Zorg

Vakgebied

Onderwerp

Schrijver

Als angst je hele leven beheerst
Als angst je hele leven beheerst

Als angst je hele leven beheerst

Iedereen is in zijn leven wel eens bang of angstig en dat is ook heel normaal. Maar wat als angst je hele leven beheerst? Normale situaties leveren angst en spanning op. Je wordt belemmerd in je dagelijks functioneren. Heel vervelend, maar je bent niet de enige. Ongeveer 20% van de Nederlanders krijgt in hun leven…

Lees verder
Het verschil tussen eerstelijns en tweedelijns zorg
Het verschil tussen eerstelijns en tweedelijns zorg

Het verschil tussen eerstelijns en tweedelijns zorg

Het zijn veel gehoorde termen maar veel mensen vragen zich toch af wat het verschil tussen eerstelijns en tweedelijns zorg nou precies is. Kort gezegd komt het erop neer dat je bij een eerstelijns zorgverlener direct terecht kunt zonder dat je een verwijzing van een arts nodig hebt. Je kunt dus gewoon bellen of mailen…

Lees verder
Wat is smartengeld
Wat is smartengeld

Wat is smartengeld

De vraag wat is smartengeld is relatief eenvoudig te beantwoorden: geld dat je krijgt voor de smart die je hebt geleden. Smart is echter een breed begrip. Zo kunnen er allerlei gevoelens onder vallen zoals angst, onzekerheid, pijn en verdriet. Je hebt recht op een vergoeding smartengeld als je door toedoen van iemand anders een…

Lees verder
Letselschade, waar heb ik recht op?
Letselschade, waar heb ik recht op?

Letselschade, waar heb ik recht op?

Letselschade kan veel verschillende kostenposten omvatten. De vraag letselschade, waar heb ik recht op is dan ook niet in een paar woorden te beantwoorden. Allereerst rijst de vraag wie aansprakelijk is voor het door jou opgelopen letsel. Ben je dat zelf, dan heb je geen recht op een schadevergoeding. Is iemand anders aansprakelijk dan heb…

Lees verder
De invloed van corona op langere termijn
De invloed van corona op langere termijn

De invloed van corona op langere termijn

Wat is de invloed van corona op langere termijn? Het voorspellen van de toekomst is altijd lastig. Zeker als het gaat om een toekomst die zal volgen op een gezondheidscrisis waar wij nu nog middenin zitten. Een gezondheidscrisis die door zijn omvang een economische crisis in gang heeft gezet. Toch zijn er wel enkele patronen…

Lees verder
Testament maken
Testament maken

Testament maken

Op enig moment worden we allemaal geconfronteerd met de vraag “wil ik een testament maken”. Doe je dat namelijk niet, dan is bij je overlijden het Nederlands erfrecht van toepassing. Je bezittingen (en eventuele schulden) worden dan geërfd door de personen die daarvoor worden aangewezen in de wet. Dat zijn je levenspartner, kinderen, kleinkinderen en…

Lees verder