Vertrouwen opbouwen op de werkvloer

Vertrouwen is in een bedrijf een zeer belangrijke factor. De vraag ‘kan ik mijn personeel vertrouwen’ is dan ook bijzonder relevant. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat organisaties die een cultuur vol vertrouwen hebben, hun concurrenten overtreffen. Het is een van de meest onderscheidende factoren op de werkplek. Hoe komt dat en hoe kan je er voor zorgen dat je je personeel kunt vertrouwen? In dit blog vertellen we er meer over. 

Inhoudsopgave

  Direct het vertrouwen binnen je bedrijf herstellen? Schakel een bedrijfsadviseur in met kennis van zaken. Een externe partij is hiertoe doorgaans beter én sneller in staat dan een interne partij die onvoldoende vertrouwen geniet. 

  Goed werkgeverschap

  De sleutel tot goed werkgeverschap is goed leiderschap, en daar komt het vertrouwen om de hoek kijken. Een werkomgeving die is gebaseerd op vertrouwen zorgt voor een solide bedrijfsstrategie en daarmee worden de prestaties vergroot. Als je jouw personeel wil kunnen vertrouwen, dan is het in de eerste plaats zaak ervoor te zorgen dat datzelfde personeel jóuw als leidinggevende kan vertrouwen. Vertrouwen op de werkvloer begint dus met goed werkgeverschap. 


  Wil je meer weten over het verbeteren van je bedrijf of afdeling? Download ons gratis e-book boordevol tips.


  Lees verder na de afbeelding.

  Werkgever kijkt achterdochtig naar personeel

  Wat houdt goed werkgeverschap in

  Goed werkgeverschap is zo belangrijk dat hierover ook in de wet het een en ander is geregeld. In Artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek staat: ‘De werkgever en de medewerker zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goede medewerker te gedragen.’ Hieruit volgt dat je als werkgever je best moet doen voor je werknemer, en niet alleen aan jezelf en je bedrijf moet denken. Bij te nemen beslissingen dien je rekening te houden met je personeel. 

  Goed werkgeverschap is een rekbaar begrip

  Goed zijn voor je personeel is natuurlijk een heel subjectief en rekbaar begrip. Daarbij komt dat niet elk bedrijf beschikt over de financiële ruimte om werknemers te ‘verwennen’. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een gezonde werkplek vormen wel het minimum, samen met rekening houden met het privéleven van de werknemer en de balans tussen werk en privé. 

  Daarnaast kan een werkgever dit, naar mogelijkheid en behoefte, uitbreiden met extra verlofdagen, cadeautjes met verjaardagen, fruit op de afdeling, een sportabonnement, uitjes en andere extra’s. 

  Vergeet niet dat vooral ook de manier waarop je met personeel omgaat heel belangrijk is.  Elkaar steeds respectvol bejegenen is een must. Personeel dat zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, voelt zich veel meer verbonden met het bedrijf.

  Effect van goed leiderschap en goed werkgeverschap

  Zoals dat ook op andere plekken gebeurt, is ook het gezegde ‘wie goed doet, goed ontmoet’ van toepassingen op de werkvloer. Medewerkers die zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Zij zijn productiever en het vertrouwen dat je geeft, krijg je vanzelf terug. Als je als werkgever eerlijk en open bent, zal de werknemer dat ook zijn. Natuurlijk is er altijd een bepaald ‘risico’, net zoals dat op andere plekken het geval is. Er zijn nu eenmaal mensen die van nature weinig betrokken zijn, alleen werken voor het geld, ‘lastig’ zijn of gewoon niet op hun plek blijken te zitten. Het is belangrijk dit tijdig te onderkennen zodat je maatregelen kunt treffen om te voorkomen dat je andere werknemers hierdoor negatief worden beïnvloed. Goed personeelsmanagement, oftewel HRM, is van levensbelang. 

