Het verschil tussen een missie en een visie

Ze worden vaak in één adem genoemd: missie en visie. Wat is het verschil tussen een missie en een visie? Kort gezegd komt het hierop neer: “De missie is waar we voor staan, de visie is waar we voor gaan”. 

Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft een missie en een visie. In deze stukken wordt het bestaansrecht van de onderneming verwoord en ze vormen tezamen de leidraad bij alles wat er in de organisatie gebeurt. Niet alleen bedrijven kunnen een missie en visie hebben maar ook mensen hebben vaak nagedacht over hun hogere doelen en de uitvoering ervan.

Lees verder na de afbeelding.

Het verschil tussen een missie en een visie

Uitleg over het begrip missie

In de missie van een organisatie, ook wel mission statement, staat beschreven vanuit welk gedachtengoed, welke waarden en identiteit wordt gehandeld. 

Een missie groeit vaak door de jaren heen en is doorgaans gekoppeld aan de oprichter van het bedrijf. Er was -en is- een droom om iets te bereiken, iets wezenlijks. De missie fungeert als motivator en als de missie helder is, kan deze door het hele bedrijf worden gedragen. Als de missie is geïntegreerd in de denkwijze en handelswijze van alle medewerkers dan weet iedere medewerker waarom hij of zij iets doet. Een stevige missie onder een organisatie helpt een bedrijf ook door moeilijke tijden. De missie is een ijkpunt, een blijvend iets dat niet jaarlijks zal wijzigen. Het verschil tussen en missie en visie ligt vooral hierin dat een visie toekomstgericht en marktgericht is, waar de missie meer “naar binnen kijkt” en organisatiegericht is. 

Hulpvragen om een missie te formuleren zijn onder meer:

 • Waar staan we voor
 • Welke normen en waarden hebben wij
 • Welke overtuigingen motiveren ons
 • Wat is ons bestaansrecht.

Het formuleren van een visie

Om een visie te formuleren kan men zich eveneens bepaalde vragen stellen. Hoe ziet de omgeving van mijn bedrijf er in de verre toekomst uit? Wat wil ik dan hebben bereikt met mijn organisatie? Hoe gaan we deze doelstellingen vormgeven en de gestelde doelen behalen? Het verschil tussen een missie en een visie is het tijdsbestek waarvoor zij gelden: een visie wordt vaak geschreven voor een bepaalde periode en wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld, een missie is tijdloos. Ook wordt regelmatig nagegaan of de visie nog in lijn is met de missie van de organisatie. Door helder te omschrijven wat de visie van een bedrijf is, kan gemakkelijker richting worden gegeven en kunnen gemakkelijker beslissingen worden genomen. Overigens kan een visie ook voor een deel van het bedrijf worden geschreven, een afdeling. 

Missie en visie zijn twee verschillende invalshoeken van waaruit je een statement schrijft. Missie en visie kunnen niet zonder elkaar: de missie fungeert als fundament onder de organisatie en met de visie geef je de missie handen en voeten. Een missie zonder visie is een droom die een droom zal blijven.

De verschillen tussen een missie en een visie

Missie

 • Tijdloos
 • Wie zijn we 
 • Waarvoor staan we
 • Blik naar binnen gericht, organisatie
 • Geformuleerd met behulp van ervaringen uit het verleden

Visie

 • Voor een bepaalde periode
 • Wat kunnen wij betekenen
 • Waarvoor gaan we
 • Blik naar buiten gericht, markt
 • Blik op de toekomst

Doormiddel van het golden circle model van Simon Sinek kun je op een leuke wijze werken aan jouw missie en visie. Hierbij speelt met name de vraag ‘waarom’ centraal.

Delen wordt gewaardeerd!

Reader Interactions

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]