Adoptie: redenen en kosten

We duiken in de veelzijdigheid van adoptie, waarbij we inzoomen op de kosten en de persoonlijke drijfveren die tot adoptie of het afstaan van een kind leiden. Ontdek de nuances van deze diepgaande keuze.

Inhoudsopgave

  In de vorige blog ‘Adoptie, wat komt er allemaal bij kijken’ is het gegaan over de voorwaarden voor adoptie en de adoptieprocedure, een theoretisch blog. Dit blog gaat over de kosten van adoptie en welke redenen je kunt hebben om een kind te adopteren of juist af te staan. Waarom willen mensen een kind adopteren en waarom wordt een kind opgegeven voor adoptie? Wat kunnen reacties uit je omgeving zijn?

  Lees verder na de afbeelding.

  Adoptie, redenen en kosten

  Wat zijn de kosten om een kind te adopteren?

  Een kind adopteren kost geld, maar hoeveel kost het adopteren van een kind nu precies? Het is moeilijk om een bedrag te noemen omdat de bemiddelingskosten van een adoptie per land en adoptiestichting verschillen. Deze kosten kunnen uiteenlopen van €12.000,- tot ruim €40.000,-. De bemiddelingskosten zijn de kosten die in het land van herkomst worden gemaakt zoals:  

  • Kosten van medische onderzoeken en behandelingen
  • Verzorgingskosten van het kind
  • Kosten van de advocaat en de tolk
  • Reis- en verblijfskosten van de begeleiders of adoptieouders
  • Reis- en verblijfskosten van het kind
  • Kosten van bemiddelings- en bureaukosten 

  Daarnaast zijn er ook nog kosten die vaststaan rondom de adoptieprocedure en kosten die worden gemaakt als het kind eenmaal in Nederland is (Stichting Fiom, z.d). 

  • Verplichte voorlichtingsbijeenkomsten: €1595,-
  • Verblijfsvergunning voor het kind: €900,-
  • Het omzetten van adoptie naar het Nederlandse recht: €600,- – €1000,-

  Redenen om een kind te adopteren

  Adoptieouders kunnen verschillende redenen hebben waarom ze een kind willen adopteren. Ongeveer 90% van de adoptieouders die een kind willen adopteren en de adoptieprocedure zijn gestart is ongewenst kinderloos. Het kan ook zijn dat één van de adoptieouders een erfelijke overdraagbare aandoening heeft en daarom voor adoptie kiest. Er zijn ook redenen voor adoptie die minder vaak voorkomen, dit kunnen zowel medische redenen zijn als redenen vanuit idealistisch oogpunt:  

  • De adoptieouders zijn van hetzelfde geslacht of de adoptieouder is alleenstaand.
  • Een zwangerschap is voor de adoptiemoeder risicovol.
  • De adoptieouders willen een special needs kind (kind met medisch probleem) een toekomst geven.
  • Adoptieouders willen een kind een betere toekomst geven dan dat adoptiekind in het land van herkomst heeft. Bijvoorbeeld kinderen die in een kindertehuis zitten.
  • Adoptieouders vinden dat er al te veel mensen op deze wereld zijn en kiezen er daarom niet voor zelf een kind op de wereld te zetten.

  Redenen om een kind op te geven voor adoptie

  Een kind opgeven voor adoptie is een moeilijke en ingrijpende beslissing voor de biologische ouders. Echter, soms zijn er situaties waarbij de biologische ouders geen andere keus hebben dan het kind op te geven voor adoptie. Wat kunnen dan zoal redenen zijn om het kind af te staan voor adoptie? 

  • In sommige landen rust er een taboe op ongehuwd moederschap en kan de biologische moeder worden verstoten als mensen erachter komen dat zij ongehuwd zwanger is. Vaak worden de kinderen direct na de geboorte afgestaan. Dit vindt vaak allemaal in het geheim plaats, want niemand mag erachter komen. 
  • Het kind heeft een ziekte of beperking waardoor de biologische ouders niet voor het kind kunnen zorgen. Zij kunnen bijvoorbeeld de medische kosten niet betalen die bij de ziekte of beperking komen kijken. In sommige landen denkt men dat er op schisis, ook wel hazenlip genoemd, een vloek rust.
  • Kinderen worden ter vondeling gelegd, dit kan verschillende oorzaken hebben. Redenen om een kind ter vondeling te leggen kunnen zijn dat de biologische ouders in armoede leven en geen geld hebben om voor het kind te zorgen, een ziekte hebben of door politieke overwegingen. Een politieke overweging kan bijvoorbeeld de vroegere eenkindpolitiek in China zijn.  Het kan ook zijn dat ze het kind bij familie brengen waarna de biologische moeder verdwijnt. 
  • Kinderen die gemengd bloed hebben, oftewel waarvan de ene ouder een andere afkomst heeft dan de andere, worden in sommige landen niet geaccepteerd. De biologische ouders of de moeder staan het kind vaak in het geheim af. 
  • Een van de biologische ouders krijgt een nieuwe relatie en de partner accepteert het kind niet. 
  • In sommige gevallen komt een kind uit een situatie waarin ernstige mishandeling en verwaarlozing een rol speelt. Het kind wordt dan door de kinderbescherming uit huis geplaatst. 

  Wat is het profiel van de adoptiekinderen? 

