Wat is een roadmap?

Strikt vertaald betekent roadmap “routekaart”. Vertalen we roadmap naar het bedrijfsleven, dan wordt er een schema mee bedoeld. Een schema in deze vorm wordt veel gebruikt bij de planning van (complexe) projecten. Dit, omdat een roadmap meer overzicht van de samenhang tussen verschillende deelprocessen biedt dan bijvoorbeeld een balkenplanning. Een goede planning is essentieel om projecten te managen. Het grote voordeel van een roadmap is dat deze in één oogopslag de planning weergeeft; alle mijlpalen op één A4 en alle verbanden tussen de verschillende deelprocessen zijn duidelijk en overzichtelijk.

Belangrijk om te weten is dat je bij het opstellen reeds moet bezitten over een goede beschrijving van meetbare doelen. Heb je deze nog niet gedefinieerd dan kan de OGSM methodiek je hierbij helpen. In onze OGSM blog lees je hierover meer.

Lees verder na de afbeelding.

Wat is een roadmap

Levend document

Een roadmap is een levend document dat regelmatig moet worden bijgesteld. Belangrijke strategische onderwerpen vragen om een planmatige aanpak. Wil je nieuwe producten op de markt brengen? Een nieuwe technologie toepassen of starten met een nieuw product? Bij de uitvoering van dergelijke grote doelen komt veel kijken en er zijn meerdere aspecten van je bedrijf bij betrokken. Een roadmap moet worden gezien als een ontwikkelingsplan waarin zowel de activiteiten als de tijdsplanning is benoemd. Het geeft duidelijkheid en inzicht, zowel aan het management als aan de medewerkers en eventueel aan klanten en leveranciers.

Opbouw roadmap

Het ontwikkelen van een roadmap geschiedt op vier niveaus:

  1. De markt
  2. Producten, diensten, processen
  3. Technologie en kennis
  4. Organisatie.  

Het is praktisch en verstandig om het schema met een team vanuit de organisatie te maken. Dit heeft als voordeel dat iedereen, bijvoorbeeld elke afdeling, heeft bijgedragen en het schema heeft doorleefd. Iedereen weet wat er moet worden gedaan, wat de urgentie is per onderdeel en er ontstaat teamwork.

De eerste stap is het bepalen van het doel. Waarom wil je dit product of deze dienst produceren, wat is de meerwaarde ervan, welke voordelen heeft de klant? Ook wordt bij de eerste stap bepaald wanneer je je doel wilt hebben bereikt. De eerste blokjes op de roadmap kunnen nu worden ingevuld.

Het tweede niveau bestaat uit de producten, diensten en processen. Welke producten? Welke diensten? Wat heeft de klant er aan en wat is de doorlooptijd van de ontwikkeling? In deze fase zijn ook het doen van tests en bijvoorbeeld benodigde certificeringen aan de orde.

Vervolgens wordt bepaald wat er nodig is. Nieuwe producten en diensten vragen vaak om nieuwe kennis, nieuwe technologieën en/of nieuwe leveranciers.

Tot slot moet er in de organisatie het een en ander worden veranderd om het nieuwe product of de nieuwe dienst in de markt te zetten.  Misschien zijn er nieuwe medewerkers nodig, wellicht een geheel nieuwe afdeling.

De roadmap is nu klaar maar moet nog worden beoordeeld. Je hebt nu inzicht in de benodigde tijd en de te zetten stappen. Zijn je verwachtingen reëel? Moet er nog iets worden bijgesteld? Moet er een afdelings- of bedrijfsplan geschreven worden? Is er financiering nodig? Kunnen we het zelf of moeten we toch (gedeeltelijk) uitbesteden?

Delen wordt gewaardeerd!

Reader Interactions

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]