De nieuwe kleineondernemersregeling

Sinds 1,5 jaar (per 1 januari 2020) is de nieuwe kleineondernemersregeling van toepassing. Deze regeling wordt afgekort tot KOR. Er is best het een en ander veranderd ten opzichte van de oude kleineondernemersregeling. Hoe werkt de nieuwe KOR precies en wat zijn de voordelen en nadelen van deze nieuwe kleineondernemersregeling? In dit blog leggen we je uit hoe de KOR precies werkt. We geven je ook een paar voorbeelden zodat de gevolgen je snel duidelijk worden. 

Inhoudsopgave

  Wat houdt de nieuwe KOR precies in?

  De KOR heeft betrekking op de btw die je als ondernemer moet afdragen aan de belastingdienst. Als kleine ondernemer kun je een beroep doen op de KOR en daarmee besparen op de omzetbelasting die je moet betalen. De regeling is alleen geschikt voor ondernemers die maximaal €20.000 omzet maken binnen een kalenderjaar. Is je omzet groter, dan kun je geen beroep doen op de KOR.

  Lees verder na de afbeelding.

  De nieuwe kleineondernemersregeling

  Het is bij de toepassing van de KOR van belang om een goed onderscheid te maken tussen omzet en winst. Anders gezegd: je mag voor maximaal €20.000 aan facturen versturen, exclusief btw om gebruik te mogen maken van de KOR. Je kunt een beroep doen op de KOR als natuurlijk persoon of als rechtspersoon: bijvoorbeeld een eenmanszaak, een VOF, stichting, vereniging of bv.

  In feite is de nieuwe KOR een simpele regeling. Het probleem zit hem in het grote verschil met de oude regeling, die we hierna bekijken.

  De oude KOR

  Tot 1 januari 2020 was de oude KOR van kracht. Om in aanmerking te komen voor de oude KOR ging het niet om de omzet maar om het bedrag aan btw dat je moest afdragen na verrekening van de voorbelasting. Bleef je onder een bepaalde drempel, dan mocht je een deel van de te betalen btw of zelfs het hele bedrag houden. Deze drempel werd elk jaar opnieuw berekend. Te betalen btw tot ca. €1250 hoefde niet te worden afgedragen en tot circa €1800 een gedeelte ervan. Het betrof dan de btw over het gehele boekjaar.


  Wil je meer weten over bedrijfsadvies, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book boordevol bedrijfsadvies.


  Voorwaarden nieuwe KOR

  Om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling mag je ten eerste dus niet meer dan €20.000 per jaar omzetten. Andere voorwaarden zijn:

  • Het bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd
  • Je mag geen btw in rekening brengen bij klanten

  Je kunt de btw over de gemaakte kosten niet meer aftrekken en je hoeft geen aangifte over de omzetbelasting meer te doen. 

  Wil je meedoen met de KOR, dan kan je je aanmelden via een aanmeldformulier. Dat doe je uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin je de KOR wilt laten ingaan. 

  Aan je klanten stuur je dus een factuur zonder btw. Op de factuur vermeld je dat je gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling en daarom geen btw in de rekening brengt.

  Wat valt onder omzet?

  Alle leveringen van goederen en voor diensten die belast zijn met Nederlandse btw vallen onder je omzet. Het gaat dan om leveringen die zijn belast met 21%, 9% en 0% btw. In het laatste geval gaat het om uitvoer en intracommunautaire leveringen of om verlegde btw naar een andere Nederlandse ondernemer. Ook leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op effecten, betaalmiddelen, financiële diensten, verzekeringsdiensten en op onroerende zaken in Nederland tellen mee bij de omzet, ondanks het feit dat ze btw-vrijgesteld zijn.

  Er zijn ook zaken die niet meetellen bij berekenen van de omzet. Denk onder meer aan het privégebruik van goederen en diensten en prestaties die belast zijn in een ander land.

  Via een speciale pagina kun je nagaan of je in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling. Hier kan je ook meteen een inschatting maken van je omzet.

  Is het verstandig om gebruik te maken van de KOR?

  Het ligt aan jouw persoonlijke situatie of het verstandig is om gebruik te maken van de KOR. En kleeft een groot nadeel aan. Je klanten zien namelijk dat je een kleine ondernemer bent, je stuurt immers facturen zonder btw en op de factuur staat dat je gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling.

  Dit kan in je nadeel werken. Bijvoorbeeld als je nu nog klein bent maar wel van plan bent om te groeien. Je loopt het risico dat klanten je niet serieus nemen en liever naar een andere partij gaan. Daar staat tegenover dat het je een hoop administratie scheelt als je geen btw hoeft te berekenen, geen btw aangiftes hoeft te doen en geen btw hoeft te betalen.

  Voor veel bedrijven is de KOR in zijn nieuwe jasje niet interessant, omdat zij de btw over de kosten niet kunnen verrekenen. Vooral voor starters heeft de nieuwe KOR veel nadelen. Naast het feit dat je naar je klanten moet communiceren dat je nog maar een klein bedrijfje bent, kan je in bepaalde gevallen ook tot wel € 1.500 per jaar mislopen. Juist voor starters en voor kleine ondernemers een flink bedrag.

