De gas- en elektriciteitsrekening niet meer betalen

Wanneer je de gas- en elektriciteitsrekening niet meer betaalt, kan het zomaar zo zijn dat er op een gegeven moment een gerechtsdeurwaarder bij je op de stoep staat om je af te sluiten van het gas en de elektriciteit. Maar voordat dit gebeurt, gaat er wel wat aan vooraf. De procedure kun je een klein beetje vergelijken met de procedure bij de gedwongen woningontruiming. Echter, deze procedure is iets ingewikkelder en uitgebreider dan bij een gedwongen woningontruiming, omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn. Het enige positieve aan deze procedure in tegenstelling tot de gedwongen woningontruiming is dat je in ieder geval een dak boven je hoofd houdt. Zij het dat het een koud en donker dak wordt als je niet oppast.

Inhoudsopgave

  Lees verder na de afbeelding.

  Wat als je de gas- en elektriciteitsrekening niet meer betaalt

  Gas- en elektriciteit als primaire levensbehoefte

  Eten, een dak boven je hoofd, water, maar ook gas en elektriciteit zijn eerste levensbehoeften. Er vanuit gaande dat je nog geen vervanging voor gas hebt natuurlijk. Gas en elektriciteit zorgen bijvoorbeeld voor het aandrijven van je ketel en voor de verwarming van je water. Ook zorgt elektriciteit voor licht in huis en dat bijvoorbeeld je televisie aan kan. Maar, elektriciteit zorgt er ook voor dat je koelkast en je vriezer aan blijven staan zodat het voedsel niet bederft. Op gas wordt over het algemeen gekookt. Toch kan het weleens voor komen dat je zonder komt te zitten. Denk maar eens aan een stroomuitval van een aantal uur. Natuurlijk overleef je dat wel, vooral in de wetenschap dat er aan gewerkt zal worden om het weer aan te krijgen, maar het blijft erg onhandig. Bedenk je dan nu eens dat je zonder elektriciteit komt te zitten en er helemaal niets meer aan te doen is. Bedenk je eens dat je afgesloten bent  door de gerechtsdeurwaarder omdat je je rekeningen niet betaald hebt. 

  Buitengerechtelijk ontbinden

  Voordat een gerechtsdeurwaarder iemand af kan sluiten van gas en elektriciteit gaat er wel iets aan vooraf. Eigenlijk gaat er best veel aan vooraf en dat kan nog wel eens verwarrend zijn wanneer je de brieven niet of niet goed leest. Want net als wanneer je je huur niet betaalt, zal er vanuit de energieleverancier veel moeite gedaan worden om de wanbetaler te bereiken. Zo worden er brieven gestuurd en zal er waarschijnlijk ook gebeld worden met de persoon die de rekening niet betaalt. Wanneer er niet betaald wordt zal de energieleverancier de leveringsovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Vaak staat in het leveringscontract wat door beide partijen ondertekend is, dat de energieleverancier het contract mag ontbinden wanneer de facturen niet betaald worden. Wanneer de energieleverancier buitengerechtelijk ontbindt, gebeurt dat schriftelijk. Stel dat de energieleverancier na 3 maanden het energiecontract buitengerechtelijk ontbindt, ontstaat er een vordering van 3 maanden waarvoor de energieleverancier kan gaan procederen. Er bestaat een grote kans dat ze ook iemand van het energiebedrijf langs sturen om te proberen het adres af te sluiten van gas en elektriciteit om zo de schade te beperken. Wanneer de bewoner toestemming geeft, dan mag dat natuurlijk. Dan kan er na betaling van de achterstand of na het treffen van een betalingsregeling weer aangesloten worden. Maar wanneer er geen toestemming gegeven wordt of er is niemand thuis, mag deze medewerker van de energieleverancier het adres niet afsluiten van gas en elektriciteit. 

  Na ontbinding energiecontract

  Op het moment dat de energieleverancier het energiecontract ontbindt, gaat er direct een seintje naar de netbeheerder. De netbeheerder is het bedrijf wat zorgt dat er gas en elektriciteit daadwerkelijk geleverd kan worden door kabels en buizen. Wanneer er buitengerechtelijk ontbonden is kan de bewoner nog wel gewoon gebruik maken van het gas en de elektriciteit. Dit komt omdat de levering fysiek nog niet onderbroken is. Echter, omdat er geen leveringscontract meer is en de bewoner ook niet betaalt voor het gas en de elektra die gebruikt wordt, zal de netbeheerder een procedure gaan starten bij de rechtbank tegen de bewoner van de woning. Maar voordat er een procedure opgestart wordt zal de netbeheerder eerst nog een keer zelf langs gaan om af te sluiten. Lukt dit niet omdat er bijvoorbeeld geen medewerking wordt verleend, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder mag namelijk als enige een dagvaarding uitbrengen. Veelal zal de gerechtsdeurwaarder eerst ook nog een keer langs gaan bij de bewoner om aan te geven en uit te leggen dat er gas en elektriciteit gebruikt wordt, maar dat er geen contract is op basis waarvan de bewoner dat mag doen. Op die manier probeert de gerechtsdeurwaarder ervoor te zorgen dat de bewoner alsnog een contract afsluit om op die manier afsluiting van gas en elektriciteit te voorkomen. Mocht de bewoner de betalingen nu weer geen overmaken maar geen contract afsluiten, dan nog ontbreekt er dus een contract en zal de netbeheerder gaan procederen.  

