Return on investment (ROI)

De afkorting ROI komt van de Engelse term Return On Investment. Het ROI geeft aan wat het rendement is op een investering. De berekening van het ROI kan betrekking hebben op een geheel bedrijf maar ook op een deel daarvan. Het return of investment wordt berekend door de opbrengt van een project (of bedrijf) te delen door het totaal aan investeringen. Soms wordt voor opbrengsten ook wel het woord ‘inkomen’ gebruikt; voor de investeringen worden de woorden ‘kosten’ en ‘kapitaal’ gebruikt.

Als de investeringen en opbrengsten rechtstreeks zijn te berekenen, dan vergemakkelijkt dit het berekenen van het ROI. Vaak is dit echter niet zo eenvoudig. Er zijn investeringen die zich minder gemakkelijk laten berekenen; kosten voor personeel bijvoorbeeld of voor technologie. Het kan lastig zijn dit soort investeringen toe te rekenen aan toegenomen opbrengst. Bij de berekening van het ROI wordt doorgaans een analysemodel gebruikt. 

Lees verder na de afbeelding.

ROI - Return On Investment

Marketing ROI

Return On Marketing Investment, kortweg marketing ROI, is een manier om de return van marketingbestedingen te analyseren. Op basis van de analyse worden conclusies getrokken over het verleden, correcties uitgevoerd en beslissingen genomen over toekomstige marketingactiviteiten. Marketing ROI is in feite een programma dat je moet invoeren binnen je bedrijf, zeker als je het uitgebreid wilt doen. Met het marketing ROI model kan je toekomstige opbrengst berekenen voor de uitgaven die je doet in verband met marketingactiviteiten. Een struikelblok daarbij kan de veelheid aan marketingdoelstellingen zijn. Marketing ROI kan dan ook een complexe aangelegenheid zijn, veel meer dan bij ‘gewone’ investeringen zoals voor bijvoorbeeld software. 

Het uitrollen van een marketing ROI programma kan echter op verschillende niveaus plaatsvinden, van microniveau tot individuele acties en tot een totaalvisie op alle marketingactiviteiten van een bedrijf. 

Voorbeeldberekening

Return on investment. ROI heeft betrekking op de verhouding tussen omzet en investering. Het ROI wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Investeringen zijn winstgevend als het ROI hoger dan 100% is. Bij mislukte investeringen is het ROI kleiner dan 100%.

Voorbeeld: omzet = €7500 en de investering = €5000
ROI = (Omzet * 100) / Totale investering
7500 x 100 / 5000 = 150 %

Toename van marketing ROI

Sinds het begin van de eeuwwisseling is de aandacht voor marketing ROI toegenomen. Hiervoor zijn onder andere de volgende oorzaken aan te wijzen: 

  • Economische onzekerheid; elke euro wordt omgedraaid voordat tot uitgave wordt besloten
  • Toenemende concurrentie; door globalisering (internet!), het doorbreken van monopolies en nieuwe marktspelers is de concurrentie toegenomen
  • Veranderingen in media en marketing; door de digitale revolutie en de veranderende consumptiepatronen is de kijk op marketing ook veranderd.

Met de opkomst van het internet is de manier van zaken doen en daarmee ook van marketing, flink gewijzigd. Binnen de communicatie heeft de consument een veel actievere rol gekregen. De aankoopcyclus is veranderd omdat consumenten nieuwe kanalen hebben om zich te informeren. De macht van de consument is groter geworden waardoor bedrijven niet meer voornamelijk vanuit hun eigen onderneming en product kunnen denken.

Delen wordt gewaardeerd!

Reader Interactions

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]