Er wordt beslag gelegd

Beslag leggen is een handeling van de gerechtsdeurwaarder, waardoor iemand niet meer vrij over zijn of haar bezittingen kan beschikken. Wanneer er beslag wordt gelegd op roerende zaken, dan moet de gerechtsdeurwaarder deze spullen daadwerkelijk gezien hebben. Bij onroerende zaken zoals een huis hoeft dat niet. Dan kan de gerechtsdeurwaarder het beslag van achter zijn bureau leggen. In geval van een registergoed zoals een huis, schrijft de gerechtsdeurwaarder het beslag in bij het kadaster. Voor beide beslagen op zowel de roerende als onroerende zaken, mag de gerechtsdeurwaarder pas beslag leggen wanneer er een vonnis is van de rechter of een dwangbevel. Dit noemen we ook wel een ‘titel’. Deze titel moet aan de schuldenaar afgegeven zijn voordat er beslag gelegd mag worden. Uiteindelijk is het de bedoeling om de spullen of het huis waar het beslag op ligt te verkopen, om zo de vordering die open staat af te kunnen lossen. Maar, zo hebben we net gelezen, er kan dus ook beslag gelegd worden zonder titel.

Inhoudsopgave

  Lees verder na de afbeelding.

  Er wordt beslag gelegd

  Het aanvragen van een voorlopige voorziening

  Om conservatoir beslag te mogen leggen heb je een voorlopige voorziening van de voorzieningenrechter nodig. Een voorlopige voorziening wordt ook wel ‘verlof’ genoemd. Met een verlof tot het leggen van conservatoir beslag, kun je de gerechtsdeurwaarder opdracht geven om conservatoir beslag te leggen. Echter mag een gerechtsdeurwaarder alleen maar conservatoir beslag leggen op de zaken die in het verlof genoemd zijn, dus zaken die de advocaat in het verzoekschrift genoemd heeft en waarvoor de rechter goedkeuring geeft. Een advocaat dient het verzoekschrift in bij de rechtbank en in het verzoekschrift moeten een aantal zaken benoemd worden zoals, de reden van het conservatoir beslag, voor welk bedrag er beslag gelegd moet worden, en wanneer het exacte bedrag niet duidelijk is voor welk maximumbedrag. Ook moet er een gegronde vrees voor verduistering zijn van de vermogensbestanddelen waarmee de vordering voldaan zou kunnen worden. De voorzieningenrechter beoordeelt de aanvraag summier en verleent dan de voorlopige voorziening, oftewel het verlof om het conservatoire beslag te mogen leggen. In dit verlof benoemt de voorzieningenrechter precies op welke zaken er beslag gelegd mag worden, voor welk bedrag en er wordt aangegeven binnen hoeveel dagen na het eerst gelegde beslag de eis in hoofdzaak ingesteld moet worden. 

  Conservatoir beslag in de praktijk

  Best wel lastige materie zeker, of niet? Hoe werkt zo’n conservatoir beslag in de praktijk, hoor ik je vragen? Nou, stel je voor dat jij eigenaar bent van een bouwbedrijf en je hebt een vordering op iemand, die door jouw bedrijf een prachtige aanbouw heeft laten plaatsen aan zijn kapitale villa. De totale kosten van deze aanbouw waren € 100.000 waarvan € 10.000 is aanbetaald. Nadat jij de aanbouw opgeleverd hebt en de opdrachtgever geen op- en aanmerkingen had, heb je de eindafrekening van € 90.000 verstuurd. Een maand nadat de betaaltermijn verstreken is, heb je nog steeds niets ontvangen en hoor je niets op de herinneringen die je gestuurd hebt. Jouw opdrachtgever had een eigen bedrijf wat nu verkocht blijkt te zijn. Omdat er niet meer gereageerd wordt op brieven en telefoontjes en jij die € 90.000 best goed kan gebruiken, wil je een procedure opstarten. Via via hoor je dat jouw opdrachtgever een koper zoekt voor twee peperdure oldtimers die hij in bezit heeft. Ook heeft hij zijn villa in de verkoop gezet omdat hij zo snel mogelijk wil emigreren. ‘Dit kan niet waar zijn’ denk je en je schakelt een advocaat in. Gelukkig tref je een advocaat die veel ervaring heeft met dit soort zaken en dient in overleg met jou dezelfde dag nog een verzoekschrift in bij de voorzieningenrechter. De advocaat vraagt een voorlopige voorziening aan om conservatoir beslag te mogen leggen op de twee oldtimers waarvan er een in een garage van een vriend van jouw opdrachtgever staat. Verder wil hij beslag laten leggen op de villa die te koop staat en de bankrekeningen van jouw opdrachtgever. De advocaat zet in het verzoekschrift de zaak kort uiteen en geeft aan dat er een gegronde vrees is dat de auto’s en de woning verkocht zullen worden en dat de mogelijkheid bestaat dat jouw opdrachtgever samen met het geld snel naar het buitenland vertrekt. Ook vermeld hij de hoogte van het bedrag van de vordering en dat hij 14 dagen de tijd nodig heeft om de eis in hoofdzaak op te starten. 

