Wat betekent LHBTI?

De afkorting LHBTI wordt steeds vaker gebruikt. Wat betekent LHBTI eigenlijk? De afkorting LHBTI wordt in Nederland gebruikt om mensen aan te duiden met een specifieke seksuele geaardheid: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen.  Deze Nederlandse afkorting is een variant op de oorspronkelijke Engelse: LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Overigens wordt pas sinds enige tijd gebruik gemaakt van de afkorting LHBTI, voorheen was het LHBT. Intersekse personen zijn geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. De grootste groep mensen in onze samenleving is heteroseksueel; mannen die zich tot vrouwen voelen aangetrokken en vice versa. In dit artikel leggen we uit wie deze LHBTI’ers precies zijn, kijken we naar politieke consequenties en keuzes en naar de aanstaande belangrijke grondwetswijziging over dit onderwerp.

Inhoudsopgave

  Lees verder na de afbeelding.

  Wat betekent LHBTI?

  Lesbische vrouwen en homoseksuele mannen

  Alhoewel er in de afkorting LHBTI een onderscheid gemaakt wordt tussen lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, gaat het in feite om hetzelfde. Het gaat namelijk om homoseksualiteit: je aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Vrouwen tot vrouwen en mannen tot mannen. Zowel lesbische vrouwen als homoseksuele mannen zijn dus homoseksueel maar voor het gemak wordt een onderscheid gemaakt tussen lesbisch en homo.

  Homoseksualiteit is in veel landen/culturen verboden en vaak staat er zelfs (gevangenis)straf op. Homoseksualiteit onder vrouwen was vaak veel minder zichtbaar dan onder mannen en daarom lang verborgen en stilzwijgend. Er was dan ook van oudsher nauwelijks aandacht voor lesbiennes. Verboden seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht wordt ook wel sodomie genoemd. In bepaalde perioden in het verleden was sodomie zelfs een reden om op de brandstapel terecht te komen. 

  In de loop van de vorige eeuw werden lesbiennes steeds meer zichtbaar en kwamen er lesbische tijdschriften vanuit de feministische vrouwenbeweging. Vanaf circa het jaar 2000 ontstond steeds meer sociale acceptatie in de samenleving.

  Homoseksualiteit onder mannen ligt van oudsher veel moeilijker. Het wordt in veel culturen afgekeurd, vaak onder de noemer van godsdienst. Homoseksuele mannen zijn slachtoffer geworden van discriminatie, achterstelling en vervolging. In Nederland is homoseksualiteit al langere tijd breed geaccepteerd. Helaas is dit in veel andere landen (nog) niet het geval. 

  Biseksuele mensen

  Als je biseksueel bent, dan voel je je aangetrokken tot zowel mannen als vrouwen. Dit hoeft niet in gelijke mate te zijn. Een biseksueel persoon kan een sterke voorkeur hebben voor één van de twee geslachten en daarnaast gevoelens hebben voor het andere geslacht. Biseksuelen zijn -in tegenstelling tot homoseksuelen- vaak getrouwd en hebben kinderen. 

  Biseksualiteit kan veel minder dan homoseksualiteit, rekenen op sociale acceptatie. Zowel heteroseksuelen als homoseksuelen hebben regelmatig gevoelens van afkeer jegens biseksualiteit. De meest gehoorde reden hiervoor is de mening dat biseksuelen niet willen kiezen maar van twee walletjes willen eten.

  Transgenders

  Ook transgenders vallen onder de LHBTI-groep. Een transgender persoon heeft een genderidentiteit die niet overeenkomt met zijn of haar biologische geslacht. Een man die zich meer vrouw voelt, of een vrouw die zich meer man voelt. Dit kan tot uitdrukking komen in de manier van kleden, maar ook leiden tot de behoefte volledig van geslacht te veranderen. Is inderdaad sprake van een medische behandeling, dan wordt een transgender ook wel een transseksueel genoemd. 

  Dan is er ook nog de term travestiet; dit is iemand die wel tevreden is met zijn (of haar) geslachtskenmerken, maar de behoefte voelt zich af en toe te kleden als een persoon van het andere geslacht.

  LHBTI in de politiek

  In de Nederlandse politiek vormt LHBTI een belangrijk onderwerp, zeker de afgelopen decennia. Alle politieke partijen hebben dan ook wel een standpunt ingenomen over dit onderwerp. Veel partijen zijn voorstander van gelijke behandeling en rechten voor LHBTI’ers. Sommige partijen omdat ze de LHBTI’ers daadwerkelijk een sterkere positie willen geven, andere meer vanuit de gedachte van gelijke behandeling, vaak ook vanuit godsdienstig perspectief bezien. Waar de ene godsdienst staat voor gelijke behandeling en rechten, dus ook de rechten van LHBTI’ers, is een andere godsdienst juist fervent tegenstander.

  Gelijke behandeling en rechten van LHBTI’ers kan echter leiden tot allerlei vraagstukken. Niet alleen de vraag of bijvoorbeeld twee mannen of vrouwen met elkaar kunnen trouwen maar ook of dergelijke echtparen een kind kunnen adopteren of de vraag of een kind meer dan twee ouders kan hebben. Bijvoorbeeld een homoseksueel stel mannen en een draagmoeder.

  Ook voor de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 is LHBTI een belangrijk onderwerp.

  Belangrijke wetten inzake LHBTI van de afgelopen 20 jaar:
  1971: homoseksuele contacten zijn niet langer meer strafbaar
  1994: discriminatie op grond van seksuele geaardheid bij wet verboden
  2012: de verplichting om op scholen LHBTI-acceptatie te bevorderen
  2014: wet lesbisch ouderschap
  2001: openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

  Eerste fase grondwetswijziging 9 februari 2021 over LHBTI

  Het wijzigen van een artikel in de grondwet is ingewikkelder dan het wijzigen van een gewone wet. Voor een grondwetswijziging moet het wetsvoorstel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer waarna verkiezingen volgen. Vervolgens moet hetzelfde wetsvoorstel wederom worden goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste kamer (nu met 2/3 meerderheid van stemmen). 

  Het COC (Nederlandse belangenorganisatie van LHBTI’ers) heeft bijna 20 jaar gestreden om in artikel 1 van de grondwet de LHBTI-rechten te verankeren. Dit artikel luidt nu: 

  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  De voorgestelde grondwetswijziging is een initiatief van D66, GroenLinks en de PvdA. Op 9 februari 2021 werd door de Eerste Kamer met een ruime 2/3 meerderheid voor het voorstel gestemd. Tegenstemmers waren PVV, SGP en Fractie-Van Pareren. Forum voor Democratie was afwezig en bracht geen stem uit. 

  Om deze grondwetswijziging definitief aan te nemen moet dus na de verkiezingen van 17 maart 2021 opnieuw worden gestemd. Naar verwachting levert dit geen problemen op en zal de grondwetswijziging worden aangenomen.

  Eerste publicatie op: 13 februari 2021
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Triage - slachtoffer wordt snel beoordeeld
  Maatschappelijke onderwerpen
  Tijdens de
  Maatschappelijk werker met cliënt
  Maatschappelijke onderwerpen
  Duik met ons in de fascinerende wereld van maatschappelijk werk. Deze blog belicht de brede reikwijdte van...
  Voetbal in het gras
  Maatschappelijke onderwerpen
  Van de achterbuurten tot de grootste stadions; voetbal is universeel. In deze blog duiken we dieper in de ...
  Meer artikelen over Maatschappelijke onderwerpen