Vergunninghouders en de herkomstlanden bij adoptie

In de vorige blogs ‘adoptie, wat komt er allemaal bij kijken’ en ‘adoptie: redenen en kosten’ hebben we het gehad over de voorwaarden, adoptieprocedure, kosten van een adoptie en wat redenen tot het adopteren van een kind kunnen zijn. 

Inhoudsopgave

  Jullie zijn eruit en hebben besloten om een kind te adopteren. Waar begin je dan? Kijk je eerst naar het land? Of kijk je welke vergunninghouder je graag als bemiddelaar wil hebben? En waar moet je allemaal rekening mee houden? In dit blog gaat het over de vergunninghouders, dit zijn de stichtingen die bemiddelen bij een adoptie en over de eisen die zij stellen om een kind te kunnen adopteren. 

  Lees verder na de afbeelding.

  Vergunninghouders en de herkomstlanden bij adoptie

  Hoe kies je het land of de vergunninghouder uit? 

  Het is goed om te weten uit welke vergunninghouders je kunt kiezen. Dit scheelt al een zoektocht op internet:

  • Adoptiestichting A New Way
  • Nederlandse Adoptie Stichting (NAS)
  • Stichting Meiling
  • Stichting Wereldkinderen

  Een vergunninghouder heeft vaak een aantal landen waarvoor wordt bemiddeld. Elke vergunninghouder stelt andere eisen aan de aspirant-adoptieouder(s) voor wat betreft leeftijd en gezinssamenstelling. Naast deze eisen gelden er vaak ook nog overige eisen. Het is verstandig om daar rekening mee te houden en eerst te kijken of je in aanmerking komt voor adoptie uit één van de landen waaruit een bepaalde vergunninghouder bemiddelt.  

  De vergunninghouders 

  Nu je weet welke vergunninghouders er zijn is het ook fijn om te weten voor welke landen zij bemiddelen. Tenslotte speelt dat ook mee in de keuze van de vergunninghouder.   

  Adoptiestichting A New Way

  Sinds 2012 heeft Adoptiestichting A New Way een vergunning om te bemiddelen bij interlandelijke adoptie. Van 2012 tot en met 2020 hebben zij alleen bemiddeld voor kinderen uit de Verenigde Staten. Op 1 oktober 2020 hebben zij drie adoptieprogramma’s overgenomen van Stichting Kind en Toekomst. Adoptiestichting A New Way bemiddelt voor de volgende herkomstlanden: 

  • Bulgarije
  • Lesotho
  • Slowakije
  • Verenigde Staten.

  Nederlandse Adoptie Stichting (NAS)

  De Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) bemiddelt sinds 2002 bij interlandelijke adoptie. Iedereen die een beginseltoestemming heeft kan zich inschrijven bij NAS, als er mogelijkheden zijn bij de contacten om te kunnen bemiddelen. Aan ouders worden geen extra eisen gesteld en er worden geen groepen ouders uitgesloten. NAS hanteert grenzen die worden gevormd door de wetgeving van het zendende land. Zij bemiddelen voor de volgende landen: 

  • Dominicaanse Republiek
  • Haïti
  • Hongarije
  • Peru
  • Portugal
  • Tsjechië
  • Verenigde Staten
  • Zuid-Afrika. 

  Voor meer informatie over deze vergunninghouder en hun adoptieprogramma’s kun je kijken op: https://www.nederlandseadoptiestichting.nl

  Stichting Meiling

  Meiling is een vrijwilligersorganisatie van adoptieouders die in 1989 is opgericht en bemiddelt bij interlandelijke adoptie. Zij bemiddelen bij adopties voor kinderen die in hun eigen land nauwelijks tot geen toekomstmogelijkheden hebben. Voor de kinderen die niet geadopteerd worden en achterblijven in die landen verlenen zij projecthulp. Meiling bemiddelt voor de volgende landen: 

  • China
  • Taiwan
  • Suriname.

