Wanneer heb je huurbescherming

Begrijpt u de complexiteit van huurbescherming? In dit blog geven we verheldering over de regels voor zowel woon- als bedrijfsruimten. Het maakt niet uit of u huurt in de vrije sector of onder de leegstandwet, dit is uw gids!

Inhoudsopgave

  Wanneer je een woning of bedrijfsruimte huurt, is het goed om te weten wat je plichten zijn, maar ook belangrijk is om te weten wat je rechten zijn. Wanneer heb je huurbescherming bij het huren van woonruimte en heb je ook huurbescherming wanneer in de vrije sector een woning huurt? Geldt de huurbescherming ook voor woningen gehuurd onder de leegstandwet of wanneer je bedrijfsruimte huurt? De wetgever maakt onderscheid tussen verschillende soorten ruimtes en overeenkomsten, waardoor er voor deze verschillende ruimtes en overeenkomsten ook verschillende regels gelden. Maar voor bijna alle huurovereenkomsten geldt dat de huurder huurbescherming heeft.

   Lees verder onder de afbeelding.

  Wanneer heb je huurbescherming

  Huurbescherming bij woonruimte

  Wanneer je zelfstandige woonruimte huurt bij een woningbouwvereniging of in de vrije sector heb je in de meeste gevallen huurbescherming. Dit houdt dus in dat de verhuurder niet zomaar de huurovereenkomst kan ontbinden en kan eisen dat je de woning verlaat. Het opzeggen van de huurovereenkomst van woonruimte kan in principe maar in een aantal gevallen. En in deze gevallen zal dit vrijwel altijd via de rechtbank beslist moeten worden. Een goede reden om de huurovereenkomst te ontbinden is bijvoorbeeld overlast of het niet betalen van de huur. In deze gevallen kan er aan de rechter gevraagd worden om de huurovereenkomst te ontbinden en om te beslissen dat de woning ook daadwerkelijk ontruimd mag worden wanneer de verhuurder niet uit zichzelf de woonruimte verlaat. 

  Voor hospitakamers en voor tijdelijke verhuur van studentenkamers gelden speciale regels. In deze gevallen kan de verhuurder in sommige gevallen gemakkelijker de huurovereenkomst beëindigen. Dit moet natuurlijk wel opgenomen zijn in het huurcontract. 

  Huurcontracten op basis van de leegstandwet

  Met huurcontracten op basis van de leegstandwet heb je in principe in eerste instantie geen recht op huurbescherming. Dit komt omdat de huurcontracten opgemaakt worden voor verhuur van een zelfstandige woonruimte waar iets mee aan de hand is. Het kan namelijk zijn dat de woning in de nabije toekomst gesloopt wordt of dat de woning volledig gerenoveerd gaat worden. In de tussentijd van het aanvragen van de vereiste vergunningen en dergelijke en daadwerkelijke startdatum van bijvoorbeeld de renovatie, kan de woning nog verhuurd worden. Het huurcontract voor zelfstandige woonruimte geldt in dat geval voor maximaal 2 jaar. Toch kan het zo zijn dat iemand die een huurcontract op basis van de leegstandwet heeft, aanspraak kan maken op huurbescherming. Dit kan zo zijn wanneer er een tweede tijdelijke huurovereenkomst wordt gesloten met de huurder. Maar ook wanneer de verhuurder te laat meldt dat het huurcontract verloopt. Ook dan treedt de huurbescherming in werking. Het is dan ook voor de verhuurder van groot belang om goed de zaken op orde te hebben wanneer je niet geconfronteerd wil worden met een huurder die huurbescherming geniet in een woning die gesloopt gaat worden. Wanneer dat namelijk het geval is zal je als verhuurder kosten moeten gaan maken voor vervangende woonruimte, een verhuisvergoeding en zelfs een eventuele terugkeer naar de desbetreffende woning wanneer deze gerenoveerd is.

  Huurbescherming bij bedrijfsruimte

  Huurbescherming bij bedrijfsruimte werkt net even iets anders dan bij woonruimte. Een huurcontract van bedrijfsruimte mag geen korter huurtermijn dan 5 jaar bevatten. Verder wordt het huurcontract na deze 5 jaar verlengd met wederom 5 jaar. Wanneer de verhuurder het huurcontract na deze 10 jaar wil opzeggen, dan geldt er een minimaal opzegtermijn van 1 jaar. Verder moet de opzegging van het huurcontract gebeuren per aangetekende brief of deurwaardersexploot. Voor de opzegging van het huurcontract van een bedrijfsruimte moet een wettelijke grond aanwezig zijn. Te denken valt aan dringend eigen gebruikt door de verhuurder zelf. Maar ook het niet betalen van de huur is een wettelijke grond. Hiervoor moet dan wel bij de rechtbank geprocedeerd worden.

  Veelgestelde vragen

  Wat is huurbescherming?