  Tekenen van te weinig vertrouwen 

  Hoe merk je of je personeel voldoende vertrouwen heeft? Misschien is er zelfs wel sprake van wantrouwen jegens het bedrijf. Zulk wantrouwen kan ontstaan als de organisatie ‘onmachtig’ is en het personeel -vaak onder de noemer van kwaliteitscontroles- controleert in plaats van stimuleert. Meestal heeft de leidinggevende in dergelijke gevallen behoefte aan meer grip en vertrouwen, maar raakt hij of zij juist door eigen handelen grip en het vertrouwen kwijt. 

  Signalen van wantrouwen binnen een bedrijf:

  • Personeel is weinig betrokken bij de onderneming. Medewerkers doen wel wat wordt gevraagd, maar ook niet meer dan dat. Er is weinig tot geen eigen initiatief, weinig gezelligheid en creativiteit. Wellicht loopt alles effectief, maar er is geen bezieling
  • Er worden alleen positieve zaken met elkaar gedeeld. Men praat elkaar naar de mond, durft zich niet kwetsbaar op te stellen en zegt dat wat de leidinggevende graag wil horen
  • Er wordt vaak met elkaar gemaild met een cc aan de leiding. Dit duidt erop dat men zich wil ‘indekken’ of de leidinggevende wil volledig in control zijn
  • Medewerkers vragen overal toestemming voor. Soms in opdracht van de leidinggevende, maar meestal als blijk van te weinig (zelf)vertrouwen
  • Er is weerzin tegen vergaderingen of men blijft weg. Vaak uit angst iets te moeten zeggen, een beslissing te moeten nemen, de nek uit te moeten steken, met als oorzaak de angst om fouten te maken
  • Werknemers zeggen ‘ja’ en doen ‘nee’. Werknemers durven geen nee te zeggen en om er vanaf te zijn wordt er instemmend geantwoord
  • Er worden besluiten genomen zonder (voldoende) overleg. Dit kan mede het gevolg zijn van onvoldoende deelname van werknemers aan vergaderingen. De leiding kan dan de neiging hebben zelf maar alles te beslissen hetgeen weer meer wantrouwen in de hand werkt 
  • Er wordt cruciale informatie achtergehouden. Dit fenomeen heeft te maken met macht. Bepaalde personen proberen zo hun positie te verstevigen. Dit zorgt voor een heel onveilige situatie en tot veel wantrouwen. Leidinggevenden maken soms misbruik van hun positie door bepaalde werknemers wel en andere niet in vertrouwen te nemen. Het zogenaamde bondje smeden 
  • Er is een nare sfeer op de werkvloer (roddelen). Dit kan de oorzaak zijn van wantrouwen maar ook het gevolg
  • Er worden mensen buitengesloten of gepest. Dit is een zeer pijnlijke situatie. Het veroorzaakt verdriet, onmacht, twijfel en wantrouwen. Degene die wordt buitengesloten kan zich zeer onveilig voelen en vraagt zich af wat de reden ervan is. Werknemers kunnen ernstig gaan twijfelen aan zichzelf, aan hun functioneren, geaardheid, kleur, uiterlijk of andere persoonlijke kenmerken. Buitensluiten zorgt voor een groot gevoel van wantrouwen. 

  Van wantrouwen naar vertrouwen

  Het is moeilijk om in een bedrijf waar sprake is van wantrouwen, of misschien zelfs van een angstcultuur, om te schakelen naar een cultuur vol vertrouwen. Voor het verbeteren van de bedrijfscultuur is vaak de hulp van een extern persoon nodig omdat het wantrouwen binnen het bedrijf te groot is en in alle lagen is doorgesijpeld. 

  De hulp van een business consultant kan dan een grote uitkomst zijn. Iemand die meedenkt, kennis en ervaring heeft met alle facetten van een bedrijf. Inclusief het verbeteren van de sfeer en herstel van vertrouwen binnen een organisatie. 

  Wil je meer informatie over het verbeteren van jouw bedrijf of afdeling, vraag dan vrijblijvend informatie aan of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 6 juli 2023
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Zakenmensen die bij een diep gat staan
  Over ondernemen
  Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat me...
  Meer artikelen over Over ondernemen