Leiding geven aan een bedrijf

Leiderschap is een kunst en een wetenschap. Ontdek de geheimen van effectief leiderschap, leer diverse stijlen kennen en vind handige tips om jouw bedrijf te optimaliseren. Lees verder en ontgrendel jouw leiderschapspotentieel!

Inhoudsopgave

  De positie van leider van een bedrijf kan soms eenzaam zijn. Het is pittig en je hebt heel veel verschillende ballen in de lucht te houden. Je gedrag en functioneren liggen onder een vergrootglas terwijl je alle verantwoordelijkheden draagt. Als je behoefte hebt aan een sparringpartner, dan kan de hulp van een bedrijfsadviseur een grote uitkomst zijn. Zo’n bedrijfsadviseur denkt met je mee en kan bijvoorbeeld ook bemiddelen als er twee of meer leiders aan het bedrijf zijn verbonden en er wrijving is ontstaan. 

  Wat is goed leiderschap

  Een leider is degene die anderen beïnvloedt met de bedoeling bepaalde doelen te bereiken. Hij of zij moet dan ook in staat zijn anderen te stimuleren en te inspireren. Goed leiderschap betekent dat de medewerkers gemotiveerd worden en meer betrokken zijn. Dit alles komt de prestaties van de organisatie ten goede. 


  Wil je meer weten over het verbeteren van je bedrijf of afdeling? Download ons gratis e-book boordevol tips.


  Lees verder na de afbeelding.

  Leidinggevende die zijn team aanstuurt

  Slecht leiderschap daarentegen kan enorme gevolgen hebben. Het kan een bedrijf snel naar de afgrond helpen en ook voor het personeel is een slechte baas helemaal niet goed. Personeel vindt omgaan met de baas vaak heel stressvol en als het om een slechte baas gaat, kan dat zoveel stress geven dat dit effect heeft op de gezondheid van de medewerkers. Kortom, goed leiderschap is uiterst belangrijk. Sommige mensen zijn geboren leiders maar de meeste mensen moeten er hard voor werken om zich te ontwikkelen tot een goed en effectief leider. 

  De kenmerken van goed leiderschap

  Hoewel leiding geven verschillende stijlen kent, zijn er wel bepaalde kenmerken die bij alle stijlen terugkomen. Hieronder vind je een lijst van leiderschapskwaliteiten:

  De voorbeeldfunctie

  Een leider geeft het goede voorbeeld. Denk aan zaken als integriteit en het uitdragen van morele waarden. Dit betekent bijvoorbeeld niet vloeken, steeds te laat komen of roddelen.

  Authenticiteit

  Een leider moet ‘zichzelf’ zijn. Een meeloper of meeprater is geen leider.

  Vertrouwen geven

  Een goede leider durft te vertrouwen op de medewerkers. Hij of zij geeft ze eigen verantwoordelijkheden en zorgt voor een stuk autonomie.

  De regie durven nemen

  Een goede leider is actiegericht en resultaatgericht. Zijn of haar taak is het de prestaties te verbeteren en doelen te realiseren. Hier past een proactieve houding bij.

  Kunnen motiveren en inspireren

  Weten wat er speelt. Een goede leider is in staat de afstand tot de werkvloer te overbruggen. Dit stelt hem of haar in staat te weten wat er speelt, zowel bij klanten als bij personeel. 

  Goede communicatievaardigheden

  Een sterke leider is sterk in communicatie, naar alle lagen. Medewerkers willen worden gezien en gehoord, vooral ook door de leider.

  Vermogen tot zelfkritiek

  Om doelen te realiseren en tot verbetering te kunnen komen, dient een leider in staat te zijn tot zelfreflectie, zodat hij of zij ook zichzelf en de manier van leidinggeven kan verbeteren en bijstellen indien nodig.

