Zorg

Triage: het snel beoordelen van slachtoffers

Tijdens de coronapandemie hoorden we nogal eens het woord triage: het in de medische wereld snel beoordelen van slachtoffers. Wat betekent dat precies en waar en wanneer wordt triage ingezet? Er bestaat ook ‘omgekeerde triage’ en ook daarover vertellen we in dit blog meer. En wat betekent code zw...

Als angst je hele leven beheerst

Worstel jij met overweldigende angst die je dagelijks leven beïnvloedt? Je bent niet alleen. Dit blog legt uit wat een angststoornis is, herkennen van symptomen en tips om ermee om te gaan. Lees verder. Iedereen is in zijn leven wel eens bang of angstig en dat is ook heel normaal. Maar wat als angst...

Het verschil tussen eerstelijns en tweedelijns zorg

Verward over eerstelijns en tweedelijns zorg? Deze blogpost verhelderd deze termen en helpt je begrijpen waar je recht op hebt bij vergoedingen. Lees verder voor duidelijkheid! Het zijn veel gehoorde termen maar veel mensen vragen zich toch af wat het verschil tussen eerstelijns en tweedelijns zorg n...

Wat is smartengeld

De vraag wat is smartengeld is relatief eenvoudig te beantwoorden: geld dat je krijgt voor de smart die je hebt geleden. Smart is echter een breed begrip. Zo kunnen er allerlei gevoelens onder vallen zoals angst, onzekerheid, pijn en verdriet. Je hebt recht op een vergoeding smartengeld als je door t...

Letselschade, waar heb ik recht op?

Letselschade kan veel verschillende kostenposten omvatten. De vraag letselschade, waar heb ik recht op is dan ook niet in een paar woorden te beantwoorden. Allereerst rijst de vraag wie aansprakelijk is voor het door jou opgelopen letsel. Ben je dat zelf, dan heb je geen recht op een schadevergoeding...

De invloed van corona op langere termijn

Wat is de invloed van corona op langere termijn? Het voorspellen van de toekomst is altijd lastig. Zeker als het gaat om een toekomst die zal volgen op een gezondheidscrisis waar wij nu nog middenin zitten. Een gezondheidscrisis die door zijn omvang een economische crisis in gang heeft gezet. Toch zi...

Testament maken

Op enig moment worden we allemaal geconfronteerd met de vraag “wil ik een testament maken”. Doe je dat namelijk niet, dan is bij je overlijden het Nederlands erfrecht van toepassing. Je bezittingen (en eventuele schulden) worden dan geërfd door de personen die daarvoor worden aangewezen in de we...

Het patiëntendossier

Veel mensen stellen zichzelf wel eens vragen inzake hun patiëntendossier. Heb je recht op inzage van het patiëntendossier”? Waar is dat dossier, wie kan het inzien en kan ik het zelf inzien? Wat staat er eigenlijk allemaal in zo’n dossier? Allemaal vragen die we in dit artikel zullen beantwoord...