  Voor meer informatie over deze vergunninghouder en hun adoptieprogramma’s kun je kijken op: https://www.meiling.nl

  Stichting Wereldkinderen

  In 1971 is Wereldkinderen opgericht om arme kinderen uit Vietnam en Biafra, nu een onderdeel van Nigeria te helpen. Wereldkinderen is de grootste organisatie voor de bemiddeling van adoptie in Nederland. Naast adoptiebemiddeling biedt Wereldkinderen ook projecthulp aan. Deze richt zich vooral op gezinsvervangende situaties zoals pleegzorg en straatkinderenopvang. Ze hebben ook scholingsprojecten en vangen ook gehandicapte kinderen en AIDS-wezen op. Wereldkinderen bemiddelt in de volgende landen:

  • Burkina Faso
  • Colombia
  • De Filippijnen
  • Thailand
  • Zuid-Afrika.

  Voor meer informatie over deze vergunninghouder en hun adoptieprogramma’s kun je kijken op: https://www.wereldkinderen.nl

  Eisen die worden gesteld aan aspirant-adoptieouders

  Elke vergunninghouder stelt andere eisen aan aspirant-adoptieouders en de herkomstlanden kunnen daarbij ook nog aanvullende eisen stellen. Er zijn te veel landen om voor elk land de eisen te benoemen. Wil je die weten? Onderaan de blog kun je de link vinden waar een overzicht staat waar per land de eisen zijn te vinden en ook welke vergunninghouder in een bepaald land bemiddelt. Hier zullen de eisen van de vijf landen waaruit de meeste adopties komen worden benoemd. Dit zijn: China, Hongarije, Taiwan, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. 

  Eisen die gesteld worden aan aspirant-adoptieouders voor China door Meiling

  Wachtlijst: beperkt open voor ouders die kinderen van 0 tot en met 4 jaar willen adopteren die te vondeling zijn gelegd of een special needs aandoening hebben. 

  Eisen gezinssamenstelling:

  • Jullie moeten minimaal twee jaar getrouwd zijn. De periode van samenwonen voor het huwelijk telt mee voor de twee jaar. 
  • Jullie mogen maximaal vijf kinderen hebben.
  • Het jongste kind moet minimaal drie jaar oud zijn.
  • Na een scheiding moet je minimaal twee jaar hertrouwd zijn en heb je twee scheidingen gehad, dan moet je minimaal vijf jaar hertrouwd zijn. 
  • Voor een alleenaanvrager (v) gelden over het algemeen dezelfde voorwaarden als voor een echtpaar. Alleen mogen er maximaal twee kinderen in het gezin zijn. 
  • Binnen een huwelijk is er geen alleenaanvraag mogelijk. 

  Leeftijdseisen: 

  • Jullie moeten beiden minimaal dertig zijn. 
  • Er mag maximaal een leeftijdsverschil van vijftig jaar tussen de jongste ouder en het toekomstige kind zitten. 

  Andere eisen: 

  • Jullie moeten beiden zowel lichamelijk als geestelijk gezond zijn en mogen geen fors overgewicht hebben. 
  • Een van de ouders moet een vast dienstverband hebben en het inkomen moet minimaal US$ 10.000 per gezinslid zijn. Het totale bezit bedraagt minimaal US$ 80.000,-. 
  • Een alleenaanvrager moet over een nettowaarde aan bezittingen beschikken van minimaal US$ 100.000,- 
  • Jullie moeten beiden minimaal havo of een afgeronde mbo-opleiding hebben.
  • Jullie mogen geen geslachtsvoorkeur hebben.
  • Jullie moeten beiden kennis hebben van de Engelse taal.
  • De verblijfsduur is ongeveer vijftien dagen. 
  • Jullie moeten openstaan voor een combinatie van een special needs. 

  Eisen die gesteld worden aan aspirant-adoptieouders voor Hongarije door Nederlandse Adoptie Vereniging 

  Wachtlijst: open 

  Eisen gezinssamenstelling: 

  • Er moet sprake zijn van een man/vrouw relatie.
  • Jullie moeten gehuwd zijn bij de aanvraag. 

  Leeftijdseisen: er mag maximaal een leeftijdsverschil van 45 jaar tussen de ouders en het kind zitten. 

  Overige eisen: de verblijfsduur is ongeveer 6 tot 7 weken.

  Eisen die gesteld worden aan aspirant-adoptieouders voor Taiwan door Meiling

  Wachtlijst: niet bekend.

  Eisen gezinssamenstelling: als jullie al een biologisch eigen kind hebben, moeten jullie bereid zijn om een kind met een special need op te nemen.