  De redenen van de adoptieouders om een kind te adopteren en de redenen van de biologische ouders om het kind op te geven voor adoptie zijn nu bekend. Wat is dan het profiel van de adoptiekinderen? De laatste tien jaar is dit wel aan het veranderen omdat er meer mogelijkheden in eigen land zijn om op te groeien, toenemende welvaart kan hiervan een oorzaak zijn. Er komen ook steeds meer organisaties die opkomen voor het welzijn van de kinderen. Tot slot speelt ook mee dat taboes zoals adoptie, pleegzorg en alleenstaand ouderschap verdwijnen. Deze redenen hebben ervoor gezorgd dat het profiel van de adoptiekinderen in Nederland is veranderd. In 2018 was 60% van de geadopteerde twee jaar of ouder toen zij in Nederland aankwamen en 90% van de kinderen was een ‘special needs’ kind. Een special needs kind heeft een verhoogd risico op een medische aandoening, heeft een beperking of een medische aandoening. Vroeger kwam het vaker voor dat de kinderen jongeren waren en waren het minder special needs kinderen. 

  Gesloten en open adoptie

  Je hebt twee verschillende vormen van adoptie. Je hebt open en gesloten adoptie. Eigenlijk heeft dit te maken met het contact met de biologische ouders. 

  Open adoptie

  Een open adoptie houdt in dat de biologische ouders de adoptieouders mogen uitkiezen. Na het adoptieproces blijft er vaak nog contact tussen de biologische ouders, adoptiekind en adoptieouders, ook wel de adoptiedriehoek genoemd. Er kan worden afgesproken dat de adoptieouders één keer per jaar een brief en een foto toesturen of dat er meerdere keren per jaar een contactmoment plaatsvindt. Een open adoptie is wel makkelijker te realiseren als het om binnenlandse adoptie gaat, dit is een kind dat uit Nederland geadopteerd is. Binnenlandse adoptie komt bijna niet meer voor en de laatste jaren worden er ongeveer vijftien kinderen per jaar geadopteerd. Open adoptie is wettelijk gezien in Nederland niet mogelijk. 

  Gesloten adoptie

  Bij een gesloten adoptie worden alle banden met de biologische ouders verbroken. Het contact tussen de biologische ouders en het kind wordt totaal verbroken. De gegevens van de biologische ouders worden opgeborgen in een dossier en deze kunnen alleen worden ingezien als zij daar toestemming voor hebben gegeven. Zonder de toestemming van de biologische ouders zijn de gegevens niet beschikbaar.  

  Wat voor reacties kun je verwachten als je een kind adopteert? 

  De adoptiereeks blogs worden geschreven door iemand die zelf geadopteerd is. In één van de blogs komt het ervaringsverhaal van haar adoptieouders en haar persoonlijke ervaring. Onderstaande opmerkingen zijn gebaseerd op de ervaringen van haar adoptieouders en vrienden van hen met geadopteerde kinderen. 

  Als je een kind adopteert kun je verschillende reacties krijgen vanuit je omgeving. De adoptieouders hebben overwegend positieve reacties uit de omgeving ontvangen. Wel kwam het regelmatig voor dat een onbekende naar de afkomst vroeg of waarom ze een kind hadden geadopteerd, mensen zijn erg nieuwsgierig als het om adoptie gaat. Als je meerdere kinderen hebt kun je ook de vraag krijgen “Zijn het echte broer en zus?” De een stelt dit soort vragen op een meer respectvolle manier dan de ander. Er is ooit een keer gevraagd: “Welk merk is dat?” Andere keren zijn de vragen van onbekende mensen wat vreemder of tegen het onbeleefde aan zoals: “Is je man buitenlands?” of “Kan ze ook al Nederlands?”, toen zij met een peuter over straat liepen. Alle adoptieouders uit dit stukje wonen in een dorp en daar werd nooit raar gedaan over de adoptie en de kinderen werden gelijk geaccepteerd. 

  Tot slot

  De redenen in dit blog hoeven natuurlijk niet jouw redenen te zijn waarom je een kind wil adopteren of waarom je bent geadopteerd. Het zijn de meest voorkomende redenen die hier zijn genoemd. De reacties die mensen uit de omgeving krijgen zullen ook niet overal hetzelfde zijn. Het hoeft ook niet per se negatief te zijn, maar wees wel voorbereid dat je vragen kunt krijgen die je minder leuk vindt. De volgende blog zal gaan over de adoptielanden en de adoptiestichtingen en hun voorwaarden. 

  Meer over adoptie 

  Adoptie is een heel breed onderwerp dat je niet in één blog kunt beschrijven. Om meer informatie te kunnen geven komen er meerdere blogs over adoptie. In deze blogs zal het onder andere gaan over wat er allemaal bij adoptie komt kijken, de landen van herkomst, adoptiestichtingen, redenen om te adopteren, redenen waarom het kind ter adoptie is afgestaan, ervaringsverhalen van zowel adoptiekind als adoptieouder, rootsreizen, problematiek die bij geadopteerde kinderen kan spelen en de misstanden rondom adoptie.

  Bekijk hier alle blogs over adoptie

  Bibliografie

  Stichting Fiom. (z.d). Kosten adopteren. Opgehaald van Adoptievoorzieningen: https://adoptie.nl/adoptieprocedure/kosten-adopteren/

  Eerste publicatie op: 27 augustus 2021
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Triage - slachtoffer wordt snel beoordeeld
  Maatschappelijke onderwerpen
  Tijdens de
  Maatschappelijk werker met cliënt
  Maatschappelijke onderwerpen
  Duik met ons in de fascinerende wereld van maatschappelijk werk. Deze blog belicht de brede reikwijdte van...
  Voetbal in het gras
  Maatschappelijke onderwerpen
  Van de achterbuurten tot de grootste stadions; voetbal is universeel. In deze blog duiken we dieper in de ...
  Meer artikelen over Maatschappelijke onderwerpen