De verschillende soorten seksuele geaardheden

Verken de diverse wereld van seksuele geaardheden in deze blogpost. Van hetero- tot aseksualiteit: we werpen licht op acceptatie, discriminatie en de unieke ervaringen van elk spectrum.

Inhoudsopgave

  Er komt steeds meer aandacht voor de verschillende seksuele geaardheden in de Er komt steeds meer aandacht voor de verschillende seksuele geaardheden in de maatschappij. Vroeger was de gangbare norm dat je op het andere geslacht viel. Homoseksualiteit, gevoelens voor hetzelfde geslacht hebben, of homoseksuele handelingen verrichten was strafbaar. In sommige perioden in de geschiedenis stond er zelfs de doodstraf op. Tot 1990 stond homoseksualiteit in de lijst van geestesziektes. Gelukkig wordt er tot op de dag van vandaag veel aandacht besteed aan de verschillende soorten seksuele geaardheden. Het is steeds meer maatschappelijk geaccepteerd dat je niet aan het standaard plaatje voldoet: een vrouw valt op een man en een man valt op een vrouw. Sinds 2001 is het in Nederland mogelijk dat twee mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. Het was een grote vooruitgang in de acceptatie dat mensen op hetzelfde geslacht kunnen vallen. Een homohuwelijk is niet vanzelfsprekend, dit is slechts in 26 landen op de wereld mogelijk. In dit blog worden de verschillende seksuele geaardheden toegelicht en vertellen we meer over discriminatie, iets waar LHBTI ‘ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen) nog steeds vaak tegenaan lopen.

  Lees verder na de afbeelding.

  LHBTI event

  © Kennisdomein

  Verschillende soorten seksuele geaardheden 

  Seksuele geaardheid wordt vaak in vier categorieën ingedeeld: 

  • Heteroseksualiteit: mensen hebben (seksuele) gevoelens voor het andere geslacht. 
  • Homoseksualiteit: mensen hebben (seksuele) gevoelens voor hetzelfde geslacht.
  • Biseksualiteit: mensen hebben (seksuele) gevoelens voor zowel mannen als vrouwen.
  • Aseksualiteit: ervaren geen seksuele gevoelens naar anderen, soms wel romantische gevoelens. 

  De meeste mensen zullen bovenstaande seksuele geaardheden ook wel kennen. Het zijn niet de enige geaardheden die er zijn. Er zijn ook andere seksuele geaardheden die onbekender zijn voor de meeste mensen. In dit blog worden niet alle seksuele geaardheden genoemd. Ieder persoon is anders en niet iedereen zal aan een beschrijving voldoen. Misschien heb je wel kenmerken van meerdere seksuele geaardheden, ook dat kan. Nu wordt het in hokjes ingedeeld, terwijl het in de praktijk niet zo rechtlijnig is. 

  • Aromantisch
  • Aseksueel
  • Demiseksualiteit
  • Genderfluïde
  • Panseksualiteit
  • Poliseksualiteit 

  Bovenstaande seksuele geaardheden worden in dit blog uitgelegd en er wordt wat meer informatie gegeven over aseksualiteit. 

  Aromantisch 

  Aromantisch komt zowel bij heteroseksualiteit als homoseksualiteit voor. Het betekent dat je geen romantische gevoelens voor een ander kunt ervaren. Een misvatting is dat iemand die aromantisch is niet in staat is om liefde te ervaren. Aromantische mensen kunnen wel liefde voelen voor vrienden of familie. Sommigen verlangen ook naar seks en intimiteit, anderen niet.  

  Aseksueel 

  Aseksualiteit is niet zo zwart-wit als ‘geen seksuele gevoelens voor een ander hebben’.  Het is onder te verdelen in verschillende types en aseksualiteit komt in verschillende vormen voor. 

  Type A

  Kunnen wel een libido ervaren en masturberen wel, maar hebben geen behoefte aan seks met anderen. Ze voelen zich ook niet aangetrokken tot anderen. 

