De fiscale 30 procent regeling voor expats

Steeds vaker komt het voor dat hoog gekwalificeerde werknemers in het buitenland worden geworven. Het kunnen jonge werknemers zijn of mensen die al jarenlang actief zijn op de arbeidsmarkt. Wordt voldaan aan de regels die de belastingwet stelt, dan kan 30 procent van het salaris van deze werknemers belastingvrij worden uitbetaald. Dat is niet alleen heel prettig voor je werknemer, het is ook gemakkelijk voor jou.

Inhoudsopgave

  Waarom bestaat er zo’n regeling?

  Het klinkt misschien wat vreemd om zomaar 30 procent belastingvrij uit te betalen, maar daar zit een duidelijke reden achter. Mensen die in Nederland komen werken zijn voor onze arbeidsmarkt extra interessant. Hun deskundigheid is in Nederland niet of nauwelijks aanwezig en Nederlandse ondernemers zoals jij willen deze mensen graag voor zich laten werken. De betreffende werknemer heeft natuurlijk te maken met extra kosten. Zo moet deze nieuwe medewerker misschien een woning aanhouden in het land van herkomst. Ook reiskosten voor familiebezoek tussen Nederland en het thuisland kunnen behoorlijk oplopen. Daarnaast zijn er nog tal van andere extra kosten waar je als buitenlandse werknemer in Nederland tegenaan loopt.

  Lees verder na de afbeelding.

  De fiscale 30 procent regeling voor expats

  Wat is het voordeel voor jou?

  Zoals je begrijpt, is de 30%-regeling een forfait. Het maakt namelijk niet uit of de expat de kosten ook echt heeft gemaakt. Aangenomen wordt slechts dat zijn bedrag aan extra kosten kan worden geschat op 30 procent van het inkomen. Iemand met een hoog inkomen wordt dus ook geacht wat luxere uitgaven te doen dan iemand die wat minder hoog in de loonschaal zit. Je bent natuurlijk niet verplicht om jouw nieuwe werknemer de 30%-regeling aan te bieden. In principe mag jij als werkgever er ook voor kiezen om de werkelijke kosten belastingvrij te vergoeden. Dit vergt echter een enorme administratieve rompslomp en is bepaald niet waterdicht. Het kan leiden tot oneindige discussies met de belastingdienst en een financieel risico, wanneer alsnog loonbelasting over een gedane ‘vergoeding’ moet worden afgedragen. Om deze discussies voor te zijn, is het forfait van 30 procent van de loonsom bedacht.

  Wanneer wordt belastingvrij uitbetaald?

  Al bij de maandelijkse loonbetaling wordt met de dertig procent regeling rekening gehouden. De voorziening is namelijk in de Wet op de Loonbelasting geregeld. Zo hoeft niet pas aan het einde van het jaar te veel betaalde belasting worden teruggevraagd.
  Maar let op! Dit is niet iets dat je als werkgever zomaar zelf in gang kunt zetten. Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken moeten werkgever en werknemer samen een verzoek indienen bij de belastingdienst. Pas als de belastinginspecteur zijn goedkeuring op die aanvraag heeft verstrekt, kan de 30 procent regeling voor de betreffende medewerker in de loonadministratie worden doorgevoerd. Op haar website stelt de belastingdienst voor deze regeling een speciaal verzoekformulier beschikbaar. Behandeling van de aanvraag kan zo’n tien weken duren.


  Wil je meer weten over bedrijfsadvies, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book boordevol bedrijfsadvies.


  Geldt de 30%-regeling ook voor werknemers uit het grensgebied?

  Buitenlandse werknemers die wonen in de Belgische of Duitse grensstreek kunnen geen gebruik maken van de regeling. De minimale eis om fiscaal gezien een expat te zijn, is namelijk dat de werknemer hemelsbreed minstens 150 kilometer van de Nederlandse grens heeft gewoond. In de twee jaar voordat deze medewerker bij jou in Nederland aan de slag gaat, moet de bewoning op die afstand minimaal 16 maanden hebben geduurd. Pech dus voor Belgen en Duitsers uit de grensstreek, maar een mooie meevaller voor Duitsers en Belgen die dieper in hun land wonen.

