De twee belangrijkste Islamitische feestdagen

Dompel jezelf onder in de rijke tradities van de belangrijkste Islamitische feestdagen, Eid al-Fitr en Eid al-Adha. Ontdek hun betekenis in deze boeiende blogpost. Lees snel verder!

Inhoudsopgave

  In Nederland wonen ongeveer 1 miljoen moslims. De twee belangrijkste Islamitische feestdagen zijn voor hen bijzondere dagen en vergelijkbaar met bijvoorbeeld bij ons Kerstmis en Pasen. Dagen waarop je vrij wilt zijn om aandacht te geven aan vrienden en familie en samen met hen feest te vieren. Het is leuk om iets meer te weten over de twee belangrijkste Islamitische feestdagen, immers moslims maken deel uit van onze gemeenschap. Het zijn onze vrienden of onze buren, klasgenootjes van onze kinderen, verzorgers in verpleeghuizen van onze ouders en collega’s op de werkvloer. Ook voor bedrijven is het belangrijk te weten wat de Islamitische feestdagen betekenen voor hun personeel. Er ontstaat dan direct meer begrip voor de wens op deze dagen vrij te zijn.

  Lees verder na de afbeelding.

  Moskee bij zonsondergang
  © Kennisdomein – Gebruik onze gratis afbeeldingen

  De twee belangrijkste Islamitische feestdagen zijn de dag van Al-Fitr en de dag van Al-Adha. De eerste, de dag van Al-Fitr, kennen wij hier ook wel als het Suikerfeest. Dit feest vindt plaats op de eerste dag van de islamitische maand Shawwal, meteen na de maand Ramadan en duurt één dag. Het wordt behalve het Suikerfeest ook wel het Kleine feest genoemd. Verderop lees je wat meer informatie over de Ramadan. 

  Het tweede belangrijke Islamitische feest is de dag van Al-Adha en wordt ook wel het Offerfeest, het Slachtfeest of het Grote feest genoemd. Het feest begint op de tiende dag van de maand Dhul-Hijjah (de maand waarin de hadj plaatsvindt) en duurt drie dagen.

  De dag van Al-Fitr

  De dag van Al-Fitr kan niet los worden gezien van de vastenmaand Ramadan. De Ramadan vindt plaats in de negende maand van de islamitische kalender en duurt 29 of 30 dagen. En is dus geen vaste dag in het jaar waarop de dag van Al-Fitr wordt gevierd. De dag van Al-Fitr staat ook bekend als het Suikerfeest maar dat is geen juiste benaming. Er zou namelijk de indruk kunnen worden gewekt dat het feest om suiker draait en dat is geenszins het geval. Toch gebruiken ook de moslims zelf de naam Suikerfeest, vroeger ook wel Ramadanfeest. 

  Al-Fitr komt van het woord ‘al-Iftâr’ dat ‘eerste maaltijd’ of ‘ontbijt’ betekent. Tegenwoordig wordt deze term ook gebruikt voor de maaltijd die het vasten van de Ramadan verbreekt. 

  Deze dag, dit feest, staat voor veel meer dan alleen het eten van zoetigheden. Er zijn bepaalde rituelen mee verbonden zoals bijvoorbeeld de Zakaat-ulfitr. Dit ritueel houdt in dat iedere moslim die daartoe in staat is, de zogenaamde Zakaat heeft uitgegeven voor het ‘ledgebed’. De bedoeling hiervan is dat ook de arme mensen deze dag van vreugde kunnen genieten en daarnaast dient het ook als goedmaking van de tekortkomingen die men tijdens de Ramadan heeft ondergaan. 

  De Zakaat houdt in dat een moslim 3 kilo aan voedsel, normaal voedsel dat men gewend is te eten (in Marokko is dit bijvoorbeeld 3 kilo graan) uitgeeft. Je geeft dit uit aan jezelf en voor de mensen die jij gewoonlijk onderhoudt. Voorbeeld: een gezin bestaande uit een vader, moeder en vier kinderen geeft dus een Zakaat uit voor 6 personen. Men dient de Zakaat echt in voedsel uit te geven en niet in geld. Wel is het toegestaan om iemand anders geld te geven zodat deze daar eten mee kan kopen om onder de armen te verdelen. 

