SWOT analyse: jouw route naar succes

SWOT-analyse: een handig hulpmiddel of onbegrijpelijk jargon? We leggen het je hier uit. Van de oorsprong tot het maken van je eigen SWOT-analyse, stap voor stap. Lees verder!

Inhoudsopgave

  SWOT analyse staat voor het analyseren van de Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In het Nederlands: Sterke punten, Zwakke punten, Kansen en Bedreigingen.

  Door een SWOT analyse te maken kan de strategie beter worden bepaald. Daarom wordt het ook wel een sterke-zwakteanalyse genoemd. Deze analyse is altijd een momentopname en staat meestal niet op zichzelf, maar het resultaat van de analyse wordt gebruikt als instrument. Doorgaans om beslissingen te nemen over toekomstige stappen die men wil zetten.

  Een SWOT analyse wordt meestal toegepast door bedrijven maar kan ook worden gebruikt op persoonlijk vlak met als doel een beter beeld van zichzelf te krijgen. Dit kan van belang zijn als men wil gaan solliciteren of een persoonlijk ontwikkelingsplan wil opstellen.

  Lees verder na de afbeelding.

  SWOT analyse - Waarvoor gebruik je deze analyse?

  Ontstaan en toepassingen

  De aanloop naar de SWOT analyse vond halverwege de vorige eeuw plaats in het Amerikaanse bedrijfsleven. Op dit moment werd begonnen met het maken van strategische plannen op de langere termijn, long range planning genoemd. Het eerste concept model van de sterkte-zwakte analyse was SOFT: Satisfactory (goed/bevredigend), Opportunity (kans), Fault (fout), Threat (bedreiging). Later werd “Fault” vervangen door “Weaknesses” en ontstond SWOT.

  SWOT kent binnen het bedrijfsleven een groot aantal toepassingen. Zo kan de sterkte-zwakteanalyse onder meer worden ingezet om beslissingen te nemen op de volgende gebieden:


  Wil je meer weten over bedrijfsadvies, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book boordevol bedrijfsadvies.


  Totstandkoming van een SWOT analyse

  Een SWOT analyse komt tot stand door een aantal te zetten stappen. Doorgaans wordt deze door één persoon of door een team gemaakt. 

  Allereerst worden de sterke en zwakke punten van het bedrijf of het product in kaart gebracht; hier gaat het om interne elementen. Vervolgens worden de kansen en bedreigingen in kaart gebracht; hier gaat het om externe elementen.

  Voorbeeld SWOT fysieke winkel

  Sterkte: Winkel is gelegen op een A-locatie (veel passanten).
  Zwakte: Entree is minder toegankelijk.
  Kans: Verplaatsen van de entree is mogelijk zonder vergunning.
  Bedreiging: Veel concurrenten met hetzelfde product in hetzelfde gebied.

  Tijdens het maken van de SWOT analyse vinden er vaak brainstormsessies en vragenrondes plaats, waarna een inventarisatielijst wordt opgesteld. Deze inventarisatielijst omvat, als je het goed aanpakt, veel verschillende onderwerpen. Om overzicht te creëren wordt hierna een schifting gemaakt en wordt er kritisch gekeken onder welke categorie een onderwerp geplaatst dient te worden. Op deze wijze ontstaat er een sterke SWOT analyse.

  Wil je meer weten over het inhuren van een bedrijfsadviseur, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 3 september 2019
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Een vulpen op oud perkament
  Marketing tips en uitleg
  Teksten kan je tegenwoordig in een handomdraai laten schrijven door een
  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Meer artikelen over Marketing tips en uitleg