  Vonnis door rechtbank

  Gas en elektriciteit gebruiken zonder contract wordt gezien als frauderen. Je verbruikt iets, maar je betaalt er niet voor. De rechter ziet dit ook zo en wijst dan ook bijna altijd een vonnis toe, waarin staat dat de gerechtsdeurwaarder de gas- en elektriciteitslevering mag onderbreken op basis van het feit dat er geen geldig contract aanwezig is. Daarnaast wordt er veelal ook een bedrag aan kosten vastgesteld wat de bewoner zal moeten betalen wanneer er daadwerkelijk afgesloten wordt. Ook zal de rechter een termijn geven tussen de betekening van het vonnis en de daadwerkelijke afsluiting van gas en elektriciteit.

  Wie worden er gedagvaard

  Omdat er vaak meerder mensen op een adres ingeschreven staan en de gerechtsdeurwaarder niet in het bezit is van het huurcontract, is het van belang om te weten wie er precies op het adres ingeschreven staan. Iedereen die ingeschreven staat en meerderjarig is zal dan ook gedagvaard worden. Dus wanneer er een gezin woont met een vader en een moeder en twee kinderen van 19 jaar, dan wordt ieder gezinslid gedagvaard. Wanneer de zoon van 24 die reeds uit huis is, maar nog wel op dit adres ingeschreven staat, zal ook hij gedagvaard worden. Het vonnis zal ook voor iedereen gelden en de gerechtsdeurwaarder kan bij iedereen de vordering incasseren.  Wanneer er niemand op het adres ingeschreven staat, dan zal de eigenaar van de woning gedagvaard worden. 

  Lees ook onze blog over wanneer je huurbescherming krijgt.

  Betekenen van het vonnis

  Nadat het vonnis is uitgesproken door de rechter, gaat ook in dit geval de gerechtsdeurwaarder langs om de uitspraak van de rechter af te geven aan de bewoners. In juridische taal heet dit het betekenen van het vonnis. Tijdens dit bezoek van de gerechtsdeurwaarder probeert de gerechtsdeurwaarder nog een keer uit te leggen dat het van essentieel belang is om een contract aan te gaan met een energieleverancier. De bewoners hebben hier over het algemeen nog 14 dagen voor na het afgeven van het vonnis. Hierna mag de gerechtsdeurwaarder de gas- en elektriciteitslevering gaan afsluiten. 

  Dag van de afsluiting

  Wanneer de bewoners niet een nieuw contract hebben afgesloten bij een energieleverancier dan zal de gerechtsdeurwaarder de gas- en elektriciteitslevering gaan afsluiten. Ook hier gaat nog het nodige aan vooraf. Uiteraard zal de gerechtsdeurwaarder een afspraak moeten maken met de politie, een slotenmaker en de netbeheerder. Verder zal de gerechtsdeurwaarder ook nog van te voren een brief aan de bewoners sturen, met hierin de aankondiging van de dag en tijdstip waarop de gerechtsdeurwaarder langs zal komen. Eveneens zal er een aantal dagen van te voren, indien er een telefoonnummer bekend is, gebeld worden met de bewoners. Dit om de bewoner er nogmaals op te wijzen dat het echt heel belangrijk is. Op de dag van de afsluiting zal de gerechtsdeurwaarder in de Gemeentelijke Basisadministratie nagaan of de bewoners nog steeds ingeschreven staan op het adres. Wanneer dit niet het geval is of er zijn andere bewoners voor in de plaats gekomen, dan geldt het vonnis niet voor de nieuwe bewoners en kan de afsluiting niet door gaan. Staan de bewoner nog wel ingeschreven, dan kan de afsluiting doorgaan. 

