Beslag op roerende zaken

Wat houdt beslag op roerende zaken in en wat mag na het beslag nog wel, en wat mag absoluut niet meer met de spullen waar beslag op ligt? Hoe lang blijft het beslag op de roerende zaken liggen en hoe kom je er als schuldenaar weer vanaf? Het beslag op de roerende zaken kan een zeer ingrijpend middel zijn om een vordering te incasseren, maar soms kan het echt niet anders. Wanneer rekeningen niet betaald worden en de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld wordt, kan het voorkomen dat de gerechtsdeurwaarder op een gegeven moment bij de schuldenaar langs gaat om beslag te leggen op roerende zaken. 

Inhoudsopgave

  Lees ook ons blog: er wordt beslag gelegd

  Lees verder na de afbeelding.

  Beslag op roerende zaken

  Wat is een beslag op de roerende zaken

  Een beslag op de roerende zaken is een door een gerechtsdeurwaarder opgemaakt proces-verbaal waarin de door de gerechtsdeurwaarder waargenomen roerende zaken staan opgeschreven. Door het leggen van het beslag kunnen de roerende zaken verkocht worden om zodoende de openstaande vordering in te lossen. Dit kan bij een particulier op bijvoorbeeld de inboedel en een auto. Bij een bedrijf kan dat bijvoorbeeld op de bedrijfsinventaris en bedrijfsauto’s.

  Roerende zaken in de wet

  De wetgever heeft roerende zaken op de volgende manier omschreven in artikel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt gezegd:

  • Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn. 
  • Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. 

  Dit is belangrijk om te weten omdat er nog wel eens verwarring kan ontstaan over wat roerend is en wat niet. Denk hierbij aan een brug in een garage die met grote bouten aan de grond en muur is vastgemaakt en die je niet zo gemakkelijk meer los krijgt. Wat eerst een roerende zaak was, kan dus ook op het moment van beslaglegging een onroerende zaak zijn geworden. De brug is dan ook niet voor beslag vatbaar wanneer er beslag op roerende zaken wordt gelegd. 

  Worden de roerende zaken na beslag direct meegenomen

  Met een beslag op de roerende zaken worden de in beslag genomen spullen vrijwel nooit direct meegenomen. Vooral met een beslag op de inboedel van een particulier zal dit nauwelijks voorkomen, al blijft dit wel een optie. De gerechtsdeurwaarder kan er namelijk voor kiezen om de spullen in bewaring te geven wanneer het aannemelijk is dat de schuldenaar zich niets van het beslag zal aantrekken. De roerende zaken kunnen dan in bewaring gegeven worden bij een gerechtelijk bewaarder. Auto’s worden relatief vaker in bewaring gegeven dan inboedels. Dit komt omdat auto’s veelal meer waarde hebben en ook omdat auto’s gemakkelijk op een andere naam te zetten zijn. Wanneer er beslag op de auto ligt en deze wordt toch verkocht en op een andere naam gezet, dan kan de gerechtsdeurwaarder daar aangifte tegen doen omdat het een strafbaar feit is wat gepleegd wordt. Wanneer de koper te goeder trouw is geweest, hoeft die zich geen zorgen te maken.