  Type B

  Kunnen zich romantisch aangetrokken voelen tot anderen, maar hebben geen seksuele gevoelens. Aseksuelen die onder type B vallen kunnen wel een relatie hebben, alleen dan zonder seks. 

  Type C

  Hebben wel een libido en kunnen zich romantisch tot iemand aangetrokken voelen. Zij willen geen seks, maar masturberen wel. 

  Type D

  Hebben geen libido en voelen zich niet romantisch tot iemand aangetrokken. Ze hebben geen behoefte aan liefde en seks. 

  Ondanks dat er verschillende types bestaan wil het niet zeggen dat het niet in een andere vorm mogelijk is. Sommige aseksuelen hebben wel seks met een niet-aseksuele partner. Ze doen het dan uit liefde voor hun partner, niet omdat ze er zelf behoefte aan hebben. 

  Demiseksualiteit 

  Iemand die demiseksueel is ervaart alleen seksuele gevoelens als er sprake is van een sterke emotionele band met de ander. Het innerlijk speelt een belangrijkere rol dan het uiterlijk omdat demiseksuelen een emotionele connectie willen ervaren met de andere persoon. 

  Genderfluïde

  Er is geen goede Nederlandse vertaling voor, het betekent zoiets als ‘vloeibaar geslacht’. Mensen die genderfluïde zijn voelen zich niet geheel man of vrouw. De ene dag zullen zij zich meer mannelijk voelen en dan weer meer vrouwelijk. Het is ook mogelijk dat dit meerdere keren per dag wisselt. Sommige mensen die genderfluïde zijn hebben een behoefte aan genderexpressie. Het ene moment kunnen ze zich mannelijk kleden en het andere moment weer vrouwelijk, afhankelijk van hoe ze zich voelen. Soms proberen genderfluïde personen ook hun lichaamsvorm te veranderen door borstprotheses of binding. 

  Panseksualiteit 

  Panseksuelen kunnen seksuele, emotionele of romantische aantrekkingskracht voelen voor alle genderidentiteiten of biologische geslachten. Het betekent dat het mogelijk is dat ze ook aantrekking tot transgenders of genderqueer personen kunnen voelen. Panseksualiteit is niet hetzelfde als biseksualiteit, want daarbij wordt nog onderscheid gemaakt tussen man/vrouw. 

  Poliseksualiteit

  Iemand die poliseksueel is voelt zich net als iemand die panseksueel is aangetrokken tot verschillende geslachten. Het verschil met panseksueel is dat iemand die poliseksueel is, geen verlangen heeft naar alle geslachten of genderidentiteiten. 

  Problemen van LHBTI’ers

  Jammer genoeg is homoseksualiteit wereldwijd nog steeds niet maatschappelijk geaccepteerd. In 73 landen was het in 2017 illegaal om homoseksueel te zijn. Op homoseksualiteit staat in tien landen de doodstraf, maar slechts in enkele landen wordt deze ook daadwerkelijk uitgevoerd. In elf landen op de wereld zijn de rechten van LHBTI’ers in de Grondwet opgenomen. Organisaties zoals Amnesty International komen op voor de rechten van LHBTI’ers. 

  Nederland was het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk erkende. In Nederland vindt 92% van de bevolking dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen het leven moeten kunnen leiden dat ze zelf willen. Toch krijgen LHBTI’ers nog te maken met discriminatie, kwetsende opmerkingen of pesterijen, zowel jongeren als volwassenen. Het ‘uit de kast komen’ is voor veel LHBTI’ers lastig. Ze zijn bang voor de reacties van de omgeving. Of ze vertellen het wel de omgeving, maar laten het niet merken in het openbaar door elkaar een kus te geven of hand in hand te lopen. 