  Dan nog iets over het ledgebed. Elke Moslim is verplicht om het ledgebed bij te wonen, ook vrouwen. Aangezien menstruerende vrouwen het gebed niet mogen bijwonen in een moskee, kunnen zij dit ledgebed op een open, lege vlakte bijwonen, op gepaste afstand van de moskee. Van de mensen die een ledgebed bijwonen wordt verwacht dat zij op de terugweg een andere route nemen dan zij op de heenweg hebben genomen. Ook moeten moslims er rekening mee houden dat iedereen in de gelegenheid is het ledgebed als een bijzonder moment te ervaren. Het is daarom niet gepast om gezellig met je eigen familie deze dag door te brengen en mensen die alleen zijn aan hun lot over te laten.

  Tijdens het feest wordt lekker gegeten waaronder ook veel zoetigheden. Het is ook een dag van familiebezoek, gevoelens van saamhorigheid en gezelligheid en een dag om geschillen en conflicten bij te leggen. Degene die daartoe het initiatief neemt, ook al vindt hij dat de andere fout zit, is daarbij ‘de beste’. Tijdens de dag draagt men zijn of haar beste kleding, geeft men elkaar cadeautjes en worden de kinderen verwend. 

  De dag van Al-Adha

  De dag van Al-Adha staat ook wel bekend als het Offerfeest. Dit feest duurt 3 dagen en is een grote viering die in de hele Islamitische wereld wordt gevierd als een herdenking aan de profeet Ibrahiem.

  De overgave aan Allah van deze profeet was zo groot dat hij zelfs bereid was om zijn geliefde zoon te offeren voor God. In de Islamitische geloofsleer staat Ibrahiem dan ook bekend als symbool voor overgave aan Allah. Het Offerfeest wordt gevierd op de tiende dag van de islamitische maand dhoe-l- hiddjah. Omdat de Islamitische kalender 10 of 11 dagen minder telt dan de Gregoriaanse kalender, 355 dagen, valt het Offerfeest ieder jaar ongeveer 10 dagen vroeger dan het jaar daarvoor. Het is gebruikelijk dat elke familie die daartoe in staat is een schaap of een ander voorgeschreven dier slacht. Het vlees wordt verdeeld onder familieleden en armen.

  Het Offerfeest draait vooral rond vergeven. Moslims nemen tijdens het Offerfeest de tijd om de mensen die hen onrecht hebben aangedaan te vergeven. Er is extra aandacht voor minderbedeelden en familie krijgt meer aandacht. Kennissen die in het ziekenhuis liggen of eenzaam zijn worden bezocht of uitgenodigd. 

  Tijdens het feest wordt ook gebeden, meestal in de open lucht zodat iedereen kan deelnemen. Na het gebed is het tijd om elkaar te feliciteren, gezamenlijk te eten en eten uit te delen aan armen. Dit hoeven overigens niet per se ook moslims te zijn. 

  Meer over de Ramadan

  De Ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. Het is een heilige maand van inkeer en tussen zonsopkomst en zonsondergang mag niet worden gegeten en gedronken of aan seks worden gedaan. Centrale thema’s tijdens de Ramadan zijn naast inkeer ook verdraagzaamheid, liefdadigheid, saamhorigheid en vrijgevigheid. Door te vasten leert de mens zich te bedwingen, uithoudingsvermogen en zelfbeheersing en zich in te leven in armen. Het wordt gezien als een zuivering van de ziel. 
  Tijdens de Ramadan zijn zaken als schelden en liegen extra kwalijk.
  Het is gebruikelijk om tijdens de Ramadan de gehele Koran te lezen, die uit 30 delen bestaat, voor elke dag een deel. 

  Eerste publicatie op: 23 mei 2020
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Triage - slachtoffer wordt snel beoordeeld
  Maatschappelijke onderwerpen
  Tijdens de
  Maatschappelijk werker met cliënt
  Maatschappelijke onderwerpen
  Duik met ons in de fascinerende wereld van maatschappelijk werk. Deze blog belicht de brede reikwijdte van...
  Voetbal in het gras
  Maatschappelijke onderwerpen
  Van de achterbuurten tot de grootste stadions; voetbal is universeel. In deze blog duiken we dieper in de ...
  Meer artikelen over Maatschappelijke onderwerpen