AOV voor ondernemers: wat je moet weten

Ben je ondernemer en denk je aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Deze blog licht toe wat de AOV inhoudt, hoe het zit met zwangerschap, en de verschillen tussen sommen- en schadeverzekering.

Inhoudsopgave

  Hoe zit het bijvoorbeeld met zwangerschap? Als je in loondienst werkt, krijg je rondom de bevalling immers meerdere weken doorbetaald. Dit geldt ook voor de periode rondom adoptie. Als ondernemer is dit niet zo, tenzij je hiervoor een AOV afsluit. En wat is het verschil tussen een sommenverzekering en een schadeverzekering? 

  Wil je meteen meer lezen over de AOV en de voorwaarden dan kan je ook een vergelijkssite bezoeken of op een website van een aanbieder kijken. Bijvoorbeeld bij Allianz, Klaverblad verzekeringen of bij de Rabobank. 

  Wat is een AOV

  Als je ziek wordt, of een ongeval krijgt, kan je niet werken, en heb je geen inkomen. Althans als je ondernemer bent. Ben je in loondienst, dan krijg je gewoon doorbetaald. De eerste twee jaar via je werkgever (minimaal 70% van je loon) en aansluitend heb je doorgaans recht op een uitkering. Als ondernemer heb je dat allemaal niet. Terwijl je maandelijkse lasten natuurlijk wel doorlopen: huur of hypotheek, energie, autokosten, je moet eten en hebt nog andere financiële verplichtingen. 

  Waarschijnlijk heb je als ondernemer wel een reservepotje maar dat is op enig moment uitgeput. Terwijl je lasten ook dán gewoon doorlopen. 

  Heb je een AOV afgesloten en ben je niet in staat om te werken? Dan krijg je ‘loon’ via je verzekeraar. Je krijgt een maandelijkse uitkering waarmee je je vaste lasten kunt betalen. Een veilig gevoel!

  Lees verder na de afbeelding.

  Illustratie van een paraplu over een gebouw

  Zwangerschap en adoptie 

  Als je in loondienst bent, dan heb je recht op zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en adoptieverlof. Voor een zwangerschap/bevalling is dat minimaal 16 weken. Voor een adoptie geldt een verlof van 6 weken. Immers, de komst van een kindje in het gezin is een grote gebeurtenis waarvoor je tijd en aandacht nodig hebt. Lees meer over adoptie in onze blogs over dit onderwerp. 

  Ook als ondernemer kan je je verzekeren van betaald verlof rondom geboorte, bevalling en adoptie. Jouw maandelijkse kosten lopen immers gewoon door, ook al kan je even niet of minder werken.

  Schadeverzekering of sommenverzekering

  De schadeverzekering en de sommenverzekering zijn twee varianten van de AOV. De sommenverzekering werkt vrij simpel: je verzekert je voor een bepaald bedrag per maand ingeval van arbeidsongeschiktheid. Dit is de variant die de meeste zekerheid biedt. 

  De schadeverzekering houdt in dat je moet aantonen dat je schade lijdt (= inkomensverlies) als gevolg van je arbeidsongeschiktheid. Heb je aangetoond dat je een bepaalde schade lijdt, dan krijg je die schade vergoed. Bij de berekening van die inkomensschade wordt overigens ook naar de winst van voorgaande jaren gekeken en niet alleen naar het verzekerd bedrag. 

  Wachttijd uitkering AOV

  Niet elke AOV is bij elke aanbieder hetzelfde. Er zijn bijvoorbeeld verschillen in wachttijd. Bij de ene verzekeraar krijg je na een half jaar, bij een ander na een jaar een uitkering. Er zijn ook aanbieders die al na een maand uitkeren. Dit bepaal je zelf en heeft natuurlijk wel effect op de premie die je betaalt. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie zal zijn. Kies je liever voor een lange wachttijd dan kan je de tussenliggende periode overbruggen met lidmaatschap van een broodfonds. Dit is een schenkkring voor ondernemers, heeft een maandelijkse lage premie en keert maximaal de eerste 2 jaar dat je ziek bent uit. 

  Toetsing

  Als je gebruik wilt maken van je AOV zul je vrijwel altijd worden opgeroepen voor een gesprek met een arts. Het moet vaststaan dat je inderdaad ziek bent. Meestal krijg je ook geen, of minder uitkering als je weliswaar ziek bent en je beroep niet meer kunt uitoefenen, maar nog wel ander werk kunt doen. 

  Zijn de kosten van de AOV aftrekbaar  

  De kosten (premie) die je betaalt voor je AOV zijn soms wel, soms niet aftrekbaar. In grote lijnen geldt dat wanneer je een maandelijkse uitkering krijgt, de premie aftrekbaar is. Krijg je een som ineens, dan is de premie niet aftrekbaar. Het hangt dus in grote mate af van de gekozen AOV. 

  Wil je meer weten over de aftrek van kosten van de AOV? Dat kan via de speciale pagina over dit onderwerp van de Belastingdienst. 

  Denk aan je bedrijfsplan

  Een AOV afsluiten brengt kosten met zich mee waardoor je opnieuw moet kijken naar je inkomsten en uitgaven. Het is sowieso verstandig om je bedrijfsplan regelmatig bij te stellen. Zo’n bedrijfsplan is niet alleen belangrijk voor startende ondernemers maar ook voor bestaande bedrijven. Misschien zijn er nieuwe producten of diensten, komt er een nieuwe afdeling of is het uitgavenpatroon veranderd. Met het afsluiten van een AOV is dat in ieder geval zo.

  Eerste publicatie op: 20 juni 2023
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Zakenmensen die bij een diep gat staan
  Over ondernemen
  Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat me...
  Meer artikelen over Advertorial