Wat is OGSM?

Duik in de wereld van OGSM, de krachtige methodiek die Fortune 500 organisaties gebruiken voor strategische planning. Leer hoe je scherpe, meetbare doelen stelt die passen op één A4.

Inhoudsopgave

  OGSM is een bewezen managementmethodiek die gebruikt wordt door onder andere veel Fortune 500 organisaties. Organisaties als Coca Cola, Mars en Jeep gebruiken het als tool voor het creëren van een strategische planning. Deze is een stuk gedetailleerder dan de organisatie roadmap.

  We leven in een tijd dat we zoveel mogelijk relevante informatie in een zo kort mogelijke tijd tot ons willen nemen. In het bedrijfsleven zien we daarom dat uitgebreide plannen steeds minder geaccepteerd worden. Liever een zeer beknopt plan van een hoge kwaliteit dan een zeer uitgebreid plan van middelmatige kwaliteit…


  Wil je meer weten over het toepassen van OGSM? Download ons gratis e-book.


  Lees verder na de afbeelding.

  OGSM model

  OGSM zorgt ervoor dat jouw plan op één A4 past. Hierbij is het belangrijk meetbare doelen te gebruiken die iedere betrokkene begrijpt. Het model kan toegepast worden op ieder bedrijfsmatig plan. Het is dus niet alleen geschikt voor het maken van een businessplan. Wanneer je het OGSM model toepast, dwingt dit jou om scherpe keuzes te maken. Vaak is dat juist het moeilijkste bij het opstellen van een plan. Maar omdat je maar weinig ruimte mag gebruiken (één A4tje) kun je niet anders dan selectief zijn.

  Een uitgewerkt plan zorgt ervoor dat alles in een oogopslag duidelijk is. Daarnaast is je plan door de structuur en samenhang van punten eenvoudig te presenteren aan werknemers. Het liefst deel je een plan met niet meer dan 9 mensen. Daar vorm je dan een groep mee die streeft naar een bepaald doel. Gebruik je het OGSM model voor het maken van jouw plan, dan geldt als voorwaarde voor succes dat de uitwerking van het plan het gehele jaar terugkomt in de agenda’s en evaluaties. Zo kun je het plan waar nodig bijsturen en kun je de processen achteraf beter beoordelen.

  De methodiek is ontstaan vanuit de Management by Objectives theorie van Peter Drucker. Deze methodiek verbindt doelen van de organisatie en werknemers door organisatiedoelen te vertalen naar subdoelen. Deze uitdagende en haalbare subdoelen zijn voor de afdelingen en werknemers weer een hoofddoel. Op deze wijze weten werknemers dat, als de subdoelen behaald worden, zij een bijdrage leveren aan het hogere doel van de organisatie. De OGSM-methodiek zorgt niet alleen voor een positief resultaat, maar ook voor gemotiveerde werknemers.

  Waarom OGSM

  Hoe werkt het?

  OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Hierbij wordt Measures onderverdeeld in Dashboard en Acties.

  Objective

  Het begint met een duidelijke formulering van het kwalitatieve einddoel van de organisatie, ofwel een Objective. Vaak wordt het einddoel geschreven voor één jaar, maar het kan net zo goed ook voor vijf jaar zijn. Het Objective is leidend in alles wat er binnen het OGSM model volgt en moet mensen inspireren en richting geven. Je probeert het doel dus krachtig te verwoorden. Het is belangrijk dat dit scherp omschreven doel bij de betrokkenen emotie opwekt.

  Goals

  Na het bepalen van een einddoel, kunnen we dit vertalen in kwantitatieve doelen. Op basis hiervan weten we aan het eind van de overeengekomen tijdsperiode of het einddoel daadwerkelijk is behaald. Het onderdeel Goals is dus vooral het onderdeel met de cijfers.

  Strategies

  Met de strategieën beschrijf je vervolgens de concrete wegen die gekozen zijn om het einddoel te behalen. Het beste is om met vier tot vijf strategieën te werken. Dit leidt tot meer focus, en de ervaring leert dat focus weer leidt tot een beter resultaat. Zou je kiezen voor meer strategieën dan vier tot vijf, dan verwateren je inspanningen en verliest jouw opzet snel haar scherpte.

  Measures

  Binnen het OGSM model wordt Measures onderverdeeld in Dashboard en Acties. In het dashboard meten we of iedere strategie nog op koers ligt en een bijdrage levert aan het einddoel. Ook hier worden dus de inspanningen cijfermatig vertaald. In Acties vormen we de strategieën om naar concrete actieplannen, waarmee de afdelingen en werknemers aan de slag kunnen. De planning wordt hier dus heel concreet.


  Wil je meer weten over het toepassen van OGSM? Download ons gratis e-book.


  Vraag jij je misschien toch nog af waarin deze manier van een planning maken zich onderscheidt van andere methodes? De kracht van het OGSM model zit voornamelijk in het feit dat er na ieder kwalitatief element een kwantitatieve meting volgt. Daarbij organiseert het een groepsgewijze samenwerking. Het gaat hierbij niet enkel om groepen mensen die bij elkaar in één ruimte zitten. De groep die samen naar één doel toe werkt, kan over de wereld verspreid functioneren. Hij kan bestaan uit medewerkers binnen een organisatie die verdeeld zijn over diverse functies.

  Let op
  Wanneer jij het OGSM model op een verstandige manier gebruikt, kan dit jouw onderneming vooruit helpen. Financierders zien graag een meer uitgebreid en gespecificeerd plan.

  OGSM voorbeeld van Jeep

  OGSM voorbeeld Jeep in PDF

  Over Peter Drucker

  Peter Ferdinand Drucker was een bekende Amerikaanse auteur en consultant op het gebied van management en organisatieontwikkeling. Drucker is medegrondlegger van Theorie Management By Objectives (MBO).

  Van 1950 tot 1971 was Drucker professor management aan de New York University Graduate Business School. Van 1975 tot 1995 was hij columnist voor de Wall Street Journal en publiceerde hij in vooraanstaande bladen, zoals de Harvard Business Review.

  Drucker was auteur van een grote lijst aan boeken, waaronder de meest recente uitgaven: Innovation and Entrepreneurship en Management challenges for the 21st century. Hij won vele prijzen en onderscheidingen, waaronder in 2002 de Presidential Medal of Freedom.

  Een aantal uitspraken van Drucker

  “The most important thing in communication is hearing what isn’t said.”

  “Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.”

  “Management is doing things right; leadership is doing the right things.”

  “The productivity of work is not the responsibility of the worker but of the manager.”

  “Management by objective works – if you know the objectives. Ninety percent of the time you don’t.”

  Wil je meer weten over het toepassen van OGSM, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 4 september 2019
  Geschreven door: Chadli Hachani
  Van Kennisdomein
  Chadli Hachani is de oprichter van Kennisdomein.nl. Hij is in 2008 afgestudeerd (leisure management) en heeft veel ervaring opgedaan als ondernemer van verschillende initiatieven. Daarnaast heeft hij ruim acht jaar managementervaring bij...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Zakenmensen die bij een diep gat staan
  Over ondernemen
  Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat me...
  Meer artikelen over Over ondernemen