  Voorbeeld van een nadelig effect van de nieuwe KOR met flinke financiële gevolgen: 

  Je bent een bedrijfje begonnen en hebt een omzet (incl. BTW) van €15.000. Je kosten, voornamelijk inkoop, bedragen €8500 (incl. BTW). 

  Situatie onder de oude KOR

  • Omzet incl. BTW: €15.000
  • Te betalen BTW: €2.603
  • Kosten incl. BTW: €8.500
  • Te verrekenen BTW: €1.475

  Aan de Belastingdienst dien je €1.128 BTW te betalen maar je maakt gebruik van de (oude) KOR en hoeft uiteindelijk niets te betalen. Je verdient met je bedrijf nu: 

  €15.000 – €8.500= €6.500

  Situatie zonder gebruik te maken van de nieuwe KOR

  Je wilt geen gebruikmaken van de nieuwe KOR omdat je dit een verkeerd signaal naar je klanten vindt. Immers, je bent van plan in de toekomst verder te groeien met je bedrijf.

  • Omzet incl. BTW: €15.000
  • Te betalen BTW: €2.603
  • Kosten incl. BTW: €8.500
  • Te verrekenen BTW: €1.475
  • Aan de Belastingdienst dien je €1.128 aan BTW te betalen. 

  Je verdient met je bedrijf nu:

  €15.000 – €8.500 – €1.128: €5.372

  Situatie waarbij je gebruik maakt van de nieuwe KOR

  Je hebt weinig zin om een financiële administratie voor de btw bij te houden en vier keer per jaar (soms eenmaal per jaar) aangifte te moeten doen. Je denkt dat je hiermee kosten op je boekhouder bespaart.

  • Omzet excl. BTW: €12.396 (immers, je brengt geen btw in rekening)
  • Kosten incl. BTW: €8.500
  • Te verrekenen BTW: €0 (je kunt de btw die je betaalt niet verrekenen)
  • Aan de Belastingdienst hoef je geen btw af te dragen. 

  Je verdient met je bedrijf nu:

  €12.396 – €8.500: €3.896

  Je ziet dat het grote financiële gevolgen heeft of je wel of niet kiest voor de KOR. Het is nog maar de vraag of het feit dat je geen administratie voor de btw hoeft bij te houden opweegt tegen het nadelige financiële effect ervan.

  Wanneer is de nieuwe KOR dan wel interessant?

  In feite is de nieuwe KOR alleen interessant voor ondernemers die heel weinig kosten maken of die kosten maken waarover zij geen btw zijn verschuldigd.

  Karel bijvoorbeeld, geeft pianoles aan huis. Hij heeft een inkomen van €18.000. Zijn klanten zijn vooral jonge kinderen en die hoeft hij geen btw te berekenen. Daarnaast heeft hij een paar volwassenen op les die wel btw moeten betalen. Als hij gebruikmaakt van de nieuwe KOR hoeft hij hen ook geen btw in rekening te brengen. Dat is voordelig want dat zien zijn klanten natuurlijk wel zitten. Zij betalen nu minder voor hun pianolessen. Het inkomen van Karel wordt hierdoor iets lager, hij verdient nu nog €17.600 per jaar. Hij heeft geen noemenswaardige kosten. Tweemaal per jaar laat hij de piano stemmen en hij koopt muziekboeken maar daarop zit het lage btw-tarief.

  Het feit dat hij gebruik maakt van de nieuwe KOR is voor hem voordelig: de paar honderd euro die hij aan btw moest betalen vervallen en hij maakt ook minder kosten voor de boekhouding.

  Let op: je bent nog steeds verplicht een boekhouding bij te houden. De kosten die je maakt kan je natuurlijk nog steeds wel meenemen bij de aangifte inkomstenbelasting. De kleineondernemersregeling heeft alleen betrekking op de btw.

  Wil je meer weten over het inhuren van een bedrijfsadviseur, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 4 juni 2021
  Geschreven door: Sonja Schwedersky
  Van De Schrijverije
  Sonja Schwedersky is de oprichter van Tekstbureau De Schrijverije (2005). Vanaf haar jonge jaren volgde zij een tweeledig pad: een zakelijk en een creatief. Een rechtenstudie en een conservatorium opleiding. Zowel als schrijver en als componist is haar carrière succesv...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Jonge vrouw geeft vakantiegeld uit
  Financiële tips
  Het is mei, de maand waarin veel mensen vakantiegeld krijgen. We schreven al eerder een blog over
  Hangmat aan het strand met zonsondergang
  Financiële tips
  Vakantiegeld bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. Het is een extra bedrag, bovenop je loon en je...
  Stapel met euro munten
  Financiële tips
  Als je -regelmatig-  facturen verstuurt krijg je er vroeg of laat mee te maken: je factuur wordt niet beta...
  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Meer artikelen over Financiële tips