Zelf een bedrijfsplan schrijven

Jij wilt een start maken met ondernemen, maar weet niet waar te beginnen? Laat ons je helpen met het schrijven van je eigen bedrijfsplan. Dit blog geeft je een duidelijk stappenplan. Lees snel verder!

Inhoudsopgave

  Startende ondernemers willen vaak zelf een bedrijfsplan schrijven. Het bedrijfsplan, ook wel businessplan, is een van de belangrijkste documenten voor elke startende ondernemer. Ook voor bestaande bedrijven is een bedrijfsplan een must, bijvoorbeeld als er nieuwe producten of diensten worden aangeboden of er plannen zijn voor een overname. Daarbij moet een bedrijfsplan worden gezien als een “levend” document dat na de start van het bedrijf niet in beton gegoten is.

  Een effectiever bedrijfsplan

  Zelf een bedrijfsplan schrijven betekent het in beeld brengen van je kansen, je potentiële klanten, zicht krijgen op de concurrentie en op de financiële kant van je onderneming. Wil je eerst meer informatie over wat er komt kijken bij het opzetten van een effectieve onderneming?

  Lees verder na de afbeelding.

  Zelf een bedrijfsplan schrijven

  Vergeet je hogere doel niet

  Bij het opstellen van een bedrijfsplan is het belangrijk eerst na te denken over het hogere doel van je onderneming. Het werkt inspirerend voor werknemers, creëert empathie onder je klanten en dit wordt beloond met een hoger rendement. Hoewel het formuleren van hogere doelen soms als vaag wordt gezien hoeft dit niet zo te zijn. Het Golden Circle model van Simon Sinek helpt je bij het formuleren van het antwoord op de vraag “waarom” en om inspirerend leiderschap vorm te geven.

  Welke keuzes maak jij in het bedrijfsplan?

  Het schrijven het bedrijfsplan betekent ook het maken van keuzes. Welke doelgroep wordt jouw focus doelgroep? Welk product past hierbij en hoe bereik je deze op de beste wijze? Niet voor niets wordt het het maken van een bedrijfsplan vaak als minder plezierig ervaren. Het maken van lastige keuzes is namelijk iets wat mensen van nature liever ontwijken. Echter, zorgt dit bij de daadwerkelijke implementatie wel voor een effectievere start van het bedrijf, een grotere kans op succes en het beter kunnen meten van de doelstellingen.


  Wil je meer weten over het schrijven van een bedrijfsplan, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book boordevol bedrijfsadvies.


  Kort versus uitgebreid bedrijfsplan

  Ga je zelf een bedrijfsplan schrijven, dan is de eerste keuze die je moet maken het soort bedrijfsplan. Kies je voor kort en krachtig of voor uitgebreid? Tegenwoordig zijn uitgebreide plannen steeds minder in trek. Een zeer beknopt plan van hoge kwaliteit is vaak te verkiezen boven een zeer uitgebreid plan. Heb je financiering nodig, dan is een meer uitgebreid en gespecificeerd plan wel nodig. Vraag de beoogde financierder wat er van je plan wordt verwacht zodat je hiermee rekening kunt houden.

  Kies je voor een kort bedrijfsplan dan kan je gebruik maken van het OGSM model. Je bedrijfsplan past dan op één A4. Het is een bewezen management-methodiek die ook wordt gebruikt in grote organisaties zoals Coca Cola en Mars. Met een bedrijfsplan volgens het OGSM model heb je een plan in handen dat in één oogopslag laat zien wat je plannen zijn en hoe je die wilt gaan uitvoeren.

  Structuur voor het schrijven van een bedrijfsplan

  Het schrijven van een bedrijfsplan doe je het best aan de hand van een vaste structuur. Dit zijn echter geen stappen. Start bijvoorbeeld altijd met het beantwoorden van de bestaansreden vraag. Waarom doe je wat je doet en wat voegt jouw product of dienst toe?

  1. Introductie; de reden van oprichting en mens(en) achter de onderneming
  2. Managementsamenvatting
  3. Inhoudsopgave
  4. Beschrijving van de onderneming
  5. De bestaansreden (missie en kernwaarden)
  6. Meetbare doelstellingen
  7. Het product of de dienst
  8. Conclusie marktanalyse en marketing-samenvatting
  9. Organisatiestructuur en personeel
  10. Financieel plan
  11. Vergeet de juiste bijlagen niet!

  1. Introductie; de reden van oprichting en mens(en) achter de onderneming

  In het eerste deel van je bedrijfsplan geef je aan wat de reden is van oprichting, stel je jezelf kort voor en zet je je plannen uiteen. Het is belangrijk om dit deel kort te houden. Enerzijds omdat je nog voldoende ruimte overhoudt om je plannen toe te lichten, anderzijds om de lezer te triggeren verder te lezen. In de introductie kan je ook de datum van oprichting van je onderneming vermelden, de juridische vorm en het handelsregister- en BTW-nummer. Regelmatig wordt ervoor gekozen deze zakelijke gegevens op het voorblad of titelblad te zetten.

