Wat is deeltijd WW

Om de vraag “Wat is deeltijd WW” te beantwoorden, kijken we eerst naar de WW zelf. De afkorting staat voor Werkeloosheidswet. In deze wet, ook wel een werknemersverzekering, wordt geregeld wie, wanneer hoeveel geld krijgt als hij of zij werkeloos wordt of is. 

Inhoudsopgave

  Belangrijke voorwaarde WW: werkeloos maar wel beschikbaar voor werk!

  Heb je geen werk om andere redenen, dan bestaat er geen recht op WW. Als je ziek bent bijvoorbeeld of helemaal niet van plan bent om te gaan werken. Je bent dan niet beschikbaar voor werk. Er worden nog andere voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, die bespreken we verderop.

  Lees verder na de afbeelding.

  Wat is deeltijd WW

  Werkeloos in deeltijd

  Het kan gebeuren dat een werkgever gedurende een bepaalde periode niet meer voldoende werk heeft voor een werknemer. Bijvoorbeeld niet meer voor een volle werkweek maar voor een halve werkweek. De werkgever wil de werknemer niet ontslaan maar tijdelijk minder uren laten werken (en betalen). Dit kan de werkgever niet zomaar doen. Er bestaat een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer en die kan niet zomaar eenzijdig worden opgezegd of gewijzigd. Een werkgever kan in dit geval deeltijd WW aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er moet een goede reden voor zijn. Er moet sprake zijn van een calamiteit zoals onwerkbaar weer of schade aan het bedrijf door brand of overstroming. Gebeurtenissen die tot het gewone ondernemersrisico behoren kunnen geen reden zijn voor de aanvraag. Met andere woorden: dat het niet goed gaat met je bedrijf kan op zich geen reden zijn voor een toewijzing van deeltijd WW. Voor de term deeltijd WW wordt ook vaak de term werktijdverkorting gebruikt. 

  Deeltijd WW tijdens de Corona epidemie

  De Corona epidemie van 2020 is een periode waarin veel bedrijven te maken krijgen met te weinig werk voor hun werknemers. Deze epidemie is aan te merken als een calamiteit en bedrijven kunnen dan ook deeltijd WW aanvragen voor hun werknemers. Tijdens deze crisis is de “gewone” wet tijdelijk stopgezet en vervangen door een speciale wet. Deze speciale wet heet de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). De NOW is uitgebreider en biedt meer mogelijkheden dan de gewone WW. Zo kan je voor 90% van de loonkosten en vergoeding krijgen terwijl dit gewoonlijk voor maximaal 70% mogelijk is (eerste twee maanden tot maximaal 75%). Je werknemers blijven gewoon in dienst en je betaalt ze uit zoals je gewend bent. Vanuit het UWV krijgt de werkgever tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed. Na de crisis kan het bedrijf weer volledig aan de slag, zonder verlies van personeel. 

  Voorwaarden voor deeltijd WW

  Let op: hieronder de voorwaarden voor de gewone deeltijd WW. De voorwaarden van de NOW, tijdens de Coronacrisis, kunnen anders zijn. Ten tijde van dit schrijven was deze wet nog niet in werking getreden. Vind hier uitgebreide informatie over de NOW. 

  Voorwaarden aanvraag deeltijd WW werkgever

  • Buitengewone omstandigheden, niet vallend onder ondernemersrisico
  • Er moet een verband zijn tussen de werkvermindering en de aangevoerde oorzaak
  • Er moet minimaal 20% minder werk zijn
  • De vermindering mag niet langer dan 24 weken duren
  • De minimale vermindering moet 2 weken bedragen
  • De medewerker waarvoor deeltijd WW is aangevraagd moet na de deeltijd WW nog in dienst blijven. Deze periode dat de werknemer nog in dienst blijft moet minimaal 1/3 deel van de totale deeltijd WW duren met een minimum van 3 maanden. 

  De toekenning van deeltijd WW is telkens voor 6 weken. Na 6 weken wordt de situatie opnieuw bekeken en eventueel verlengd met nogmaals 6 weken. In totaal is een verlenging mogelijk tot maximaal 24 weken. Deeltijd WW kan alleen worden aangevraagd voor werknemers met een vast dienstverband. 

  Voorwaarden toekenning WW werknemer

  Een werknemer heeft recht op WW als deze in de afgelopen 36 kalenderweken minimaal 26 kalenderweken heeft gewerkt. Dit is de zogenaamde wekeneis. 

  De werknemer moet voor de uren dat WW wordt aangevraagd wel beschikbaar zijn voor werk. Doorgaans moet de werknemer zich inschrijven bij het UWV als werkzoekende en ontstaat na 6 weken een sollicitatieplicht. Gedurende de NOW kunnen andere voorwaarden gelden. 

  Geen recht op WW:

  • Bij verwijtbare werkloosheid (zelf baan opgezegd, op staande voet ontslagen wegens wangedrag, een ontslag niet aanvechten)
  • Als een uitkering vanuit de ziektewet wordt ontvangen
  • De werknemer is (te lang) in het buitenland in verband met vakantie of het zoeken van werk aldaar
  • De werknemer zit in de gevangenis 
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt.

  Hoe wordt WW gefinancierd?

  De kosten van WW worden door de werkgever betaald. Voor elke werknemer moet een werkgever maandelijks een WW-premie afdragen. Het gaat altijd om een percentage van het loon dat de werknemer verdient. De premie wordt afgedragen aan de Belastingdienst via de periodieke aangifte loonheffingen

  Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor het berekenen van de WW-premie, de zogenaamde WAB. De WAB heeft als doel werkgevers te stimuleren meer mensen in vaste dienst te nemen. Om die reden betaalt een werkgever een hogere premie (7,94%) voor een werknemer met een flexibel contract dan voor een werknemer met een vast contract (2,94%). 

  WW en deeltijd WW worden uitgevoerd door het UWV. Tijdens een crisis zoals de Corona epidemie is de afdracht die werkgevers maandelijks doen te laag om alle kosten van de deeltijd WW te dekken. De overheid springt dan bij middels een speciale regeling. Tijdens de Corona crisis is dat de NOW. 

  Eerste publicatie op: 4 april 2020
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Jonge vrouw geeft vakantiegeld uit
  Financiële tips
  Het is mei, de maand waarin veel mensen vakantiegeld krijgen. We schreven al eerder een blog over
  Hangmat aan het strand met zonsondergang
  Financiële tips
  Vakantiegeld bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. Het is een extra bedrag, bovenop je loon en je...
  Stapel met euro munten
  Financiële tips
  Als je -regelmatig-  facturen verstuurt krijg je er vroeg of laat mee te maken: je factuur wordt niet beta...
  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Meer artikelen over Financiële tips