Efficiënt investeren: de kunst van ROI

In de wereld van zaken doen is ROI koning. Maar hoe bereken je het precies en hoe kan het je helpen bij het nemen van bedrijfsbeslissingen? In deze blogpost leggen we het allemaal haarfijn uit!

Inhoudsopgave

  De afkorting ROI komt van de Engelse term Return On Investment. Het ROI geeft aan wat het rendement is op een investering. De berekening van het ROI kan betrekking hebben op een geheel bedrijf maar ook op een deel daarvan. Het return of investment wordt berekend door de opbrengt van een project (of bedrijf) te delen door het totaal aan investeringen. Soms wordt voor opbrengsten ook wel het woord ‘inkomen’ gebruikt; voor de investeringen worden de woorden ‘kosten’ en ‘kapitaal’ gebruikt.

  Als de investeringen en opbrengsten rechtstreeks zijn te berekenen, dan vergemakkelijkt dit het berekenen van het ROI. Vaak is dit echter niet zo eenvoudig. Er zijn investeringen die zich minder gemakkelijk laten berekenen; kosten voor personeel bijvoorbeeld of voor technologie. Het kan lastig zijn dit soort investeringen toe te rekenen aan toegenomen opbrengst. Bij de berekening van het ROI wordt doorgaans een analysemodel gebruikt. 

  Lees verder na de afbeelding.

  ROI - Return On Investment

  Marketing ROI

  Return On Marketing Investment, kortweg marketing ROI, is een manier om de return van marketingbestedingen te analyseren. Op basis van de analyse worden conclusies getrokken over het verleden, correcties uitgevoerd en beslissingen genomen over toekomstige marketingactiviteiten. Marketing ROI is in feite een programma dat je moet invoeren binnen je bedrijf, zeker als je het uitgebreid wilt doen. Met het marketing ROI model kan je toekomstige opbrengst berekenen voor de uitgaven die je doet in verband met marketingactiviteiten. Een struikelblok daarbij kan de veelheid aan marketingdoelstellingen zijn. Marketing ROI kan dan ook een complexe aangelegenheid zijn, veel meer dan bij ‘gewone’ investeringen zoals voor bijvoorbeeld software. 

  Het uitrollen van een marketing ROI programma kan echter op verschillende niveaus plaatsvinden, van microniveau tot individuele acties en tot een totaalvisie op alle marketingactiviteiten van een bedrijf.


  Wil je meer weten over het winstgevend maken van je bedrijf, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book boordevol bedrijfsadvies.


  Voorbeeldberekening

  Return on investment. ROI heeft betrekking op de verhouding tussen omzet en investering. Het ROI wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Investeringen zijn winstgevend als het ROI hoger dan 100% is. Bij mislukte investeringen is het ROI kleiner dan 100%.

  Voorbeeld: omzet = €7500 en de investering = €5000
  ROI = (Omzet * 100) / Totale investering
  7500 x 100 / 5000 = 150 %

  Toename van marketing ROI

  Sinds het begin van de eeuwwisseling is de aandacht voor marketing ROI toegenomen. Hiervoor zijn onder andere de volgende oorzaken aan te wijzen: 

  • Economische onzekerheid; elke euro wordt omgedraaid voordat tot uitgave wordt besloten
  • Toenemende concurrentie; door globalisering (internet!), het doorbreken van monopolies en nieuwe marktspelers is de concurrentie toegenomen
  • Veranderingen in media en marketing; door de digitale revolutie en de veranderende consumptiepatronen is de kijk op marketing ook veranderd.

  Met de opkomst van het internet is de manier van zaken doen en daarmee ook van marketing, flink gewijzigd. Binnen de communicatie heeft de consument een veel actievere rol gekregen. De aankoopcyclus is veranderd omdat consumenten nieuwe kanalen hebben om zich te informeren. De macht van de consument is groter geworden waardoor bedrijven niet meer voornamelijk vanuit hun eigen onderneming en product kunnen denken.

  Wil je meer weten over het winstgevend maken van je bedrijf, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 2 september 2019
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Zakenmensen die bij een diep gat staan
  Over ondernemen
  Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat me...
  Meer artikelen over Over ondernemen