Wat is een marketing propositie?

Binnen het marketing vakgebied heeft het woord propositie de betekenis van “belofte met betrekking tot de waarde van een product of dienst”. In het Engels: value proposition.  

Meer in het algemeen wordt met het woord propositie gedoeld op een bewering. Ook wordt met propositie wel gedoeld op het doen van een voorstel of een aanbod. Dit kan zowel naar een specifieke klant zijn, als naar een specifieke doelgroep. 

Lees verder na de afbeelding.

Wat is een marketing propositie?

Propositie binnen marketing vakgebied

Met het doen van een propositie doe je een belofte over de waarde van een product, of over de waarde van een dienstverlening, die men mag verwachten. Het is een aanbod naar de kerndoelgroep. Een propositie is gebaseerd op het creëren van waarde voor de klant en in de propositie staat:

  • Een productomschrijving, eventueel met services en garanties
  • Wat de voordelen van het product of van de dienst zijn
  • Waarom de klant juist dit product zou moeten kopen of deze dienst zou moeten afnemen
  • Waarom jouw product of dienst beter is dan dat van de concurrent
  • Welke extra’s je aanbiedt, 
  • Hoe de problemen van de klant worden opgelost.

Propositie is nauw verwant aan het woord positionering. Waar positionering vooral is gericht op de positie ten opzichte van concurrenten binnen dezelfde markt, is propositie gericht op het product of dienst zelf en de meerwaarde daarvan voor de klant. 

Marketingplan

Een propositie kan deel uitmaken van een marketingstrategie rond de producten of diensten van een bedrijf. Deze is dan vastgelegd in het marketingplan of bedrijfsplan. Indien sprake is van kenmerken die uniek zijn, dan worden deze kenmerken ook wel unique selling points genoemd. Behalve de opbrengsten van een product of dienst kunnen ook de kosten deel uitmaken van de propositie. 

Een propositie wordt vaak verpakt in een pitch naar een specifieke doelgroep maar kan ook slaan op een aanbieding aan een individuele klant. Het betreft dan in feite een offerte op maat. Met de offerte, of propositie, wordt dan een oplossing geboden voor de unieke behoefte(n) van de betreffende klant.

Delen wordt gewaardeerd!

Reader Interactions

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]