Adoptie en de achtergrond van de adoptiekinderen

Wat is bij adoptie de achtergrond van de adoptiekinderen? Wat zijn special needs kinderen? Vragen waar we in dit blog antwoord op geven. In de vorige blogs is er vooral aandacht besteed aan de procedure, wat de kosten en redenen kunnen zijn voor adoptie en hebben we meer verteld over de vergunninghouders die bemiddelen bij een adoptie en welke eisen zij stellen aan de aspirant-adoptieouders. Het is vooral over de ouders gegaan, nu zijn de kinderen aan de beurt.  

Inhoudsopgave

  Lees verder na de afbeelding.

  Adoptie en de achtergrond van de adoptiekinderen

  Kinderen met special needs problemen

  Kinderen met een special need zijn kinderen die een sociaal/maatschappelijke, medische of psychisch belaste achtergrond hebben. Sommige vergunninghouders bemiddelen alleen nog special needs kinderen. Wel komt er altijd een gesprek met de aspirant-adoptieouders over de vraag wat zij aankunnen en wat bij hun situatie past. Er zijn vergunninghouders die de eis stellen dat je moet openstaan voor bepaalde categorieën. Het wil niet zeggen dat je dan open hoeft te staan voor alle problemen die in de betreffende categorie vallen. De special needs zijn onderverdeeld in de categorieën A t/m F. Kinderen kunnen in meerdere categorieën vallen omdat zij verschillende special needs hebben. 

  • Categorie A: Kinderen waarbij het nog niet in te schatten is hoeveel zorg zij nu en in de toekomst nodig zullen hebben. 
  • Categorie B: een kind met een gecompliceerde te verhelpen, medische aandoening waarvoor regelmatig operaties, therapie, medicatie en/of controle nodig is.
  • Categorie C: een kind met gecompliceerdere medische aandoening waarvoor regelmatig operaties, medicatie, therapie en/of controle nodig is.
  • Categorie D: een kind dat een blijvende aandoening heeft.
  • Categorie E: een kind dat een emotioneel of sociale belaste achtergrond heeft waarbij er geen medische gevolgen worden verwacht op basis van het dossier.
  • Categorie F: een kind dat vaak geen specifiek benoemde special need heeft. 

  Achtergrond en de special needs van de adoptiekinderen naar land

  De achtergrond van adoptiekinderen verschilt per land. Niet in elk land speelt dezelfde problematiek, en zelfs in de herkomstlanden zijn er natuurlijk nog verschillende situaties. Deze informatie zal dan ook een algemeen beeld geven. Niet alle achtergronden van de kinderen kunnen aan bod komen, dit zijn er te veel. In de vorige blog zijn de landen: China, Hongarije, Taiwan, Verenigde Staten en Zuid-Afrika besproken. Uit deze landen zijn in 2019 de meeste kinderen geadopteerd. In dit blog gaat het dan ook over de achtergrond van de kinderen uit diezelfde landen. 

  Wat is de achtergrond en special needs van adoptiekinderen uit China? 

  Achtergrond

  Via de stichting Meiling is er alleen nog de mogelijkheid om kinderen met special needs aandoening te adopteren, zij zijn vaak tussen de twee en acht jaar oud. De meeste zijn te vondeling gelegd en hebben de tijd die zij in China verbleven doorgebracht in kindertehuizen of pleeggezinnen. Over het algemeen worden de kinderen goed verzorgd. Over de sociale achtergrond van deze kinderen is vaak weinig tot niets bekend. 

  Special needs

  De kinderen hebben vaak een ontwikkelingsachterstand en/of groeiachterstand die te maken kan hebben met het medische rapport of het opgroeien in een kindertehuis. Vaak is er ook sprake van een schisis in combinatie met één van de volgende special needs:

  • Gecompliceerde medische aandoeningen die te verhelpen zijn, maar waarvoor wel regelmatig therapie, operaties, medicatie en/of controle nodig is. 
  • Een blijvende ziekte of lichamelijke aandoening waarvoor regelmatig behandeling, medicatie en/of controle nodig is. 
  • Een nog niet in te schatten zorgintensiteit omdat er onzekerheden zijn voor nu en in de toekomst. 

  Wat is de achtergrond en special needs van adoptiekinderen uit Hongarije? 

  Achtergrond 

  In Hongarije hebben kinderen vaak één van de volgende achtergronden. Voordat de kinderen geadopteerd worden leven zij vaak opgevangen in pleeggezinnen. 

  Kinderen uit Hongarije komen hebben vaak een specifieke etnische afkomst. Door discriminatie en/of uitsluiting hebben zij in Hongarije weinig toekomstmogelijkheden en zijn daardoor niet in Hongarije zelf te plaatsen. Vaak komen de kinderen uit disfunctionele gezinnen waarbij de ouders niet meer over het ouderlijke gezag beschikken. In uitzonderingsgevallen doen de biologische ouders vrijwillig afstand. 

  Special needs

  Je moet openstaan voor een kind met een special need uit de categorie A t/m E. Wel moet in het gezinsrapport een positief advies staan voor kinderen met een special need uit de categorieën D en E. Als je alleen openstaat voor een adoptiekind uit de categorie F is bemiddeling via de Nederlandse Adoptie Stichting niet mogelijk. 

  • Bijna alle kinderen hebben een lichte of zwaardere vorm van een ontwikkelingsachterstand. De achterstand kan op medisch of sociaal/emotioneel vlak zijn of door (langdurige) onder-stimulatie. Er is van tevoren niet te voorspellen hoe de ontwikkelingsachterstanden zich in de toekomst ontwikkelen.
  • Veel kinderen uit Hongarije hebben een sociaal emotioneel belaste achtergrond. Een belaste ontstaansgeschiedenis of vroegkinderlijke verwaarlozing kunnen een reden hiervoor zijn. 