  Cijfers van problemen van LHBTI jongeren

  • Worden vier keer zo vaak gepest als hetero leeftijdsgenoten. 
  • Bij deze jongeren spelen ruim twee keer zo vaak emotionele problemen en gedragsproblemen. 
  • Een poging tot zelfmoord ligt 4,5 keer hoger dan bij heteroseksuele jongeren. Negatieve reacties van leeftijdsgenoten zijn vaak ingrijpender dan die van gezinsleden of vreemden. 
  • Één op de vijf meisjes en één op de vier jongens vertelt aan niemand dat zij (ook) op mensen van hun eigen geslacht vallen.
  • Jongeren die biseksueel zijn vertellen minder vaak hun geaardheid aan leeftijdsgenoten dan homoseksuele en lesbische jongeren.
  • Biseksuele meisjes en homoseksuele jongens hebben vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals ongewenste aanrakingen, zoenen of seks.
  • Van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar staat 11% negatief, 32% neutraal en 56% positief tegenover transgenders.
  • 13% van de jongeren accepteert geen vriendschap met een lesbisch meisje en 18% wil geen homo als vriend.
  • Van de Nederlandse transgender jongeren die meededen aan de EU LGBTI Survey II en tussen de vijftien en zeventien jaar oud zijn geeft 52% aan nooit of zelden open te zijn over hun genderidentiteit.
  • Van de transgender jongeren die ‘uit de kast’ zijn wordt bijna 43% slachtoffer van verbaal geweld en één op de vijf van grof lichamelijk geweld (Movisie, 2021). 

  Cijfers van problemen van LHBTI volwassenen

  • In een openbare ruimte zichtbaar homo- of biseksueel zijn vindt 29% van de Nederlandse bevolking aanstootgevend als het gaat om een mannenkoppel dat elkaar zoent tegenover 11% wanneer het een man/vrouw koppel betreft. 
  • 68% van de Nederlandse bevolking geeft aan bevriend te kunnen zijn met iemand die biseksueel is en van hetzelfde geslacht. 
  • 20% van de Nederlanders vindt dat er iets mis is met mensen die niet duidelijk man of vrouw zijn. 
  • Als het gaat om operaties en hormoonbehandeling is 13% van de bevolking daar tegen.
  • 22% van de LHBTI’ers heeft wel eens aangifte gedaan bij de politie. Het gaat dan over seksueel geweld of fysiek geweld. 
  • Transgenders in Nederland voelen zich vaak twee keer zo onveilig, worden zeven keer zo vaak mishandeld of bedreigd en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten als gemiddeld. 
  • 67% van de Nederlandse respondenten die mee heeft gedaan aan de EU LGBTI Survey II is meestal of altijd open over hun LHBTI-zijn. 
  • Als het gaat om biseksualiteit is 50% van de Nederlandse mannen en 14% van de vrouwen naar niemand open. 
  • De helft van de LHBTI’ers heeft wel eens aan zelfmoord gedacht en 8% heeft wel eens een zelfmoordpoging gedaan. 
  • Voorafgaand aan het CBS onderzoek uit 2020 heeft 44% van de biseksuele of bi+ vrouwen en bijna een kwart van de biseksuele of bi+ en homoseksuele mannen geweld meegemaakt. 

  Bibliografie

  Movisie. (2021, April 14). Feiten en cijfers over LHBTI op een rij . Opgehaald van Movisie: https://www.movisie.nl/publicatie/feiten-cijfers-rij

  Eerste publicatie op: 15 april 2022
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Vlag Europese unie
  Maatschappelijke onderwerpen
  De laatste tijd wordt er veel gesproken over de Europese Unie (EU). Logisch als je kijkt wat er momenteel ...
  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Triage - slachtoffer wordt snel beoordeeld
  Maatschappelijke onderwerpen
  Tijdens de
  Maatschappelijk werker met cliënt
  Maatschappelijke onderwerpen
  Duik met ons in de fascinerende wereld van maatschappelijk werk. Deze blog belicht de brede reikwijdte van...
  Meer artikelen over Maatschappelijke onderwerpen