  Natuurlijk denk je bij een expat niet direct aan Duitsers en Belgen. Deze regeling is vooral ook interessant voor jonge ICT-ers uit bijvoorbeeld India en Vietnam. Ook voor Amerikaanse financiële talenten of Zuid-Afrikaanse ingenieurs wordt werken in Nederland een stuk aantrekkelijker, nu zij hun extra kosten eenvoudiger kunnen financieren.

  Welke eisen gelden er nog meer?

  De werknemer is buiten Nederland geworven of is naar Nederland uitgezonden door zijn bedrijf. Naast de 150 kilometer wooneis, geldt ook een kwalificatie-eis. Zo moet de expat over specifieke deskundigheid beschikken. Het bezit van die deskundigheid kan worden afgeleid uit het salaris dat wordt verdiend. In 2020 ligt dat salaris (zonder de vrije vergoeding) minimaal op € 38.347 per jaar. Gaat het om een expat die jonger is dan 30 jaar met een Nederlandse of gelijkwaardige buitenlandse mastertitel, dan is die looneis lager en bedraagt hij minimaal € 29.149 per jaar. Ook weer zonder het bedrag van de vrije vergoeding. Voor buitenlandse wetenschappelijk onderzoekers bij een aangewezen onderzoeksinstelling in Nederland, geldt geen minimale looneis. Ook voor promovendi die in Nederland komen werken geldt een versoepelde eis. Zij mogen hun promotieonderzoek in Nederland hebben verricht, als zij voorafgaand aan dit promotieonderzoek maar aan de hiervoor genoemde wooneis hebben voldaan.

  Misschien iets voor jouw bedrijf?

  Je hoeft als bedrijf niet groot te zijn om zo’n buitenlandse medewerker in dienst te nemen. Beschik jij over contacten in het buitenland, dan kun je dus een salarisaanbod doen waarvan de bovenste top is vrijgesteld van belasting. Een door de belastingdienst afgegeven beschikking is gedurende 5 jaar geldig. Voorwaarde is wél dat ieder jaar het minimale inkomen met daarbovenop het belastingvrije deel door de medewerker wordt verdiend. Dus ook als er verlof wordt opgenomen of het salaris tijdens ziekte of zwangerschap wordt doorbetaald, moet aan deze eis worden voldaan. Heeft jouw buitenlandse werknemer kinderen, dan mag naast de 30 procent-regeling ook het schoolgeld voor een internationale school belastingvrij door jou worden vergoed.

  Mobiliteit van de buitenlandse werknemer

  Wanneer een expat in jouw onderneming aan de slag gaat, is het fijn als hij of zij zich ook in een Nederlandse auto kan verplaatsen. Verblijft je medewerker eenmaal 6 maanden op zijn nieuwe Nederlandse woonadres, dan mag er op het buitenlandse rijbewijs niet meer worden gereden. Omwisselen naar een Nederlands rijbewijs is normaal gesproken lang niet voor iedere immigrant mogelijk. Voor een Nederlands rijbewijs moet dan eerst een Nederlands examen worden gedaan. Valt jouw expat onder de 30%-regeling, dan mag hij of zij in alle gevallen een geldig buitenlands rijbewijs bij het CBR omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Ook een partner met rijbewijs die op hetzelfde adres staat ingeschreven mag bij het CBR van deze regeling gebruik maken. Hetzelfde geldt voor de kinderen met rijbewijs die op dit adres wonen.

  Ook voor buitenlandse medewerkers is het belangrijk om de juiste functieprofielen op te stellen. Bekijk onze blog over het nut van functieprofielen voor meer informatie.

  Wil je meer weten over het inhuren van een bedrijfsadviseur, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 4 oktober 2020
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Jonge vrouw geeft vakantiegeld uit
  Financiële tips
  Het is mei, de maand waarin veel mensen vakantiegeld krijgen. We schreven al eerder een blog over
  Hangmat aan het strand met zonsondergang
  Financiële tips
  Vakantiegeld bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. Het is een extra bedrag, bovenop je loon en je...
  Stapel met euro munten
  Financiële tips
  Als je -regelmatig-  facturen verstuurt krijg je er vroeg of laat mee te maken: je factuur wordt niet beta...
  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Meer artikelen over Financiële tips