  Wat is de achtergrond en special needs van adoptiekinderen uit Taiwan?

  Achtergrond

  De kinderen die uit Taiwan komen zijn vaak in de leeftijd van nul tot zes jaar oud. Sommige kinderen hebben in een couveuse in het ziekenhuis gelegen. Er zijn ook kinderen die door sociale problemen van hun ouders zijn opgegeven voor adoptie, vaak zijn dit vrouwen die ongewenst zwanger zijn zoals hele jonge meisjes of vrouwen boven de veertig. In Taiwan rust er nog een groot taboe op het ongehuwde moederschap. Er kan ook sprake zijn van psychiatrische/psychische problemen bij de biologische moeder waardoor zij niet goed voor haar kind kan zorgen. Een andere reden voor adoptie kunnen zichtbare afwijkingen zijn zoals schisis. 

  Vaak is de achtergrond van de biologische moeder bekend. Soms kan de biologische moeder zelf een gezin kiezen waar haar kind terecht komt. 

  Special needs 

  Je moet toestemming hebben gekregen voor een kind met een special need uit de categorie A, B, D en E. Onder elk van deze categorieën staan een aantal aandoeningen die het kind kan hebben. Om een beter beeld te krijgen wat dit kan zijn, zijn er uit elke categorie twee aandoeningen gekozen. 

  • Categorie A: kind wat prematuur is geboren of psychische/psychiatrische problemen bij de biologische ouders. 
  • Categorie B: ongecompliceerde VSD/ASD (hartafwijkingen) of inactieve TBC.
  • Categorie D: kind met een (lichte) ontwikkelingsachterstand of thalessemie dragerschap (erfelijke bloedziekte).
  • Categorie E: middelen gebruik tijdens de zwangerschap of kind met traumatische ervaring.

  Wat is de achtergrond en special needs van adoptiekinderen uit Verenigde Staten?

  Achtergrond

  Bij de kinderen uit de Verenigde Staten is de procedure en de achtergrond wat anders dan bij de andere landen. De biologische moeder verkent haar opties met een professional. Als zij uiteindelijk voor adoptie kiest, kan zij een gezin uitzoeken waarnaar zij wil dat haar kind gaat. In de periode van de zwangerschap is er soms al contact met de biologische moeder. Het kan gebeuren dat de biologische moeder zich voor of na de geboorte bedenkt en dat zij wil afzien van de adoptie. Je moet rekenen op een heftige periode, want je kan in aanraking komen met de leefsituatie en achtergrond van de biologische moeder of ouders.  

  Special needs

  Het zijn in veel gevallen pasgeboren kinderen die geadopteerd worden. Wel hebben bijna alle kinderen een belaste ontstaansgeschiedenis. Vaak is er sprake geweest van early life stress, belaste zwangerschap of soms is er bij de geboorte een medische aandoening. De kinderen zijn nog erg jong bij de adoptie en het is niet te voorspellen of zij als gevolg van hun achtergrond later gedragsproblemen of ontwikkelingsachterstanden hebben. 

  Wat is de achtergrond en special needs van adoptiekinderen uit Zuid-Afrika? 

  Achtergrond

  Kinderen die uit Zuid-Afrika zijn geadopteerd zijn vaak te vondeling gelegd of ze zijn verlaten door de biologische moeder/ouders/familie. Er zijn vaak geen of weinig gegevens bekend over de achtergrond van het kind. In enkele gevallen heeft de moeder of hebben de ouders vrijwillig het kind ter adoptie opgegeven of zijn de moeder/ouders uit de ouderlijke macht gezet. In Zuid-Afrika is de opvang voor kinderen heel verschillend. Kinderen kunnen zijn opgevangen in kleinschalige kindertehuizen of juist hele grote kindertehuizen met meerdere groepen met veel wisselende begeleiders. 

  Special needs

  Je moet als aspirant-adoptieouder openstaan om een kind met een special need van categorie A te adopteren, een kind waarbij het nog niet in te schatten is hoeveel zorg hij of zij nu en in de toekomst nodig zal hebben. Onder deze categorie valt onder andere: 

  • Middelengebruik van de moeder tijdens de zwangerschap
  • Kind met chronische infectieziekte zoals HIV
  • (Ernstige) ondervoeding
  • Er is niet bekend of de ouders eventuele psychische problemen, gedragsproblemen of verstandelijke beperking hebben
  • Geboortegewicht <3500 gram

  Tot slot

  Hopelijk heb je na dit blog een beter beeld van de mogelijke achtergrond van adoptiekinderen. Veel kinderen hebben een lastige start gehad in hun leven. Soms kunnen daar op latere leeftijd problemen door ontstaan. In de volgende blog zal het gaan over de problematiek die kan voorkomen bij adoptiekinderen

  Bekijk hier alle blogs over adoptie

  Eerste publicatie op: 10 september 2021
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Triage - slachtoffer wordt snel beoordeeld
  Maatschappelijke onderwerpen
  Tijdens de
  Maatschappelijk werker met cliënt
  Maatschappelijke onderwerpen
  Duik met ons in de fascinerende wereld van maatschappelijk werk. Deze blog belicht de brede reikwijdte van...
  Voetbal in het gras
  Maatschappelijke onderwerpen
  Van de achterbuurten tot de grootste stadions; voetbal is universeel. In deze blog duiken we dieper in de ...
  Meer artikelen over Maatschappelijke onderwerpen