  De vraag ‘wat is huurbescherming’ is niet een hele lastige om te beantwoorden. Huurbescherming is namelijk een recht van de huurder. Dit recht beschermt de huurder die een woning of bedrijfsruimte huurt tegen het onrechtmatig opzeggen van de huur. Huurbescherming voorkomt dus dat de verhuurder van de ruimte het huurcontract kan verscheuren en de huurder zomaar op straat kan zetten. 

  Heb je huurbescherming wanneer er geen huurcontract is?

  Het kan voorkomen dat er een woning bewoond wordt zonder dat er ooit een huurcontract getekend is. Ook dan is er juridisch sprake van een huurovereenkomst en dus huurbescherming. Wanneer de huurder kan aantonen dat maandelijks de huur betaald is, zal het snel aannemelijk geacht worden dat er inderdaad een huurovereenkomst is. Immers is een mondelinge overeenkomst bindend. Het is dan ook verstandig wanneer je in zo’n situatie zou zitten om de huur digitaal over te maken. Wanneer dat niet mogelijk is en er cash betaald moet worden, is het altijd verstandig om een kwitantie te vragen en deze goed te bewaren. 

  Heb je huurbescherming bij een contract voor bepaalde tijd?

  Wanneer je een huurovereenkomst hebt gesloten voor bepaalde tijd, dan betekent dat niet automatisch dat na het verstrijken van deze termijn de huurovereenkomst daarmee ook eindigt. Ook in dit geval is er sprake van huurbescherming. Dus wanneer de verhuurder de huurovereenkomst niet tijdig heeft opgezegd voor het verstrijken van de termijn waarvoor de huurovereenkomst is afgesloten, dan kan verhuurder alleen maar via de rechter proberen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. 

  Heb je huurbescherming bij verkoop van de woonruimte?

  Wellicht heb je weleens gehoord van het begrip: ‘koop breekt geen huur’. Wanneer je woonruimte huurt voor bepaalde of onbepaalde tijd dan heb je huurbescherming. Ook al wordt de woonruimte die jij huurt verkocht. Dit houdt in dat de nieuwe eigenaar van de woonruimte jou als huurder erbij krijgt. Het enige wat verandert is dat jij de huur zal moeten overmaken naar de nieuwe eigenaar. Geen huurbescherming heb je wanneer de woning via een openbare veiling verkocht wordt door de bank. Bijvoorbeeld in verband met de hoge schulden die de verhuurder heeft.

  Heb je huurbescherming bij onderhuur?

  Wanneer je een woning onderhuurt waarvan de huurovereenkomst of voorwaarden niets zegt over onderhuur of waarin is opgenomen dat onderhuur is toegestaan, dan geniet je als onderhuurder gewoon huurbescherming wanneer de huurovereenkomst met de hoofdhuurder eindigt. Ook wanneer de hoofdhuurder vertrekt uit de woning en jij blijft zitten heb je huurbescherming. Bij een sociale woning is onderhuur nooit toegestaan. Echter kan het wel zijn dat jij als onderhuurder van een sociale woning toch een huurcontract met de hoofdhuurder hebt afgesloten. Wanneer dit het geval is en de verhuurder wil de woning opeisen, dan zullen ze eerst tegen jou een procedure moeten voeren. Ook al is de overeenkomst met de hoofdhuurder is ontbonden, dan nog kan de verhuurder niet direct de woning opeisen. Wanneer je geen huurcontract hebt met de hoofdhuurder, dan zul je de woning wel moeten verlaten. Het is dan ook verstandig om als onderhuurder altijd een contract op te stellen met de hoofdhuurder.  

  Geldt huurbescherming wanneer de woning niet bewoond wordt?

  Wanneer je een woning huurt dan zul je je aan wetgeving en de regels uit de huurovereenkomst moeten houden. In bijna alle huurovereenkomsten staat dat je de woonruimte die je huurt zelf moet bewonen. Deze plicht die in de huurovereenkomsten staat is ook opgenomen in de wet. Dit valt onder goed huurderschap. Je zult je als een goed huurder moeten gedragen. Wanneer je dat niet doet mag de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Wanneer jij de woning niet bewoont en de verhuurder wil de huurovereenkomst opzeggen op deze grond, zal dat via de rechter moeten gebeuren.

  Eerste publicatie op: 18 juli 2020
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Triage - slachtoffer wordt snel beoordeeld
  Maatschappelijke onderwerpen
  Tijdens de
  Maatschappelijk werker met cliënt
  Maatschappelijke onderwerpen
  Duik met ons in de fascinerende wereld van maatschappelijk werk. Deze blog belicht de brede reikwijdte van...
  Voetbal in het gras
  Maatschappelijke onderwerpen
  Van de achterbuurten tot de grootste stadions; voetbal is universeel. In deze blog duiken we dieper in de ...
  Meer artikelen over Juridische tips