Belangrijke aftrekposten voor ondernemers

Voor ondernemers zijn er allerlei regelingen die ervoor zorgen dat je minder belasting hoeft te betalen. Sommige regelingen gelden voor alle ondernemers, mits uiteraard aan de voorwaarden is voldaan. Een voorbeeld hiervan is de zelfstandigenaftrek. Andere regelingen, zoals de meewerkaftrek, gelden alleen in bepaalde gevallen. Ben je ziek en begin je voor jezelf? Kijk dan naar de mogelijkheden voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Zelfs als je stopt met je bedrijf kan je gebruik maken van een financiële regeling: de stakingsaftrek. 

Inhoudsopgave

  Wat is een aftrekpost

  Een aftrekpost is een bepaald bedrag dat je mag aftrekken van de winst die je uit je onderneming hebt. Het werkt globaal als volgt. 

  Stel, je hebt in een bepaald jaar €100.000 winst uit onderneming. Hierover moet je inkomstenbelasting betalen. Je bent blij met je winst, maar als je minder winst zou hebben, zou je minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. Dat kan je bereiken door gebruik te maken van aftrekposten. Kom je in het betreffende jaar bijvoorbeeld aan €20.000 aan aftrekposten, dan hoef je nog maar over €80.000 belasting te betalen. Aftrekposten zijn daarom heel interessant voor ondernemers. 


  Wil jij ook een succesvol bedrijf? Download ons gratis e-book boordevol tips ‘Kickstart voor bedrijven en afdelingen‘.


  Kantoorruimte binnen in oud gebouw

  Wie is ondernemer

  Of je in aanmerking komt voor gebruikmaking van aftrekposten, hangt om te beginnen af van de vraag of je wel ondernemer bent. De Belastingdienst merkt je alleen aan als ondernemer als je voldoet aan deze eisen:

  • Urencriterium: Een van de belangrijkste voorwaarden is dat je moet voldoen aan het urencriterium. Voor 2023 geldt een urencriterium van 1225 uur per jaar. Zoveel werkuren moet je in een jaar dus minimaal in je onderneming steken (en dat ook kunnen bewijzen). Als je 5 weken per jaar vrij neemt, dan komt het neer op zo’n 26-27 uur per week
  • Zelfstandigheid: Je moet zelf kunnen bepalen hoe je je werkzaamheden inricht en je werkzaamheden uitvoert. Als derden dit bepalen, dan is er geen sprake van zelfstandigheid
  • Winst maken: er is alleen sprake van een onderneming als je winst maakt of als er zicht is dat dat op termijn het geval zal zijn. Als je bedrijf (langdurig) slechts een heel kleine winst maakt word je niet gezien als ondernemer 
  • Kapitaal: voor veel ondernemingen is kapitaal nodig. Voor het doen van investeringen, reclame maken, verzekeringen en het inhuren van mensen bijvoorbeeld. Er moet voldoende kapitaal zijn, maar dit is wel afhankelijk van de soort onderneming
  • Reclame: je zorgt ervoor dat je onderneming voldoende bekend is of wordt. Dit kan met bijvoorbeeld een goede website, social media en/of briefpapier
  • Opdrachtgevers: Je hebt meerdere opdrachtgevers
  • Ondernemersrisico: Als ondernemer loop je bepaalde risico’s. Bijvoorbeeld een klant die de rekening niet betaalt of het teruglopen van de vraag. Ook de vraag of je aansprakelijk bent voor de schulden uit de onderneming kan een rol spelen. 

  Het is niet nodig om altijd aan alle voorwaarden te voldoen. De Belastingdienst kijkt per bedrijf of er wel of geen sprake is van een onderneming. Zo voldoe je misschien wel aan het urencriterium, meerdere opdrachtgevers en werk je geheel zelfstandig maar maak je geen reclame en heb je geen kapitaal. Wil je nagaan of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Doe de Ondernemerscheck op de website van de Belastingdienst.

  Meer over het urencriterium

  Het urencriterium betreft dus 1225 uren per jaar. In sommige gevallen geldt echter een verlaagd urencriterium van 800 uur per jaar. Deze gold voor veel bedrijven gedurende de coronacrisis en geldt ook voor arbeidsongeschikten met een eigen bedrijf. 

  Start je een onderneming in de loop van een jaar? Dan geldt toch het volledige urencriterium. Start je bijvoorbeeld op 1 augustus van een jaar, dan moet je dat jaar nog steeds 1225 uur in je bedrijf werken om voor dat jaar in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek of startersaftrek. Je mag het aantal uren niet omrekenen naar het aantal maanden dat je bedrijf bestaat. 