  • Cathwel: er moet sprake van een man/vrouw relatie zijn en jullie moeten minimaal vijf jaar aantoonbaar samengewoond hebben. 
  • CWLF: er moet sprake zijn van een man/vrouw relatie en jullie moeten minimaal drie jaar getrouwd zijn. 
  • Chung Yi: er moet sprake zijn van een man/vrouw relatie en jullie moeten minimaal twee jaar getrouwd zijn. 

  Leeftijdseisen: jullie moeten openstaan voor een kind van 0-36 maanden, soms worden er ouders gezocht voor kinderen in de leeftijd 48-72 maanden of soms voor broertjes en zusjes. 

  • Cathwel: 
   • Jullie moeten beiden minimaal dertig jaar zijn.
   • Voor kinderen onder de twee jaar moeten jullie tussen de 30-40 jaar zijn. 
  • CWLF:
   • Jullie moeten minimaal 20 jaar zijn en mogen maximaal 45 jaar oud zijn. 
  • Chung Yi: 
   • Het leeftijdsverschil tussen jou en het kind mag niet minder dan 25 jaar zijn of meer dan 48 jaar. 
   • Jullie moeten beiden minimaal 25 jaar zijn.
   • Jullie mogen bij de start van de procedure niet ouder dan 43 jaar zijn.
   • Als jullie veertig jaar zijn moeten jullie openstaan voor oudere kinderen tot en met zes jaar. 

  Andere eisen:

  • Jullie hebben bij voorkeur de Nederlandse nationaliteit.
  • Het wordt aanbevolen om kennis te hebben van de Engelse taal.
  • Cathwel: een BMI van onder de veertig. 
  • CWLF: er is alleen bemiddeling voor kinderen van 0-48 maanden oud of kinderen van 48 maanden en ouder. 
  • Chung Yi: geen aanvullende eisen. 

  Eisen die gesteld worden aan aspirant-adoptieouders voor Verenigde Staten door A New Way

  Wachtlijst: geen

  Eisen gezinssamenstelling: jullie moeten gehuwd zijn, samenwonen (m/v, v/v of m/m) of alleenstaanden (v).

  Leeftijdseisen: 

  • Als één van jullie 38+ is wordt jullie profiel in de Verenigde Staten voorgelegd en is goedkeuring voor de meest voorkomende achtergronden noodzakelijk. 
  • Als jullie beide 40+ zijn is het verstandig om contact op te nemen met A New Way om te informeren wat jullie mogelijkheden zijn. 

  Andere eisen:

  • Jullie moeten de Engelse taal beheersen. 
  • Jullie moeten bereid zijn om contact te onderhouden met de biologische ouders.
  • Jullie moeten een actieve houding hebben in het adoptieproces.
  • Jullie kunnen tijdens de procedure voor de VS ook op de lijst staan voor adoptie van een Nederlands kind. Informeer bij A New Way wat de voorwaarden zijn. 

  Eisen die gesteld worden aan aspirant-adoptieouders voor Zuid-Afrika door Wereldkinderen

  Wachtlijst: open

  Eisen gezinssamenstelling: geen eisen

  Leeftijdseisen: jullie moeten beiden minimaal 25 jaar zijn. 

  Andere eisen:

  • De verblijfsduur is ongeveer vier weken.
  • Een van jullie moet werk hebben.
  • Jullie moeten beiden goed Engels kunnen. 
  • Jullie zijn beiden gezond.

  Hopelijk heb je nu een beter beeld gekregen hoe het werkt met vergunninghouders en de eisen die zij stellen. Uit de landen die nu zijn besproken kwamen in 2019 de meeste adoptiekinderen. De volgende blog zal wat meer informatie geven over de achtergrond van de kinderen uit de herkomstlanden, special needs kinderen en rootsreizen, de reizen die geadopteerde kinderen maken naar het land van herkomst.

  Bekijk hier alle blogs over adoptie

  Eerste publicatie op: 3 september 2021
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Vlag Europese unie
  Maatschappelijke onderwerpen
  De laatste tijd wordt er veel gesproken over de Europese Unie (EU). Logisch als je kijkt wat er momenteel ...
  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Triage - slachtoffer wordt snel beoordeeld
  Maatschappelijke onderwerpen
  Tijdens de
  Maatschappelijk werker met cliënt
  Maatschappelijke onderwerpen
  Duik met ons in de fascinerende wereld van maatschappelijk werk. Deze blog belicht de brede reikwijdte van...
  Meer artikelen over Maatschappelijke onderwerpen