Adoptie, wat komt er allemaal bij kijken

Wat is adoptie en wat komt er allemaal bij kijken? Adoptie is voor veel mensen een onbekend onderwerp en tegelijkertijd een heel interessant onderwerp. Programma’s zoals Spoorloos waar mensen naar hun bloedverwanten of biologische ouders op zoek zijn, kunnen een geromantiseerd beeld van adoptie geven. Niet iedere geadopteerde wil op zoek naar zijn of haar biologische ouders of niet elke zoektocht heeft een goede afloop. Er zijn nog zoveel meer aspecten dan alleen de zoektocht naar de biologische ouders. Wat komt er nu allemaal kijken bij een kind willen adopteren? Wat zijn de voorwaarden?

Lees verder na de afbeelding. 

Adoptie, wat komt er allemaal bij kijken

Wat is adoptie? 

Als je een kind adopteert wordt de familieband tussen het kind en de biologische ouders verbroken. Na de uitspraak van de Nederlandse rechter wordt het adoptiekind officieel het kind van de adoptieouders. Het geadopteerde kind krijgt de achternaam van de adoptieouders en erfrecht. De adoptieouders krijgen met deze uitspraak van de rechter alle rechten en plichten. 

Voorwaarden voor adoptie van een kind

Om een kind te adopteren moet je aan verschillende voorwaarden voldoen:

 • Je moet in Nederland wonen. 
 • Je hebt beginseltoestemming nodig, de Nederlandse overheid moet jou geschikt vinden om een kind te adopteren. Op het moment van aanvragen mag je op dat moment niet ouder dan 41 jaar zijn tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. 
 • Het verschil tussen jou en het adoptiekind mag niet meer dan veertig jaar zijn. 
 • Je krijgt een medisch onderzoek om aan te tonen dat je voldoende gezond bent. 
 • Je moet toestemming geven voor inzage in het Justitieel Documentatie Register. 
 • Je moet het kind alle noodzakelijke medische behandelingen geven die in Nederland gangbaar zijn zoals vaccinaties of bloedtransfusies. 
 • Je moet garant staan dat je alle kosten voor de verzorging van het adoptiekind betaalt. 

Voorwaarden die landen van herkomst kunnen stellen

Bovenstaande punten zijn de voorwaarden die gesteld worden door Nederland. De adoptielanden en soms de adoptiestichtingen, die bemiddelen bij de adoptie stellen aanvullende voorwaarden zoals: 

 • Burgerlijke staat
 • Leeftijd
 • Religie
 • Geaardheid
 • Inkomen
 • BMI

Waar moet je rekening mee houden als je een kind wil adopteren? 

Als je een kind wil adopteren heb je daar al een hele tijd over nagedacht en iedereen heeft daar zo zijn eigen redenen voor. Een kind adopteren gaat alleen niet over één nacht ijs en er komt heel wat bij kijken tot het moment dat je je kind in je armen kan sluiten. Het adoptieproces duurt vaak twee tot vijf jaar. Waar moet je rekening mee houden als je een kind wil adopteren? 

De adoptieprocedure

De adoptieprocedure bestaat uit verschillende stappen die je moet doorlopen. Hieronder worden deze stappen beschreven: 

Stap 1: de beginseltoestemming aanvragen 

Je moet beginseltoestemming aanvragen door een formulier in te vullen. Het formulier kan je downloaden op: www.adoptie.nl. Het formulier moet ondertekend worden door beide aanvragers. Na de aanmelding krijg je een BKA-nummer (Buitenlands Kind ter Adoptie) en dit nummer bepaalt de volgorde van de behandeling bij de verschillende onderdelen van de adoptieprocedure die je moet doorlopen. 

Stap 2: beoordeling van de aanvraag

Adoptievoorzieningen controleert de beginseltoestemming en toetst of je voldoet aan de gestelde voorwaarden. Welke voorwaarden dit zijn is hierboven beschreven in ‘voorwaarden voor adoptie van een kind’. 

Stap 3: voorlichtingen voor aspirant-adoptieouders

Er zijn zes verplichte voorlichtingen voor aspirant-adoptieouders. Het is belangrijk dat je goed bent voorbereid op de komst van een adoptiekind. De kinderen zijn soms voor langere tijd lichamelijk en/of emotioneel verwaarloosd. Een adoptiekind kan hierdoor gedrag laten zien wat moeilijk te begrijpen of te hanteren is. Het is van belang dat je deze dingen weet en erop voorbereid bent zodat het proces beter kan verlopen. De onderwerpen die besproken worden bij de zes bijeenkomsten: 

 • Voorgeschiedenis van het kind
 • Hechting
 • Verlies en rouw
 • Loyaliteit en identiteit
 • De wensen en mogelijkheden van de aspirant-adoptieouders

Naast deze onderwerpen is er ook ruimte om vragen te stellen. 

