Bedrijfscultuur verbeteren binnen jouw bedrijf

De sleutel tot bedrijfssucces? Een sterke bedrijfscultuur! Ontdek praktische tips voor het creëren van een positieve werksfeer die innovatie stimuleert en personeelsverloop vermindert.

Inhoudsopgave

  De bedrijfscultuur verbeteren binnen jouw bedrijf is niet eenvoudig maar ook niet onmogelijk. Om tot een verbetering van je bedrijfscultuur te komen moet je allereerst de heersende cultuur begrijpen.  De organisatiecultuur is belangrijk voor bedrijfssucces; een slechte werksfeer gaat vrijwel altijd hand in hand met personeelsverloop en een hoog ziekteverzuim. Ook voelen medewerkers zich vaak niet geroepen nieuwe ideeën te lanceren, extra uren te werken of taken van collega’s over te nemen. 

  Een goede werksfeer is de olie in de machine

  Zelfs als alle radartjes op hun plek zitten loopt de machine vast als een goede werksfeer ontbreekt. Er zijn nogal wat bedrijven die worstelen met hun bedrijfscultuur en vaak hebben zij niet in de gaten hoezeer deze negatieve sfeer drukt op de resultaten. Pas als de resultaten achterblijven bij concurrenten en een bedrijf nader onderzoek doet, of laat doen, blijkt dat de bedrijfscultuur hierbij een grote rol speelt. Wil je de bedrijfscultuur verbeteren binnen jouw bedrijf lees dan onderstaande tips!

  TIP: Lees onze blog over employer branding

  Lees verder na de afbeelding.

  Organisatiestructuur door twee mannen

  © Kennisdomein

  5 tips voor het verbeteren van de bedrijfscultuur binnen jouw bedrijf

  Tip 1: Missie en visie van je bedrijf

  Heeft jouw bedrijf een duidelijke missie en visie? De missie gaat over waar het bedrijf voor staat, waarom we doen wat we doen en de missie wordt door de gehele onderneming gedragen. Een missie is inspirerend, creëert duidelijkheid en verbondenheid onder management en medewerkers. 

  Een goede visie zorgt voor een gemeenschappelijk doel. Een duidelijke planning maakt dat iedereen weet wat er wordt verwacht en hoe de plannen moeten worden uitgevoerd. 

  Tip 2: Invulling leiderschap

  Leiderschap, het managementteam, is een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Hoe ga je om met de medewerkers en in hoeverre betrek je hen bij het bedrijf, de plannen en het proces? Welke stijl van leiderschap hanteer je en hoe haal je het beste uit je mensen? Kies je voor een sturende stijl of voor Agile en Scrum? Wil je verantwoordelijkheid delen met medewerkers dan moet er ook ruimte zijn om van gedachten te wisselen, van gedachten te veranderen, te overleggen en ideeën uit te wisselen. Een investering in een cursus voor het management is vaak een investering die zich snel terugverdient. Het gedrag van het management is vaak bepalend voor de werksfeer: het goede voorbeeld doet goed volgen.  


  Wil je meer weten over hoe je een goede bedrijfscultuur creëert, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book boordevol bedrijfsadvies.


  Tip 3: Communicatie

  De manier waarop je communiceert is in hoge mate bepalend voor de sfeer in het bedrijf. Wil je de bedrijfscultuur verbeteren in jouw bedrijf, let dan vooral op het verbeteren van de communicatie. Dit geldt zowel voor interne communicatie als voor externe communicatie. Bekijk wat je wel en wat je niet vertelt, en waarom. Worden successen gevierd en met iedereen gevierd? Worden fouten gedeeld en zo ja met wie en hoe? Leg je nieuwe voornemens en processen uit of deel je ze alleen mee? Ook hier geldt dat het management een belangrijke rol speelt bij het creëren van een goede bedrijfscultuur. 

  Tip 4: Veiligheid

  Het is belangrijk dat werknemers zich in jouw bedrijf veilig voelen. Hiermee wordt bedoeld dat fouten mogen worden gemaakt en een andere mening mag worden geuit. Mag dit niet, dan durven mensen hun mond niet meer open te doen of hun nek uit te steken voor je bedrijf. Wil je de bedrijfscultuur verbeteren in jouw bedrijf doe dan eens de “ideeënbus test”. Iedereen mag al dan niet anoniem plannen en ideeën inleveren ter verbetering van de bedrijfscultuur en/of het bedrijf in het algemeen. Krijg je vooral anonieme tips of voornamelijk tips vergezeld van een naam? In het eerste geval voelen werknemers zich waarschijnlijk niet erg veilig binnen het bedrijf.

  Het management moet ook niet bang zijn om open te spreken over eigen fouten en onzekerheden. Wie openheid geeft, krijgt openheid terug. 

  Tip 5: Functioneren en feedback

  Vind je het jaarlijkse beoordelingsgesprek maar een vervelend klusje dat er nou eenmaal bij hoort? Verander die gedachte eens en bedenk dat het jaarlijkse, of halfjaarlijkse, functioneringsgesprek juist een kans is. Een kans om inhoudelijk te praten met je medewerker, hem of haar beter te leren kennen en om te luisteren naar wensen, ervaringen en ideeën. Sterke functioneringsgesprekken laten het zelfbewustzijn van medewerkers groeien en dit leidt tot meer respect voor collega’s. Ook het geven en ontvangen van feedback is belangrijk. Medewerkers die gewend zijn aan -opbouwende- feedback kunnen beter omgaan met veranderingen. 

  Neem de tijd voor het verbeteren van jouw bedrijfscultuur

  Het verbeteren van de bedrijfscultuur in jouw bedrijf kan niet in een dag, week of maand worden gerealiseerd. Er is vaak sprake van vastgeroeste patronen die je niet een-twee-drie kunt doorbreken. Soms moeten cursussen worden gevolgd en er is altijd veel tijd nodig voor communicatie. Wil je de bedrijfscultuur verbeteren binnen jouw bedrijf, trek hier dan ongeveer een jaar voor uit. Bij grotere bedrijven is het verstandig te werken per afdeling. Een enkele keer komt het voor dat het verbeteren van de bedrijfscultuur heel moeilijk is omdat er mensen zijn die de sfeer -soms zelfs bewust- proberen te verzieken. Een omslag is dan pas mogelijk als deze mensen het bedrijf hebben verlaten. In de meeste gevallen vertrekken zij uit zichzelf als er een aanzet tot een omslag in de bedrijfscultuur heeft plaatsgevonden. Zij voelen zich dan (gelukkig) niet meer thuis in jouw onderneming.

  Wil je meer weten over hoe je een goede bedrijfscultuur creëert, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 2 september 2019
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Zakenmensen die bij een diep gat staan
  Over ondernemen
  Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat me...
  Meer artikelen over Over ondernemen