  Hoe gaat de beslaglegging in zijn werk

  Wanneer de gerechtsdeurwaarder een executoriale titel heeft op de schuldenaar en de titel is betekend, kan er daarna overgegaan worden tot het leggen van beslag op de roerende zaken. Zo’n titel is bijvoorbeeld een vonnis van de rechtbank of een dwangbevel. De deurwaarder zal met een Hulpofficier van Justitie en een slotenmaker naar het adres van de schuldenaar toe gaan. Wanneer er niemand open doet zal de gerechtsdeurwaarder zich wenden tot de Hulpofficier van Justitie. Hierna zal de slotenmaker het slot van de woning forceren en indien nodig voorzien van een nieuw slot. Wanneer de deur open is zal de Hulpofficier van Justitie de woning binnen gaan en controleren of er echt niemand aanwezig is. De gerechtsdeurwaarder gaat ook de woning binnen om te beginnen met het leggen van beslag. De slotenmaker betreedt de woning niet tenzij de gerechtsdeurwaarder het nodig vindt om nog een slot te forceren. De gerechtsdeurwaarder zal de roerende zaken die hij belangrijk en waardevol acht opschrijven. Hierbij mag de gerechtsdeurwaarder iedere kamer betreden en iedere kast of lade open maken om te kijken of er waardevolle roerende zaken aanwezig zijn. Voor het beslag op de roerende zaken geldt dat de deurwaarder de goederen daadwerkelijk met zijn eigen ogen moet kunnen zien. Nadat de gerechtsdeurwaarder alles heeft opgeschreven zal hij de woning samen met de Hulpofficier van Justitie verlaten. De eventuele nieuwe sleutel kan de bewoner ophalen op een adres wat de deurwaarder doorgeeft. Veelal laat de deurwaarder een brief achter in de brievenbus of plakt hij de mededeling van beslaglegging en forcering van het slot op de voordeur. 

  Proces-verbaal van het beslag

  Nadat de gerechtsdeurwaarder het beslag heeft gelegd maakt hij er een proces-verbaal van op wat binnen drie dagen na de beslaglegging aan de schuldenaar betekend moet worden. In het proces -verbaal staan onder andere de volgende zaken: 

  • Datum van het beslag
  • Op verzoek van wie is het beslag gelegd
  • Ten laste van wie is het beslag gelegd
  • Door welke gerechtsdeurwaarder is het beslag gelegd
  • Op welke spullen is beslag gelegd
  • Wanneer worden de spullen waarop beslag is gelegd verkocht

  Het is belangrijk voor de schuldenaar om te weten dat de spullen waarop beslag is gelegd niet meer verkocht of weggegeven mogen worden. Ook moet de schuldenaar er alles aan doen om de spullen haar waarde te laten behouden. De schuldenaar mag dus niet de roerende zaken kapot maken waardoor het minder waard wordt. Doet de schuldenaar dat wel dan is dat een strafbaar feit waartegen aangifte gedaan kan worden. De spullen mogen dus wel gewoon gebruikt worden. Ook wanneer de gerechtsdeurwaarder beslag heeft gelegd op een auto, maar de auto heeft laten staan, dan mag de schuldenaar er gewoon in rijden. 

  Hoe nu verder

  Nadat de gerechtsdeurwaarder het beslag aan de schuldenaar heeft betekend is het aan de schuldenaar om een oplossing te vinden. In veel gevallen zal er door de beslaglegging op de privé goederen toch een urgentie bij de schuldenaar gaan ontstaan zodat er wellicht betaald gaat worden. Ook kan het beslag het duwtje zijn wat de schuldenaar nodig heeft om een regeling te treffen. Echter zal dit niet altijd kunnen. Er zijn schuldenaars die echt niet kunnen betalen. Wanneer de inboedel genoeg op zal leveren zal deze verkocht kunnen worden aan de hoogste bieder. De gerechtsdeurwaarder kan er ook voor kiezen om de openbare verkoop uit te stellen tot de schuldenaar wel het bedrag kan betalen. Het is dan ook voor de schuldenaar belangrijk om te allen tijde met de gerechtsdeurwaarder in gesprek te blijven. Wanneer de gehele vordering inclusief de kosten die het beslag met zich meebrengt betaald zijn, vervalt het beslag van rechtswege. Tot die tijd blijft het beslag liggen. 

  Eerste publicatie op: 6 juni 2020
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Hangmat aan het strand met zonsondergang
  Financiële tips
  Vakantiegeld bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. Het is een extra bedrag, bovenop je loon en je...
  Stapel met euro munten
  Financiële tips
  Als je -regelmatig-  facturen verstuurt krijg je er vroeg of laat mee te maken: je factuur wordt niet beta...
  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Triage - slachtoffer wordt snel beoordeeld
  Maatschappelijke onderwerpen
  Tijdens de
  Meer artikelen over Financiële tips