  De daadwerkelijke afsluiting

  Wanneer de gerechtsdeurwaarder, politie, slotenmaker en de medewerker van de netbeheerder aanwezig zijn, zal de gerechtsdeurwaarder aanbellen en/of kloppen. Wanneer er opengedaan wordt zal de gerechtsdeurwaarder zichzelf legitimeren en vertellen aan de bewoner wat hij komt doen. Wanneer er niet opengedaan wordt zal de gerechtsdeurwaarder aan de slotenmaker de opdracht geven om de deur open te maken. Wanneer er een slot open geboord moet worden zal de slotenmaker het kapotte slot vervangen. Nadat de deur open is gemaakt zal de politie eerst naar binnen gaan om de woning te controleren. Soms komt het voor dat iemand zich verscholen houdt in huis, maar het kan ook zijn dat er helemaal niemand thuis is. Hierna gaat de deurwaarder naar binnen en geeft hij de opdracht aan de netbeheerder om het gas en de elektriciteit af te sluiten. De netbeheerder schrijft de meterstanden op en koppelt de gas- en elektriciteitslevering los en verzegelt de meters. De gerechtsdeurwaarder legt eventueel nog beslag op de roerende zaken, zodat de inboedel verkocht kan worden wanneer de vordering niet betaald wordt. Wanneer iedereen klaar is sluit de gerechtsdeurwaarder de deur en neemt hij, indien de sloten vervangen zijn, de sleutels mee. De gerechtsdeurwaarder laat altijd een bericht achter op de voordeur of in de brievenbus voor de bewoner welke actie ondernomen is en waar de bewoner de sleutels op kan halen en onder welke voorwaarden. 

  Opnieuw aansluiten

  Vaak gebeurt het dat bewoners na afsluiting van het gas en de elektriciteit pas de ernst van de situatie inzien. Veelal willen ze snel weer aangesloten worden omdat het zonder gas en elektriciteit simpelweg geen pretje is. Om weer aangesloten te worden geldt dat de bewoner eerst een nieuw leveringscontract aan moet gaan met een energieleverancier. Wanneer ze dat willen doen bij de energieleverancier waar ze in eerste instantie bij zaten, zullen ze eerst de achterstand die er is moeten betalen. Wanneer ze bij een andere energieleverancier een contract aan willen gaan zullen ze in bijna alle gevallen een fikse borg moeten betalen. Wanneer dit geregeld is gaat er een seintje naar de netbeheerder toe dat er weer sprake is van een lopend contract. Hierna kan de bewoner aangesloten worden, maar voordat dit gebeurt zal de gehele vordering die is ontstaan naar aanleiding van de afsluiting betaald moeten worden, of zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden met betrekking tot de aflossing daarvan. Het is aan de netbeheerder en de gerechtsdeurwaarder om daar afspraken over te maken. 

  Dan zijn we er nog niet

  Mocht de bewoner kiezen voor een andere energieleverancier, dan blijft er bij de eerste energieleverancier natuurlijk nog steeds een vordering open staan gebaseerd op de achterstanden en de laatste meterstanden. Wanneer de bewoner deze niet betaalt of hier geen regeling voor afspreekt, kan ook voor deze vordering een procedure opgestart worden. Op basis van deze vordering kan de gas- en elektriciteitslevering niet opnieuw afgesloten worden. Dit omdat er geen lopend contract is met de bewoner en het hier gaat om achterstallige betalingen. De bewoner heeft nu een contract bij een andere partij. Na een eventuele uitspraak kan er uiteraard wel invorderingsmaatregelen getroffen worden, zoals het leggen van beslag op inkomsten of inboedel. 

  Conclusie

  De conclusie die je hier uit kunt trekken is dat je te allen tijde moet zorgen dat je je gas- en elektriciteitsrekeningen op tijd betaalt. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, neem dan op tijd contact op met je energieleverancier en maak afspraken. Mocht je daarmee te laat zijn en de zaak ligt al bij de gerechtsdeurwaarder, neem dan alsnog contact op met het gerechtsdeurwaarderskantoor en vraag wat je precies moet doen om afsluiting van gas en elektriciteit te voorkomen. Niets doen of doen alsof het probleem niet bestaat lost in ieder geval niets op en maakt het probleem alleen maar groter. 

  Eerste publicatie op: 7 maart 2020
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Peuter kruipt over geld munten
  Financiële tips
  De toeslagen 2024 gaan flink omhoog, behalve de zorgtoeslag. Dit is voor veel mensen belangrijk want meer ...
  Vlag Europese unie
  Maatschappelijke onderwerpen
  De laatste tijd wordt er veel gesproken over de Europese Unie (EU). Logisch als je kijkt wat er momenteel ...
  Jonge vrouw geeft vakantiegeld uit
  Financiële tips
  Het is mei, de maand waarin veel mensen vakantiegeld krijgen. We schreven al eerder een blog over
  Hangmat aan het strand met zonsondergang
  Financiële tips
  Vakantiegeld bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. Het is een extra bedrag, bovenop je loon en je...
  Meer artikelen over Financiële tips