Een sociale huurwoning vinden

Het vinden van een betaalbare woning valt -zeker de laatste jaren- helemaal niet mee. Er is een enorm tekort aan woningen. Dit geldt zowel voor (betaalbare) koopwoningen als voor huurwoningen in de vrije sector en in de sociale sector. Hoe kan je een sociale huurwoning vinden? Wanneer kom je daarvoor in aanmerking en hoe pak je dat aan? We vertellen in dit artikel meer over de sociale huur, de voorwaarden en hoe je zo’n een woning kunt vinden. Ook leggen we uit wat passend wonen is. Tenslotte vertellen we meer over huurtoeslag, wie daarvoor in aanmerking komt en hoe je huurtoeslag kunt aanvragen. 

Inhoudsopgave

  Lees verder na de afbeelding.

  Een sociale huurwoning vinden

  Wat is sociale huur

  Sociale huur is het huren van een woning tegen een lage(re) huurprijs. Het bestaat al sinds 1852, toen werd de eerste woningbouwvereniging in Nederland opgericht: de Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam. Het huren van een goede woonruimte is altijd al prijzig. Voor mensen met een laag inkomen is het dan ook lastig een betaalbare woning te vinden. Het kopen van een woning behoort meestal ook niet tot de mogelijkheden. Zeker tegenwoordig niet, nu de koopwoningen al jaren enorm in prijs stijgen. 

  Sociale huurwoningen zijn gewone woningen. Het kan een eengezinswoning zijn maar ook een flat, portiekwoning of een etage. 

  Wie kan een sociale huurwoning huren

  Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag je niet een te hoog inkomen hebben. Ook mag een woning niet een te hoge huurprijs hebben. De overheid stelt elk jaar de huurgrens vast. Enerzijds is dit het maximale inkomen dat je mag hebben, anderzijds is dat de maximale huurprijs die een huurwoning mag hebben. Daarnaast mag je als je huurtoeslag wilt ook niet te veel vermogen hebben. 

  Heb je eenmaal een sociale huurwoning en ga je later meer verdienen, dan hoef je die woning niet te verlaten. Je mag er gewoon blijven wonen.

  Waar vind je een sociale huurwoning

  Sociale huurwoningen vind je bij woningcorporaties, woningbouwverenigingen en woonstichtingen. Meestal wordt alleen over woningcorporaties gesproken. Sinds 1901 kunnen deze corporaties overheidssteun krijgen en daarom richtten gemeenten vaak een woningcorporatie op. Zo konden zij inwoners van de stad aan een betaalbare woning helpen.
  Om een sociale huurwoning te vinden schrijf je je in als woningzoekende bij zo’n woningcorporatie. Je betaalt hier jaarlijks een gering bedrag voor, bijvoorbeeld €15 per jaar. Je kunt je bij meerdere corporaties inschrijven om je kansen te vergroten. 

  Inkomensgrenzen en huurgrenzen

  Zoals hiervoor al aangegeven mag je, als je een sociale huurwoning wilt, niet te veel verdienen en mag de huurprijs niet te hoog zijn. Dit geldt sowieso als je in aanmerking wilt komen voor huurtoeslag

  Hieronder de grenzen van 2022:

  Maximale huurprijs: €763,47
  Het gaat hierom de zogenaamde rekenhuur. Dit is de uiteindelijke huur per maand inclusief een aantal servicekosten die je moet betalen. Niet alle servicekosten tellen mee bij de berekening van de rekenhuur, wel tellen mee (per categorie max €12):

  • kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten
  • kosten energie voor gemeenschappelijke ruimten
  • kosten voor de huismeester
  • kosten voor dienst- en recreatieruimten

  Als alle bewoners jonger zijn dan 23 jaar geldt een lagere maximale huur, namelijk €442,46. Een uitzondering hierop zijn jongeren die een kind hebben dat bij hen woont, zij mogen tot de maximale huurgrens van €763,47 huren. 

  Maximaal inkomen: €40.765 (alleenstaande) en €45.014 voor meerpersoonshuishoudens.

  De woningcorporatie mag ook woningen verhuren aan mensen met een hoger inkomen, maximaal 15% van de woningen. 

  Andere eisen 

  Het staat de woningcorporaties vrij om nog aanvullende eisen te stellen. Bijvoorbeeld aan de hoogte van je inkomen of aan de samenstelling van je gezin. In het laatste geval willen de corporaties grote woningen verhuren aan grote gezinnen en voorkomen dat alleenstaanden een huis huren dat ook geschikt zou zijn voor een groter gezin. 

  Daarnaast heb je in sommige gemeenten ook een huisvestingsvergunning nodig. Die kan je bij je gemeente aanvragen. 

