Is 5G gevaarlijk

Een actuele vraag: is 5G gevaarlijk? We lezen de laatste tijd (april 2020) veel over zendmasten die opzettelijk in brand worden gestoken. In Nederland maar ook in andere landen waaronder het Verenigd Koninkrijk. Reden hiervoor is het 5G netwerk dat steeds verder wordt uitgerold. Wie zijn daar zo op tegen en waarom? Het in brand steken van zendmasten is niet zonder gevaar. Gevolg kan zijn dat er daardoor langere tijd geen telefoonverkeer mogelijk is in de omgeving van de betreffende mast. Het bellen van hulpdiensten kan daardoor onmogelijk worden. De 5G-activisten zijn tegen de komst van het nieuwe netwerk maar waarom eigenlijk?

Inhoudsopgave

  Lees verder na de afbeelding.

  Is 5G gevaarlijk2

  Vrees voor ongezonde straling

  Activisten vrezen dat 5G gevaarlijk is en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ze wijzen op een mogelijk verband tussen allerlei ziektes waaronder kanker en de Ziekte van Alzheimer. Ook vrezen zij dat de straling tot onvruchtbaarheid kan leiden. Er zijn mensen die zeggen zich ziek te voelen als gevolg van straling uit zendmasten en telefoons. Het is bewezen dat een teveel aan straling je inderdaad ziek kan maken, maar is dat ook het geval bij 5G straling? 

  Onderzoeken

  Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling en gezondheid. Ook in Nederland wordt dergelijk onderzoek verricht. Zo hebben het Agentschap Telecom en het RIVM recent onderzoek gedaan door metingen te doen bij proefopstellingen in Nederland. Uitkomst van dit onderzoek was dat de straling (ruim) onder de Europese limieten blijft. Hoewel de uitkomst dus goed was, werd er toch vastgesteld dat het belangrijk is om onderzoek te blijven doen. 

  Complottheorieën

  Sommige activisten gaan nog een stapje verder en vrezen dat er ook sprake is van een complot. Zo zou het 5G netwerk ook iets te maken hebben met de Corona epidemie. In Engeland zijn niet alleen zendmasten in brand gestoken maar ook medewerkers van telecombedrijven lastig gevallen. Op social media gaan allerlei berichten en video’s rond waar deze complottheorieën uiteen worden gezet. Het Kennisplatform Elektromagnetische velden doet deze theorieën af als klinkklare onzin en dat zijn ze waarschijnlijk ook. Het lijkt niet erg logisch te veronderstellen dat elektromagnetische velden een virus kunnen verspreiden. Toch vinden dergelijke theorieën regelmatig een nieuwe voedingsbodem. 

  Meer over straling en ziekte

  Een bewezen effect van het gebruik van bijvoorbeeld een mobiele telefoon is het opwekken van warmte in het lichaam of op de huid als gevolg van straling. Om een teveel aan opwekking van deze warmte te voorkomen gelden er blootstellingslimieten. Er is geen reden om te denken dat 5G meer of anders werkt dan andere mobiele netwerken en meer warmte zou opwekken. Een teveel aan warmte in het lichaam zou ziektes kunnen veroorzaken. Bedenk echter dat ons lichaam doorgaans een zeer goede thermostaat heeft. We kunnen ook in de zon zitten en daardoor warmt ons lichaam veel en veel sneller op dan door de straling vanuit een telefoon. Omdat we doorgaans wel langer met een telefoon zitten dan in de zon, zijn er toch limieten ingesteld. 

  Een ander fenomeen is het in verband brengen met andere vormen van straling. Wij kennen allemaal de röntgenstraling en weten dat die gevaarlijk kan zijn. Dan is er nog nucleaire straling. Allemaal gevaarlijke vormen van straling maar volstrekt iets anders dan de straling uit 5G. 

  5G, 4G en wifi

  De frequenties van 4G, 5G zijn vergelijkbaar met die van wifi (5 Gigahertz). Deze frequenties liggen ver buiten het gebied van kankerverwekkende straling. Zo heeft röntgenstraling bijvoorbeeld een frequentie van miljoenen Gigahertz. 5G is ook niet iets heel anders dan 4G, het werkt in grote lijnen hetzelfde. Toch zijn er mensen die zeggen elektrogevoelig te zijn en last te hebben van de straling uit masten en telefoons. Ze klagen over spier- en gewrichtspijn, moeheid, hartritmestoornissen en concentratieproblemen. In sommige onderzoeken zijn wel aanwijzingen te vinden dat wie lang en veel belt, een grotere kans heeft op hersentumoren. Anderzijds, we gebruiken nu al ruim 20 jaar smartphones en er zijn geen concrete aanwijzingen dat dit tot extra ziektegevallen heeft geleid. 

  Extra stralingsbronnen

  Een bijkomend nadeel waardoor sommige mensen 5G gevaarlijk vinden is de kans dat er veel meer extra stralingsbronnen komen. Om een zo breed mogelijk netwerk uit te rollen zijn er plannen om extra antennes op onder meer bushokjes en lantaarnpalen te plaatsen. Voor elektrogevoeligen maakt dit het leven nog ingewikkelder. Veel mensen die zeggen elektrogevoelig te zijn en klachten te krijgen als gevolg van straling hebben hier hun leven op ingericht. Het gaat om zo’n 3% van de bevolking, in totaal zo’n half miljoen mensen. Zij willen elektromagnetische velden zoveel mogelijk vermijden en gebruiken daarom geen apparatuur en schermen in hun huis. Dit kan vrij ver gaan en grote gevolgen hebben. Zo raken zij soms hun baan kwijt, moeten zij verhuizen en hebben zij problemen op het gebied van sociale contacten. Het plaatsen van extra antennes overal in het land heeft voor hen grote consequenties. 

  Conclusie

  De vraag of 5G gevaarlijk is moet met “nee” worden beantwoord maar wel met een mits. Er zal steeds onderzoek nodig blijven én er moet rekening worden gehouden met een toch aanzienlijke groep mensen die zichzelf als elektrogevoelig bestempeld. Dat dit lastig is, zal duidelijk zijn. Een overgrote meerderheid is vóór 5G omdat het veel voordelen voor hen met zich meebrengt. Sneller internet en dus sneller downloaden van films en allerlei informatie. Er is minder tijd nodig om verbinding te maken met het internet. Ook zullen steeds meer apparaten worden aangesloten op het internet, het zogenaamde “Internet of Things”. Vanuit je auto vast je koffieapparaat aanzetten zodat de koffie klaar is als je thuis komt. 5G draagt ook bij aan het verder ontwikkelen van medische apparatuur, zelfrijdende auto’s, kunstmatige intelligentie en databeveiliging. 

  Eerste publicatie op: 19 april 2020
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Vlag Europese unie
  Maatschappelijke onderwerpen
  De laatste tijd wordt er veel gesproken over de Europese Unie (EU). Logisch als je kijkt wat er momenteel ...
  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Triage - slachtoffer wordt snel beoordeeld
  Maatschappelijke onderwerpen
  Tijdens de
  Maatschappelijk werker met cliënt
  Maatschappelijke onderwerpen
  Duik met ons in de fascinerende wereld van maatschappelijk werk. Deze blog belicht de brede reikwijdte van...
  Meer artikelen over Maatschappelijke onderwerpen