  Verlof tot het leggen van conservatoir beslag en conservatoir derdenbeslag

  De voorzieningenrechter geeft het verlof af nadat deze de zaak summier bekeken heeft. Hij geeft aan dat er beslag gelegd mag worden op de gevraagde vermogensbestanddelen en dat het beslag gelegd mag worden tot een bedrag van € 90.000. Verder stelt de voorzieningenrechter dat de eis in hoofdzaak binnen 14 dagen ingesteld moet worden. Wanneer de advocaat het verlof heeft ontvangen, zal de gerechtsdeurwaarder direct worden ingeschakeld om het beslag ook daadwerkelijk te leggen. De gerechtsdeurwaarder moet in dit geval een aantal conservatoire beslagen leggen. Te weten: 

  • Beslag op de villa
  • Beslag op de auto bij jouw opdrachtgever (de schuldenaar) 
  • Beslag op de auto bij de vriend van jouw opdrachtgever (derde)
  • Beslag leggen op de bankrekeningen van jouw opdrachtgever (derde)

  De gerechtsdeurwaarder maakt de beslagen klaar, voegt het verlof toe en zorgt ervoor dat alle beslagen op hetzelfde moment gelegd worden. Op die manier voorkom je als gerechtsdeurwaarder, dat de schuldenaar andere vermogensbestanddelen kan onttrekken aan het beslag. Deze staan namelijk in het verlof genoemd. Wanneer je dit niet op hetzelfde moment doet, heb je kans dat de schuldenaar zijn vriend opbelt om de auto bij iemand anders neer te zetten en het geld van de rekening overboekt. 

  Het leggen van de conservatoire beslagen

  Op het moment van het leggen van de conservatoire beslagen blijkt dat er vele anderen jou voor zijn geweest met een beslag op de villa. Hierdoor zul jij waarschijnlijk maar een deel of helemaal niets ontvangen uit de opbrengst wanneer de villa verkocht wordt. Maar gelukkig, op het moment dat het beslag op de villa gelegd wordt, staan er drie andere deurwaarders klaar om beslag te leggen op de plek waar de auto’s zouden moeten staan en bij de bank. Echter blijkt nu dat de auto niet aanwezig is bij de schuldenaar. Hij geeft aan niet te weten waar de auto is. De vriend van jouw opdrachtgever is niet thuis waardoor de deurwaarder de auto niet kan zien. Hierop laat de deurwaarder de beslagstukken met een verklaring die ingevuld moet worden in een gesloten envelop achter. Bij de bank wordt het conservatoire beslag gelegd op de rekening van de schuldenaar. 

