Lees alles over kinderopvangtoeslag op de site van de belastingdienst. 

Hoe kan je toeslagen aanvragen 

Toeslagen vraag je aan bij de belastingdienst. Je doet dit door in te loggen op de website van de site in een eigen beveiligde omgeving. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Op de website kun je alle benodigde informatie vinden en een proefberekening maken. Het aanvragen van de toeslagen is eenvoudig en de website is overzichtelijk. Na je aanvraag krijg je binnen enkele weken, vaak ook al binnen enkele dagen, een beschikking. Tegen een beschikking kun je bezwaar aantekenen, doorgaans moet dat binnen 6 weken. 

Veelgestelde vragen 

De woning die ik bewoon komt opeens boven de huurgrens uit. Krijg ik nu nog huurtoeslag? 

Het kan gebeuren dat je in een huurwoning woont onder de huurgrens maar na een  huurverhoging kom je opeens boven de huurgrens uit. Dit kan je natuurlijk behoorlijk in de problemen brengen. Als je voor de huurverhoging die leidde tot het overschrijden van de huurgrens al huurtoeslag kreeg, dan mag je die huurtoeslag gewoon blijven ontvangen. Over het deel dat boven de huurgrens uit komt krijg je echter geen toeslag. 

Ik woon in het buitenland. Kan ik nu nog toeslagen krijgen? 

Afhankelijk van je persoonlijke situatie is het mogelijk om ook als je in het buitenland woont toeslagen te ontvangen. Dit hangt af van je leeftijd, het land waar je woont, of je er ook werkt en hoe lang je in het buitenland verblijft. 

Mijn kind wordt 18 jaar, wat gebeurt er met mijn toeslagen? 

Als je kind meerderjarig wordt verandert er veel. Je krijgt voor dit kind geen kinderbijslag meer en ook geen kindgebonden budget. Hij of zij moet zelf een zorgverzekering afsluiten maar kan ook zelf zorgtoeslag aanvragen. Afhankelijk van de situatie kan je huurtoeslag omlaag gaan omdat je volwassen kind kan bijdragen aan de kosten van wonen en levensonderhoud. 

Team Kennisdomein

Van Kennisdomein
Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
Meer informatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Aanbevolen artikelen

De afkomst van leer
Maatschappelijke onderwerpen

19-01-'23

19 januari 2023

De afkomst van leer
Wanneer je leren schoenen, kleding of een bankstel koopt, sta je misschien niet zo stil bij de afkomst van...
Hooikoorts
Maatschappelijke onderwerpen

14-01-'23

14 januari 2023

Hooikoorts
Een lastig fenomeen, hooikoorts. Constant een loopneus, veel snuiten, tranende ogen en vaak niezen. In hef...
Het RS virus
Maatschappelijke onderwerpen

10-01-'23

10 januari 2023

Het RS-virus
We horen de laatste tijd (eind 2022-begin 2023) veel over het RS-virus. De ziekenhuizen liggen vol met ern...
Algoritmen
Maatschappelijke onderwerpen

26-12-'22

26 december 2022

Algoritmen
Een algoritme is een stappenplan dat wordt gebruikt om een bepaald doel te bereiken. Het is een reeks stap...
Meer artikelen over Financiële tips

Gratis email updates

Altijd op de hoogte met onze e-mail updates!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.