Inzet en nut van juridische vertalingen

Dat juridische taal niet altijd gemakkelijk is, weet iedereen. De inzet en nut van juridische vertalingen ligt dan ook voor de hand: ze zijn namelijk essentieel als het gaat om het communiceren van juridische informatie tussen landen/mensen/bedrijven met een verschillende taal. En niet alleen de taal, ook de cultuur speelt hierbij een belangrijke rol. Dan speelt natuurlijk ook de vraag wanneer het gaat om een juridische vertaling en wanneer niet. En ook niet onbelangrijk: kan je volstaan met een ‘gewone’ vertaling of heb je een beëdigde vertaling nodig? Dan zijn er meer termen die onlosmakelijk zijn verbonden met juridische vertalingen: apostille en legalisatie. Wat al die termen betekenen vertellen we je ook in dit blog. Meteen een professionele juridische vertaling nodig?

Inhoudsopgave

  Lees verder na de afbeelding.

  Inzet en nut van juridische vertalingen

  Wat wordt verstaan onder een juridisch document 

  Allereerst kijken we wat nou wel en wat niet onder een juridisch document valt. Dat is niet zo heel eenvoudig te zeggen want er zijn nogal wat soorten juridische documenten. Wel kunnen we wat algemene regels geven. Zo heeft een juridisch document wettelijke bepalingen en kunnen er verplichtingen in worden vastgelegd, wordt onduidelijkheid voorkomen, kan aansprakelijkheid worden beperkt of kan je je beschermen tegen bepaalde risico’s. Een paar voorbeelden:

  • Algemene voorwaarden
  • Huwelijksakte
  • Testament
  • Arbeidsovereenkomst
  • Contract
  • Financieringsovereenkomst
  • Privacyverklaring

  Bij Kennisdomein kan je overigens veel informatie vinden over juridische zaken, bijvoorbeeld over de werking van het Nederlands erfrecht of over rechtspersonen

  Wanneer laat je een juridisch document vertalen

  Eigenlijk heel simpel: je laat een juridisch document vertalen als je de tekst in een andere taal nodig hebt. Het klinkt dan wel simpel, het maken van een juridische vertaling is dat zeker niet. 

  Juridische teksten vertalen vraagt om veel kennis. Niet alleen van de taal (talen!) maar ook van juridische vaktaal in twee verschillende talen én van de gebruiken en cultuur in beide landen. Een voorbeeld: als je een juridisch document van het Nederlands naar het Italiaans wilt laten vertalen, dan heeft de vertaler niet alleen kennis nodig van zowel het Nederlands als het Italiaans (en dat op een hoog niveau!) maar ook van de juridische vaktaal in zowel het Nederlands als het Italiaans. Daarnaast is het ook nodig kennis te hebben van de cultuur. 

  Wel of geen beëdigde vertaling

  Voor sommige juridische documenten heb je een beëdigde vertaling nodig. Maar wat is dat eigenlijk precies? Een beëdigde vertaling is door een beëdigde vertaler opgesteld. Hij is zij is dan geregistreerd bij een Nederlandse rechtbank en is daarmee gerechtigd om officiële documenten te vertalen. Vaak is juist voor een juridisch document zo’n beëdigde vertaling vereist. Bij de vertaling zit dan ook een verklaring, de zogenaamde beëdigingsverklaring waarin staat dat de vertaler het document ‘naar eer en geweten’ heeft vertaald.
  Heb je alleen voor eigen gebruik een juridische vertaling nodig? Bijvoorbeeld omdat je de inhoud van een reeds gesloten contract beter wilt kunnen begrijpen? Dan kan je volstaan met een ‘gewone’ vertaling. Twijfel je? Neem gewoon contact op met Fairlingo, wij kunnen je goed informeren over beëdigde vertalingen. 

  Legalisatie en apostille

  Legalisatie en apostille zijn twee termen die je vaak tegenkomt in verband met juridische vertalingen. Als je een juridische vertaling hebt laten maken dan moet deze ook nog rechtsgeldig worden verklaard. Dit heet legalisatie. Het is een proces waarbij onder meer de Miniseries van Justitie en Buitenlandse Zaken zijn betrokken en ook de ambassade van het betreffende land. 

