Strategische planning maken

Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat met je bedrijf te maken heeft: van financiën en bedrijfsmiddelen tot productontwikkeling, personeel, huisvesting en de beoogde bedrijfscultuur. Een strategische planning is natuurlijk onmisbaar voor startende bedrijven maar ook voor bestaande bedrijven uiterst belangrijk. De planning kan betrekking hebben op een jaar, vijf jaar of zelfs op twintig jaar. Uiteraard moet een strategische planning die zo ver vooruit kijkt regelmatig worden bijgesteld. 

Inhoudsopgave

  Het belang van een strategische planning

  Zakelijk succesvol zijn vraagt om een heel scala aan inspanningen. Als je een eigen praktijk begint als tandarts dan kan je niet volstaan met een bordje aan de muur en afwachten tot er patiënten komen. Je hebt een geschikt pand nodig, een inventaris, website, een assistente en nog allerlei andere zaken. Hiervoor moet je een bedrijfsplan opstellen. Misschien wil je uitgroeien tot een grote praktijk met meer tandartsen, je specialiseren of een hele keten opzetten.
  Deze en andere voorwaarden en inspanningen gelden voor elk bedrijf en doorgaans is er ook financiering nodig.


  Wil jij ook een succesvol bedrijf? Download ons gratis e-book boordevol tips ‘Kickstart voor bedrijven en afdelingen‘.


  Lees verder na de afbeelding.

  Zakenmensen die bij een diep gat staan

  Het opzetten en uitbreiden van een bedrijf staat beschreven in je bedrijfsplan, de strategische planning is meer abstract en gaat vooral over wat je wil bereiken en hoe en waarom je dat wil doen. Als je die duidelijkheid voor jezelf (en personeel) hebt verkregen, kan je veel beter zien hoe je bedrijf in de markt past en welke waarde je dienst of product toevoegt. 

  De voordelen van strategisch plannen in het kort

  Als je een duidelijke strategische planning hebt, dan helpt dit je de doelstellingen te creëren en uit te voeren. Omdat alles is doordacht en helder is, kan je binnen het bedrijf iedereen op één lijn brengen en het doel gezamenlijk nastreven. Een ander voordeel is dat je een heel duidelijk beeld hebt van je bedrijf en waar het staat; kansen en bedreigingen zijn zichtbaar en er kan op worden ingespeeld. Daarbij zorgt denken op lange termijn voor een betere bestendigheid, meer motivatie en betrokkenheid. 

  Het begin: missie en visie

  Welke koers vaart je organisatie? En waarom? Veel organisaties starten hun planning met het opstellen van een missie en visie en gebruiken deze als basis voor de formulering van de doelstellingen. 

  In de missie, ook wel mission statement genoemd, wordt het fundamentele doel van een organisatie verwoord voor wat betreft het bestaansrecht. Een missie kan voor elke organisatie worden opgesteld.
  Lees ook ons speciale blog over het formuleren van een missie

  De visie is vooral strategisch van aard. Hierin wordt het toekomstig beeld van een organisatie bepaald en worden gerichte doelstellingen geformuleerd. Ook de visie is bedoeld voor de lange termijn maar wordt wel regelmatig onder de loep genomen en waar nodig bijgesteld. 

  Stappenplan strategische planning

  Na het opstellen van de missie en visie kan je je wijden aan het proces van strategisch plannen. Hoe uitgebreid je dat doet hangt af van onder meer de grootte van je bedrijf, de beschikbare tijd en uiteraard van je persoonlijke wensen. De volgende stappen komen echter altijd aan bod:

  1. Je strategische positie bepalen
  2. Doelstellingen formuleren
  3. Plan ontwikkelen
  4. Plan uitvoeren en beheren
  5. Plan evalueren en bijstellen
  1. Strategische positie bepalen

  Het bepalen van je strategische positie kan heel goed met een SWOT-analyse. SWOT staat voor 

  Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats, oftewel: Sterke punten, Zwakke punten, Kansen en Bedreigingen. Het is altijd een momentopname maar stelt je goed in staat een strategie uit te zetten en beslissingen te nemen over toekomstige stappen. 

  1. Doelstellingen formuleren

  Het formuleren van je doelstellingen kan je doen via de SMART-methode. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Goede, haalbare en doordachte doelen stellen, die aansluiten bij je visie, helpen je die ook te behalen. 

  Een doelstelling is een gewenst specifiek resultaat; bijvoorbeeld een x-aantal klanten, verkopen of een tweede vestiging. Het kan ook om andere doelen gaan, bijvoorbeeld het productief houden van medewerkers. In alle gevallen zul je bepaalde stappen moeten zetten en deze kan je definiëren als tussenstappen of tussendoelen. Doorgaans gaat het immers om doelen voor de langere termijn (jaren). 

  1. Plan ontwikkelen

  Met alleen doelen stellen ben je er niet, je moet ook bedenken hóe je die doelen kunt gaan behalen. Bij deze stap, het ontwikkelen van een plan, breng je nauwkeurig in kaart hoe je je doelen wil gaan realiseren. Dit kan goed aan de hand van een tijdlijn. Daarbij is het ook belangrijk goed te communiceren met je management en personeel zodat iedereen weet welke rollen en verantwoordelijkheden er zijn en waar die liggen. 

  Voor het behalen van je (tussen)doelen zijn dingen nodig. Bijvoorbeeld extra personeel wanneer je tussendoel x bereikt, personeelstraining, onderhoud en/of aanschaf van machines, een groter bedrijfspand, uitbreiding van het wagenpark of een magazijn. 

  1. Plan uitvoeren en beheren

  Als je eenmaal aan de slag gaat, al dan niet met een team, zet je je plannen om in zinvolle en reële acties. Daarbij kom je ook weer kansen en bedreigingen tegen zodat het volgende punt vanzelf op de agenda komt: evaluatie. 

  1. Evalueren en bijstellen

  Een strategische planning vraagt voortdurend om evaluatie en bijstellen. Het is geen eenmalige gebeurtenis waarmee je vervolgens eindeloos door kunt. Zeker als je voorop wilt blijven lopen moet je steeds blijven zoeken naar mogelijkheden en manieren om je processen te verbeteren.  

  Geldstromen

  Het maken van plannen kan natuurlijk heel erg leuk zijn, maar die plannen kosten vrijwel altijd geld. Een groter pand, nieuwe machines, extra personeel, het ontwikkelen van je product, het kost allemaal (veel) geld. Strategische planning is dan ook onlosmakelijk verbonden met het goed in kaart brengen van geldstromen. 

  Wil je meer informatie over het creëren van succes binnen jouw bedrijf of afdeling, vraag dan vrijblijvend informatie aan of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 13 oktober 2023
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Kleurrijke inclusieve maatschappij mensen
  Over ondernemen
  De wereld van de marketing is inmiddels heel groot en er zijn dan ook allerlei marketingfuncties. Speciali...
  Meer artikelen over Over ondernemen