  Welke uren tellen allemaal mee? Dat zijn alle uren die je voor je bedrijf aan de slag bent. Dus niet alleen de uren die je in rekening brengt bij je klanten. Ook het maken van een offerte, de tijd die je nodig hebt om te werken aan je website, e-mails op te stellen, te bellen of je administratie te doen telt mee. Wat niet meetelt is de tijd die je wel beschikbaar houdt voor het bedrijf maar niet daadwerkelijk bezig bent. Je kunt dus niet in de tuin gaan zitten wachten op een belletje van een klant en die wachttijd opvoeren als gewerkte uren. 

  Algemene aftrekposten

  De belangrijkste aftrekposten voor ondernemers zijn:

  • Zelfstandigen aftrek
  • Mkb-winstvrijstelling
  • Startersaftrek 
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • Meewerkaftrek
  • Stakingsaftrek

  Zelfstandigenaftrek

  De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat je mag aftrekken van je winst. De overheid bepaalt om welk bedrag het gaat; in 2023 is dat €5030. Als je winst te laag is om de gehele zelfstandigenaftrek te gebruiken, dan mag je het resterende deel in de 9 jaar daarop nog aftrekken van je winst. 

  Mkb-winstvrijstelling

  De mkb-winstvrijstelling is geen vast bedrag. Het is namelijk een percentage van de behaalde winst uit je onderneming(en). De vrijstelling bedraagt 14% van de winst, maar wel nadat je de zelfstandigenaftrek hebt toegepast. 

  Startersaftrek

  Zoals de naam al doet vermoeden is de startersaftrek bedoeld voor beginnende bedrijven. Het is een verhoging van de gewone zelfstandigenaftrek. Daaruit vloeit logischerwijs voort dat de belangrijkste voorwaarde voor startersaftrek is dat er recht moet bestaan op zelfstandigenaftrek. Je hebt in de eerste 5 jaar dat je ondernemer bent, maximaal 3 keer recht op startersaftrek.  

  Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

  Als je arbeidsongeschikt bent en een eigen onderneming start, dan kan je gebruikmaken van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat recht moet bestaan op zelfstandigenaftrek. Andere voorwaarden zijn onder meer:

  • Je hebt aan het begin van het kalenderjaar jouw AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • Je was de afgelopen 5 jaar geen ondernemer
  • Er bestaat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAO, Waz, Wajong, andere periodieke uitkering ivm ziekte)

  Als je arbeidsongeschikt bent en ondernemer wil worden, lukt het misschien niet om te voldoen aan het urencriterium maar dat is wel een voorwaarde van de Belastingdienst. Daarom bestaat ook het verlaagd urencriterium: je hoeft dan per jaar niet minimaal 1225 maar 800 uren te werken in je bedrijf. 

  Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

  Nee, het gaat hier niet om privédetectives of ontwikkelingswerk in Derdewereldlanden maar om innovatieve projecten. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van software, farmacie, bouwinstallaties en voeding. Met de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk komt de overheid bedrijven die hiervoor kosten maken tegemoet. Er moet worden voldaan aan voorwaarden, waaronder: 

  • Je bent ondernemer en voldoet aan het urencriterium
  • Je hebt een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van RVO.nl
  • Je besteedt minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk

  Starters kunnen in bepaalde gevallen gebruik maken van een speciale regeling waarin recht bestaat op een verhoogde aftrek. 

  Meewerkaftrek

  De meewerkaftrek is speciaal bedoeld voor de situatie dat je toeslagpartner meewerkt in je bedrijf. Om ervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan alle voorwaarden:

  • Je bent ondernemer en voldoet aan het urencriterium 
  • Je fiscale partner werkt mee in je onderneming en krijgt hiervoor geen of minder dan €5000 vergoeding
  • Je fiscale partner werkt minimaal 525 uur op jaarbasis mee

  Stakingsaftrek

  De stakingsaftrek komt in zicht als je gaat stoppen met je bedrijf

  Je kunt je bedrijf uitschrijven bij de KvK en maar ook verkopen. In dat laatste jaar dat je aangifte doet over de inkomsten kan je eenmalig gebruikmaken van de stakingsaftrek. Dit is echt eenmalig, in je hele leven. Overigens kan je wel een deel van de stakingsaftrek gebruiken bij een tweede staking indien je bij de eerste staking niet het volledige bedrag (€3630) hebt benut. Het berekenen van stakingswinst is heel ingewikkeld en doorgaans heb je hierbij dan ook de hulp van een specialist nodig. 

  NB: alle in dit blog genoemde bedragen en tarieven gelden in 2023

  Wil je meer informatie over het creëren van succes binnen jouw bedrijf of afdeling, vraag dan vrijblijvend informatie aan of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 17 september 2023
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Zakenmensen die bij een diep gat staan
  Over ondernemen
  Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat me...
  Meer artikelen over Over ondernemen