  Voor die legalisatie is dan vaak een apostille weer voldoende: een stempel of een sticker van de rechtbank die bevestigt dat de handtekening op het document echt is. 

  Wanneer heb je een juridische vertaling nodig

  Voor sommige zaken heb je dus -verplicht- een juridische vertaling nodig en die moet zijn gemaakt door een beëdigde vertaler. Een paar voorbeelden:

  • Geboorteakte en trouwakte
  • Rijbewijs
  • Diploma
  • Testament
  • Emigratiedocumenten
  • Documenten voor rechtszaken

  Heb je dus dergelijke documenten die moeten worden vertaald, dan is niet alleen een goede professionele vertaling nodig maar dat moet dan ook een beëdigde vertaling zijn. 

  Daarnaast is het natuurlijk vooral voor bedrijven belangrijk dat zij werken met goede, professionele vertalingen. Ook als het niet om juridisch werk gaat. Bijvoorbeeld de website, uitgaande mails of een folder of prijslijst. Het wekt weinig vertrouwen bij klanten als je website en andere tekstuitingen niet professioneel zijn. 

  Kan je zelf een juridische vertaling maken

  Of je zelf een juridische vertaling kunt maken hangt af van het doel van de vertaling. Wil je ongeveer begrijpen wat er in een juridische tekst staat? Dan kan je de tekst door Google laten vertalen maar pas op: zo’n vertaling kan je ook op het verkeerde been zetten. Het juridisch vakjargon is heel specifiek en een kleine fout in de vertaling kan grote gevolgen hebben. Zeker bij juridische vertalingen. Het antwoord is dus meestal nee, je kunt beter niet zelf een juridische vertaling maken. Daarbij komt dat je voor belangrijke stukken zoals een testament, een financiële overeenkomst of ander contract een beëdigde vertaling nodig hebt. Je zult de vertaling dan sowieso uit handen moeten geven. 

  De juridische vertaler

  Professionele juridische vertalers voldoen aan een aantal belangrijke eisen. Zo hebben ze een uitgebreide kennis van de brontaal (de taal waarin het oorspronkelijke document is geschreven) én van de tweede taal (de taal waarnaar het document moet worden vertaald). Vaak hebben vertalers hier een gedegen opleiding voor gevolgd. Daarnaast bestaan er ook vertalers die daarbij native speaker zijn. Hij of zij heeft dan de taal geleerd tijdens zijn/haar jeugd, het is hun moedertaal. Ze kennen de taal dus door en door. Daarbij hebben native speakers ook kennis van de gewoonten en cultuur van het betreffende land. 

  Wat kost een juridische vertaling

  De kosten van een juridische vertalingen hangen van allerlei factoren af. Om te beginnen natuurlijk de lengte van de tekst. Het spreekt voor zich dat een vertaling van één A4 tekst minder kost dan van een tekst die meerdere pagina’s beslaat. Dan speelt ook de moeilijkheidsgraad een rol en ook de taal zelf. Een vertaling naar het Engels is doorgaans minder duur dan een vertaling naar het Fins. Hierbij speelt vooral mee dat het aanbod professionele vertalers in de ene taal groter is dan in de andere. Tenslotte speelt bij de prijs ook mee of je een beëdigde vertaler en een apostille nodig hebt. Laat je daarom vooraf altijd goed informeren over de kosten van jouw juridische vertaling. 

  Eerste publicatie op: 30 januari 2023
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Illustratie van een paraplu over een gebouw
  Advertorial
  Ben je ondernemer en denk je aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Deze blog licht toe wat de A...
  Thuiskantoor met bureau van hout
  Advertorial
  Creëer jouw perfecte thuiswerkplek! Met tips over geschikt meubilair, juiste verlichting en een persoonlij...
  Een boek laten schrijven
  Advertorial
  Veel mensen hebben een verhaal; uit het leven gegrepen of gebaseerd op pure fantasie. Een boek laten schri...
  Crypto technologie, wetgeving en trends
  Advertorial
  In dit blog over crypto technologie, wetgeving en trends vind je informatie over dit populaire onderwerp. ...
  Meer artikelen over Advertorial