  Een afdeling leiden

  Een afdeling leiden is nog weer anders dan leiding geven aan een bedrijf. Je bent immers niet de baas over ‘alles’ maar alleen over jouw afdeling. En dat natuurlijk nog maar in beperkte mate. Je moet werken volgens het afdelingsplan, binnen de gestelde kaders, met vooraf bepaalde budgetten en soms met mensen die jij niet hebt uitgezocht. Je bent niet alleen verantwoording schuldig aan jezelf en je medewerkers, maar ook aan het management en de directie. Hier wordt dus nog sterker een beroep gedaan op je communicatievaardigheden. 

  Leiderschapsstijlen 

  Er zijn heel veel verschillende leiderschapsstijlen en er zijn dan ook al heel veel boeken verschenen over dit onderwerp. Hierna behandelen we de vijf meest voorkomende stijlen. 

  1. Autocratisch leiderschap. Een autocraat is een alleenheerser en deze stijl houdt dan ook in dat de leider alle beslissingen neemt, doorgaans zonder input van derden. Het is tegenwoordig geen populaire leiderschapsstijl. Hij leidt vaak tot ontevreden en passieve werknemers en doorgaans tot groot verloop. In sommige omgevingen is het echter wel nodig dat er autocratisch wordt geleid. Bijvoorbeeld bij de brandweer of bij chemische installaties. Het is dan van belang dat één man (of vrouw) snel beslissingen kan nemen zodat calamiteiten snel kunnen worden opgelost of worden voorkomen
  2. Democratisch leiderschap. Dit is het tegenovergestelde van autocratisch leiderschap. De inspraak en mening van medewerkers is belangrijk, er wordt veel met elkaar gediscussieerd en er worden ideeën gedeeld. De medewerkers zijn vaker tevreden en de creativiteit en productiviteit nemen toe. Nadeel kan zijn een trage besluitvorming en minder efficiënt werken
  3. Transformationeel leiderschap. Deze manier van leiding geven is interessant voor bedrijven die willen groeien. Een transformationele leider motiveert de medewerkers door steeds meer uitdagende doelen te stellen. Hierdoor is het personeel heel gemotiveerd en groeien ze mee met de taken, en andersom. Nadeel van deze manier van leiding geven kan zijn dat de werknemers voortdurend onder druk werken en minder oog hebben voor details
  4. Transsectioneel leiderschap. Bij deze manier van leiding geven motiveren de medewerkers zichzelf en elkaar en is er minder druk van bovenaf. Orde en structuur zijn belangrijk, maar persoonlijk initiatief minder. Dit kan soms demotiverend werken en leiden tot minder creativiteit bij de medewerkers
  5. Coachend leiderschap. Bij deze stijl wordt vooral ingezet op de sterktes en zwaktes van de verschillende teamleden. De stijl lijkt op de democratische manier van leiding geven maar de focus ligt hier meer op het succes van de individuele werknemer. Nadelen kunnen zijn: tijdrovend en kans op stuurloosheid. 

  De laatste jaren zijn ook andere manieren van leiding geven in zwang. Agile werken, het zogenaamde ‘behendig’ werken, scrum, een manier van Agile werken waarbij de teams zelfsturend zijn.  

  Bedrijfsadvies met betrekking tot leiding geven

  Zoek je iemand die je kan helpen bij leiding geven aan je bedrijf? Dan is bedrijfsadvies een slimme optie. Misschien wil je eens praten met een man of vrouw met kennis van zaken. Iemand die met je meedenkt, je kan helpen de juiste leiderschapsstijl te kiezen en/of te ontwikkelen. Of iemand die je helpt je bedrijf te verbeteren, meer winst te halen of nieuwe technologieën kan implementeren. Schakel dan een ervaren bedrijfsadviseur in. 

  Wil je meer weten over het inhuren van een bedrijfsadviseur, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 31 mei 2023
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Zakenmensen die bij een diep gat staan
  Over ondernemen
  Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat me...
  Meer artikelen over Over ondernemen