  Conservatoir beslag wordt executoriaal beslag

  Wanneer de conservatoire beslagen gelegd zijn, zal er binnen de termijn die de voorzieningenrechter heeft opgedragen om de eis in hoofdzaak in te stellen gedagvaard moeten worden. Gebeurt dat niet of te laat vervallen alle beslagen van rechtswege. Gebeurt dat wel op tijd, dan zal tijdens deze gehele procedure zal de conservatoire beslagen blijven liggen, en kan jouw opdrachtgever niet over zijn geld of zijn auto beschikken. Nadat de procedure is geweest en jouw opdrachtgever veroordeeld is om te betalen worden de conservatoire beslagen van rechtswege executoriale beslagen. Dit houdt in dat de beslagen nu geëxecuteerd, of anders gezegd, uitgewonnen kunnen worden. Omdat jouw opdrachtgever na de uitspraak al een bedrag van de gemaakte kosten en nog eens een bedrag van € 25.000 aan jou heeft betaald, moet er nu nog een bedrag van € 65.000 betaald worden. Hierop geeft jouw advocaat de opdracht aan de deurwaarder om het bankbeslag voor het bedrag van € 65.000 uit te winnen en het beslag op de auto op te heffen. Tevens wordt het beslag op de villa opgeheven en doorgehaald in het kadaster. Hiermee is de zaak afgehandeld. 

   Veelgestelde vragen

  Wat is conservatoir beslag?

  Om op die vraag antwoord te krijgen zul je eerst moeten weten wat conservatoir betekent en wat een beslag is. Het klinkt erg ingewikkeld, en eerlijk is eerlijk, dat kan het ook wel een beetje zijn. Zeker wanneer je hier niet vaak of nooit mee te maken hebt of hebt gehad. Een conservatoir beslag is in ieder geval een tijdelijk beslag wat gelegd wordt door een gerechtsdeurwaarder. Vaak wordt een conservatoir beslag gelegd bij de schuldenaar of bij een derde. Het conservatoire beslag wordt altijd gelegd, voordat er een uitspraak van de rechtbank is, in de vorm van een vonnis. Wanneer de eis in hoofdzaak of bodemprocedure nog niet is ingesteld, dan zal daar een termijn voor worden gesteld door de voorzieningenrechter.

  Wat betekent conservatoir

  Het woord conservatoir komt, zoals je misschien wel kunt raden uit het Frans en betekent: ‘voorlopig’. Een conservatoir beslag is dan ook een voorlopig beslag, wat gelegd kan worden op roerende en onroerende zaken. Een voorlopig beslag wordt alleen maar gelegd wanneer er nog geen vonnis is van de rechter. Natuurlijk kun je niet zomaar een gerechtsdeurwaarder de opdracht geven om conservatoir beslag te leggen. Hier gaat wel een en ander aan vooraf, en is aan strikte regels verbonden. 

  Wat is conservatoir derdenbeslag

  Een conservatoir derdenbeslag is een voorlopig beslag wat gelegd wordt bij een ander persoon of organisatie die vermogensbestanddelen van de schuldenaar onder zich heeft. Deze persoon of instantie noemen we een derde. Voorbeelden hiervan zijn bankbeslagen en in dit geval het beslag op de oldtimer die bij een vriend van de schuldenaar staat. De bank moet de gelden bevriezen en de vriend van de schuldenaar moet de auto onder zich houden tot het moment dat er een uitspraak is in de bodemprocedure. Nadat de gerechtsdeurwaarder het beslag gelegd heeft moet de derde een verklaring invullen of er vermogensbestanddelen van de schuldenaar bij hun aanwezig zijn. In dit geval verklaart de bank dat er € 73.000,00 op de rekening staat. Omdat de vriend niet aanwezig was, moet ook de vriend de verklaring invullen. Uiteindelijk doet hij dat en verklaart hij dat er een oldtimer aanwezig is die van de schuldenaar is. Het blijkt een zwarte Ferrari. De waarde van deze auto is ruim € 220.000 en er is niet eerder beslag op gelegd. Wanneer de vriend wel thuis was geweest dan had hij de deurwaarder binnen kunnen laten om het beslag te laten leggen. Hiertoe is hij echter niet verplicht. Wanneer hij niet meewerkt moet hij alsnog de verklaring invullen. 

  Eerste publicatie op: 11 juli 2020
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Jonge vrouw geeft vakantiegeld uit
  Financiële tips
  Het is mei, de maand waarin veel mensen vakantiegeld krijgen. We schreven al eerder een blog over
  Hangmat aan het strand met zonsondergang
  Financiële tips
  Vakantiegeld bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. Het is een extra bedrag, bovenop je loon en je...
  Stapel met euro munten
  Financiële tips
  Als je -regelmatig-  facturen verstuurt krijg je er vroeg of laat mee te maken: je factuur wordt niet beta...
  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Meer artikelen over Financiële tips