Stap 4: een gezinsonderzoek 

Voordat de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek uitvoert, moet je een medische verklaring inleveren. Er wordt gekeken of er geen lichamelijke of psychische problemen spelen of in het verleden gespeeld hebben. Aspirant-adoptieouders moeten over een goede gezondheid beschikken om een adoptiekind een zo stabiel mogelijke toekomst te geven. Het wil niet zeggen dat wanneer er wel problemen zijn je geen medische verklaring krijgt. Wel wordt er goed afgewogen wat de invloed van de lichamelijke of psychische problemen kunnen zijn op de verzorging en opvoeding van een adoptiekind. De adoptielanden kunnen wel andere eisen aan de gezondheid, dit is per land verschillend. 

De Raad van de Kinderbescherming vraagt, zoals in de voorwaarden al beschreven is, informatie op uit het Justitieel Documentatie Register. 

Als dit in orde is volgen er gesprekken met een raadsmedewerker. In deze gesprekken kunnen dingen besproken worden zoals wat zijn je wensen en beweegredenen om een kind te willen adopteren? Je gezins- en leefsituatie en wat je mogelijkheden zijn. Er wordt geprobeerd om het gezinsonderzoek binnen ongeveer drie of vier maanden af te ronden. Het rapport wat wordt opgemaakt aan de hand van de gesprekken die zijn geweest, wordt naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd. Zij beslissen of de beginseltoestemming wordt afgegeven. 

Stap 5: beslissing of je beginseltoestemming krijgt of niet

Als je beginseltoestemming krijgt heb je toestemming gekregen om een kind uit het buitenland te adopteren. Deze verklaring is vier jaar geldig en kan na een aanvullend onderzoek met nog vier jaar verlengd worden. Het kan ook zijn dat je geen beginseltoestemming krijgt, hier kan je binnen zes weken bezwaar tegen maken. 

Stap 6: bemiddeling tussen aspirant-adoptieouder en het adoptiekind

In deze fase wordt er gekeken welke ouders het beste bij welk kind passen. Er moet gekozen worden tussen deelbemiddeling, dit houdt in dat je zelf een contactpersoon opgeeft of volledige bemiddeling, dan krijg je een vergunninghouder die je het hele proces begeleidt. Een vergunninghouder is een organisatie die bemiddelt bij de adoptie. 

Stap 7: het voorstellen van een adoptiekind aan de aspirant-adoptieouder

Je mag niet zelf het adoptiekind uitkiezen. Er wordt via de bemiddelingsorganisatie (vergunninghouder) of je eigen contact een kind voorgesteld. Vaak krijg je alleen schriftelijke informatie over het kind en heb je geen foto’s. Als het kind uit een land komt dat onder het Haags adoptieverdrag valt moeten Nederland en het land van herkomst toestemming geven. Wanneer dit geregeld is en je gaat akkoord met het voorstel krijg je meer informatie en vaak ook een foto. 

Stap 8: het is zover, de aankomst van het adoptiekind in het gezin

Een adoptiekind kan op twee manieren naar Nederland komen. Je moet zelf naar het land van herkomst om het adoptiekind op te halen of medewerkers van de bemiddelingsorganisatie reizen met het adoptiekind naar Nederland. Veel landen verplichten dat minimaal één ouder naar het land van herkomst komt en de rechtszaak bijwoont. Het geeft je de kans om het geboorteland van je adoptiekind te leren kennen. Bij aankomst in Nederland moet er nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

Stap 9: het adoptiekind aanmelden bij officiële instanties

Bij de bijeenkomsten heb je een papier gekregen met daarop de dingen die geregeld moeten worden als het adoptiekind eenmaal in Nederland is. Zo moet het adoptiekind binnen drie dagen bij de gemeente worden aangemeld. 

Meer over adoptie 

Adoptie is een heel breed onderwerp dat je niet in één blog kunt beschrijven. Om meer informatie te kunnen geven komen er meerdere blogs over adoptie. In deze blogs zal het onder andere gaan over de adoptiekosten, de landen van herkomst, adoptiestichtingen, redenen om te adopteren, redenen waarom het kind ter adoptie is afgestaan, ervaringsverhalen van zowel adoptiekind als adoptieouder, rootsreizen, problematiek die bij geadopteerde kinderen kan spelen en de misstanden rondom adoptie.

Bekijk hier alle blogs over adoptie

Delen wordt gewaardeerd!

Reader Interactions

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *