ZZP en zwanger

Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen zit? Zeker niet, je hebt recht op een uitkering gedurende een bepaalde periode rondom de bevalling. In dit blog vertellen we hoe het werkt, waar je zo’n ZZP en zwanger uitkering aanvraagt en wat de voorwaarden zijn. 

Inhoudsopgave

  ZZP en zwanger: het UWV

  Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is een overheidsinstelling en voert de wettelijke regels omtrent werknemersverzekeringen uit. Denk aan uitkeringen zoals WW, WAO en Wajong. Daarnaast worden er onder meer ook ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen verleend. Als je zwanger bent én zelfstandig ondernemer, dan kan je bij het UWV terecht voor een uitkering: de ZEZ, een afkorting voor Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen. 

  Lees verder na de afbeelding.

  Zwangere vrouw met blond haar

  Wie heeft recht op een ZEZ-uitkering

  De volgende werkenden komen in aanmerking voor een ZEZ-uitkering:

  • Je bent zelfstandig ondernemer (met of zonder personeel)
  • Je bent zelfstandig beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld artiest, huisarts of huishoudelijke hulp)
  • Je bent meewerkend echtgenote of partner van een zelfstandige

  Ben je zelfstandige en werk je daarnaast ook in loondienst? Ook dan kan er recht bestaan op een ZEZ-uitkering.  

  Hoelang duurt de ZEZ

  Een ZEZ-uitkering duurt minimaal 16 weken. Verwacht je meer dan één kind, dan heb je recht op een langere ZEZ-uitkering: minimaal 20 weken.
  Je hebt in ieder geval recht op minimaal 10 weken verlof na de bevalling.

  De uitkering gaat meestal 6 weken voor de uitgerekende datum in (minimaal 4 weken voor de uitgerekende datum). Krijg je meer dan één kind, dan gaat de ZEZ-uitkering 10 weken (minimaal 8 weken) voor de uitgerekende datum in. 

  Hoe hoog is een ZEZ-uitkering

  Een ZEZ-uitkering is nooit hoger dan het wettelijk bruto minimumloon. Per 1 juli 2023 is dat voor mensen van 21 jaar en ouder €1995 per maand.
  Je krijgt niet meer, maar soms wel minder dan dat minimum. 

  Om te berekenen waar je daadwerkelijk recht op hebt wordt gekeken naar de inkomsten van het vorige kalenderjaar en naar het aantal uren dat je werkte voordat je de uitkering aanvroeg. Voldoe je aan het urencriterium, dat wil zeggen werkte je minimaal 1225 uur per jaar in je eigen onderneming? Dan heb je recht op de volledige ZEZ-uitkering.
  Werkte je minder dan die 1225 uur per jaar, dan wordt gekeken naar je inkomsten en winst van het vorige kalenderjaar of -jaren. Ben je nog niet zo lang aan de slag als zelfstandige, dan wordt gekeken naar de inkomsten over de dagen dat je werkte voor het zwangerschapsverlof. 

  ZZP en loondienst

  Werken als zelfstandige terwijl je gedeeltelijk in loondienst werkt komt veel voor. Je krijgt dan in ieder geval een uitkering vanuit je werk in loondienst rondom je zwangerschap en bevalling. Je kunt daarnaast ook recht hebben op een ZEZ-uitkering. De hoogte daarvan is weer afhankelijk van het aantal uren dat je als zelfstandige werkt en van de inkomsten en de winst. 

  ZZP en adoptieverlof

  Als zelfstandig ondernemer heb je geen recht op adoptieverlof als je een kind wilt adopteren

  Je kunt je hiervoor wel verzekeren via een AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering). 

  ZZP en zwanger én ziek

  Ziek worden is altijd een risico. Of je nou werkt of niet, in loondienst of als zelfstandige en wel of niet zwanger bent. Zwangerschap brengt los daarvan ook risico’s op ziekte met zich mee. Gedurende de zwangerschap zelf of rondom de bevalling. De ZEZ-uitkering biedt daarvoor geen oplossing. Mocht je ziek worden tijdens je zwangerschap of na de bevalling dan kan de ZEZ-uitkering niet eerder ingaan of worden verlengd. Dit risico zul je dus moeten nemen of op een andere manier moeten afdekken. 

  Je kunt een AOV afsluiten, een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hieraan is wel een flinke kostenpost verbonden. Een andere mogelijkheid is deelnemen aan een schenkkring zoals een broodfonds of voorzieningenfonds. Dit is aanzienlijk goedkoper. De uitkeringsduur is echter wel veel korter: maximaal twee jaar. 

  Eerste publicatie op: 11 november 2023
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Zakenmensen die bij een diep gat staan
  Over ondernemen
  Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat me...
  Kleurrijke inclusieve maatschappij mensen
  Over ondernemen
  De wereld van de marketing is inmiddels heel groot en er zijn dan ook allerlei marketingfuncties. Speciali...
  Meer artikelen over Over ondernemen