  Toewijzingsbeleid


  Veruit de meeste woningen worden verhuurd op inschrijvingsduur. Dat wil zeggen dat hoe langer je staat ingeschreven als woningzoekende, hoe meer kans je maakt op de gewenste woning. Een enkele keer worden woningen verloot of geldt de regel ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 

  Dan zijn er nog uitzonderingen zoals een urgentieverklaring of een voorrangsverklaring. Dit is bedoeld voor mensen die in een bijzondere situatie terecht zijn gekomen. Nadeel is wel dat je dan een aangeboden woning niet, of slechts enkele keren, mag weigeren. Je komt dan niet altijd te wonen in het huis of in de omgeving die je wenste. 

  Wat is passend wonen

  Veel woningcorporaties hanteren regels die passend wonen worden genoemd. Dit zorgt er voor dat de beschikbare woningen nog beter zijn afgestemd op het inkomen en de gezinssamenstelling. Nadeel is wel dat de woningzoekende minder keus heeft en niet altijd een woning kan vinden die bij zijn of haar wensen en behoeften past. Het is natuurlijk heel vervelend als je alleenstaande bent maar wel om het weekend voor je vier kinderen zorgt en alleen in aanmerking komt voor een goedkope huurwoning (met meestal maar 1 of 2 slaapkamers). Of wanneer je een bedrijf aan huis hebt en daarvoor een extra ruimte nodig hebt. 

  Passend toewijzen 2022:

  Inkomen tot €24.075: Maximale huur €633,25 tenzij je 3 of meer kinderen hebt. Dan mag de huur maximaal €678,66 bedragen. 

  Inkomens daarboven mogen ook reageren op woningen met een hogere huurprijs (tot het maximum van €763,47). Soms krijgen zij dan voorrang bij een bepaalde gezinssamenstelling of een bepaald inkomen. 

  Woningruil

  Door de krapte op de woningmarkt is het ruilen van woning heel populair geworden. Er zijn verschillende websites waar je je woning kunt aanmelden en woningen van anderen kunt zien. Er zijn allerlei mogelijkheden: één op één ruilen maar bijvoorbeeld ook één huis ruilen tegen twee huizen. Dat is interessant voor mensen die gaan scheiden of juist gaan samenwonen. Meestal gaat het om een één op één ruil maar er is ook de mogelijkheid van een driehoeksruil. Hierbij wisselen drie huishoudens van woning. 

  Toch is ruilen vaak niet eenvoudig. De bewoners kunnen het wel eens zijn, alle betrokken woningcorporaties moeten ook akkoord gaan. Dan komt de huurgrens, het inkomen, de gezinssamenstelling en het passend wonen weer aan de orde. 

  Huurtoeslag

  Mensen die in een woning wonen tot de huurgrens kunnen huurtoeslag aanvragen. Dit kan alleen als je voldoet aan alle voorwaarden. Dit hoeft niet per se om een woning van een woningcorporatie te gaan. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een woning die je huurt van een particulier. 

  De voorwaarden voor huurtoeslag zijn (2022):

  • Het moet een zelfstandige woonruimte betreffen (eigen toegangsdeur die op slot kan, eigen keuken en wc). Hieronder valt overigens niet een woonboot of recreatiewoning
  • Maximale huur van €763,47 (vanaf 23 jaar en er zijn uitzonderingen, zie boven)
  • Maximaal jaarinkomen: 
  • €22.400 (alleenstaande jonger dan AOW-leeftijd)
  • €22.375 (alleenstaande ouder dan AOW-leeftijd)
  • €30.400 (samenwonenden)
  • Maximaal vermogen: €31.747 (alleenstaande) of €63.494 (met toeslagpartner)

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor het recht op huurtoeslag. Er zijn echter veel uitzonderingen en daarom is het handig om een vrijblijvende proefberekening te maken op de website van de Belastingdienst. 

  Hoe kan je huurtoeslag aanvragen

  Huurtoeslag aanvragen doe je bij de Belastingdienst. Het is niet moeilijk en is zo gebeurd. 

  Je hebt wel een DigiD nodig. Dit is een inlogcode waarmee je kunt inloggen bij overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, maar ook bij je gemeente of bij onderwijsinstellingen. 

  Vervolgens kan je inloggen bij Mijn Toeslagen, in je eigen persoonlijke omgeving bij de Belastingdienst.

  Eerste publicatie op: 6 mei 2022
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Cloud telefonie ouderwetse telefoon in wolken
  Producten kopen
  Wat is dat, cloud telefonie? Allereerst moeten we dan bekijken wat een cloud is. Verder vertellen we in di...
  Relax stoel in de tuin
  Producten kopen
  Tuinmeubels worden van allerlei soorten materialen gemaakt. Wat zijn de voor- en nadelen van tuinmeubel ma...
  Inrichting met parket vloer
  Producten kopen
  Wat is het verschil tussen een laminaat, parket en pvc-vloer? En wat zijn de voordelen en nadelen? Hierna ...
  Vrouw op ergonomische bureaustoel
  Producten kopen
  Denk je bij een ergonomische bureaustoel aan oude mensen met medische problemen? Niets is minder waar! Het...
  Meer artikelen over Maatschappelijke onderwerpen