  2. Managementsamenvatting

  Hierin moet degene die het geheel gaat beoordelen op maximaal twee pagina’s de kracht kunnen zien van het plan. Deze managementsamenvatting kan pas gemaakt worden als het gehele bedrijfsplan klaar is. In de praktijk werkt het goed om belangrijke kernwoorden in het plan te arceren. Vervolgens kun je deze, samen met een conclusie van ieder hoofdstuk, gebruiken voor een goed gestructureerde managementsamenvatting. Hierbij is het belangrijk dat je laat zien dat je niet alleen hebt nagedacht over de positieve kant van het plan, maar ook rekening houdt met eventuele zwaktes.

  3. Inhoudsopgave

  De inhoudsopgave vermeldt welke onderwerpen in het bedrijfsplan worden behandeld. De lezer heeft hierdoor direct een goed overzicht en kan snel naar een bepaald onderwerp waarover hij of zij direct of later nog eens meer wil weten.

  4. Beschrijving van de onderneming

  In het vierde hoofdstuk van je bedrijfsplan komen je ideeën voor het bedrijf aan bod, het bedrijfsprofiel. Belicht de laatste ontwikkelingen in jouw branche. Waar zijn pijnpunten en waar zie je kansen? Onderbouw met statistieken en cijfers en gebruik daarvoor betrouwbare bronnen. Houd er rekening mee dat een investeerder de markt (ook) goed kent. Hierbij is het belangrijk om het plan clean te houden. Zet uitgebreide gegevensbronnen en tabellen daarom in de bijlagen.

  Beschrijf zo specifiek mogelijk wat voor soort bedrijf je wilt beginnen, of welke uitbreidingen je bestaande bedrijf voor ogen heeft. Bedenk en beschrijf de gevolgen van je keuzes voor de bedrijfsvoering en geef antwoord op de vraag waarom je succes zult hebben.

  5. De bestaansreden

  Wat is jouw missie, waarom is jouw bedrijf, jouw product, jouw dienst nodig? Op het moment dat de bestaansreden van je bedrijf goed is geformuleerd zullen werknemers deze beter begrijpen en kunnen omzetten in doelstellingen. Met je kernwaarden doe je een belofte aan de klant. Met interne kernwaarden aan je personeel. Denk aan kernwaarden zoals service, kwaliteit en veiligheid.

  6. Meetbare doelstellingen

  Waar de bestaansreden ofwel missie soms als “vaag” wordt aangevoeld zijn de meetbare doelstellingen gevoelsmatig veel concreter. De meetbare doelstellingen vloeien voort uit de missie van de organisatie en zijn een concrete vertaling daarvan. De doelstellingen zijn specifiek: een duidelijk zichtbaar resultaat waaraan een getal kan worden gehangen. Ze zijn meetbaar omdat er een tijdstip is waarop de doelstelling is bereikt. Meetbare doelstellingen mogen ambitieus zijn maar moeten ook haalbaar zijn en een duidelijk begin- en eindpunt hebben.


  Wil je meer weten over het schrijven van een bedrijfsplan, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book boordevol bedrijfsadvies.


  7. Het product of de dienst

  In dit deel van je bedrijfsplan stel je je nieuwe product of dienst voor. Omschrijf de sterke en zwakke punten van vergelijkbare bestaande producten en leg uit waar het vernieuwende karakter van jouw product ligt. Licht ook toe aan welke behoefte(n) jouw nieuwe product of dienst voldoet.

  8. Conclusie marktanalyse en marketing-samenvatting

  Omschrijf in dit deel waar de kansen in jouw markt liggen en waar de risico’s. Indien je onderzoek hebt gedaan naar je doelgroep en de concurrentie, dan kan je in dit deel van je bedrijfsplan de gegevens van dit onderzoek opnemen.

  Een goed marketingplan draagt stevig bij aan het in de markt zetten van de product of dienst. Een dergelijk plan bestaat uit een overkoepelende strategie, bestaande uit meerdere onderdelen. Denk aan een doelgroep-beschrijving, SWOT-analyse, een marketingmix en een branche- en marktonderzoek. Beschrijf hier ook of je zelf de gehele marketing gaat opzetten of een marketeer inhuurt.

  9. Organisatiestructuur en personeel

  Voor een goede weergave van de organisatiestructuur kan je kiezen voor een organogram. Dit is een schematisch overzicht van de structuur van je bedrijf. Met een organogram zie je in één oogopslag wie tot het management behoort en welke afdelingen en werknemers er nodig zijn. Daarnaast is ook duidelijk wie er welke bevoegdheden heeft en welke verantwoordelijkheden draagt. In het vervolgtraject is het tevens belangrijk om de juiste functieprofielen te maken per functie.

  10. Financieel plan

  Het financiële plan is misschien wel het belangrijkste onderdeel van je bedrijfsplan. Ook als je zelf een bedrijfsplan wil schrijven heb je bij het financiële gedeelte vaak hulp nodig. In je bedrijfsplan neem je onder meer de kosten voor het huren van een bedrijfsruimte op, aanschaf van bedrijfsmiddelen en kosten van personeel. Daarnaast mag ook een omzetverwachting (voor de eerste twee jaar) en liquiditeitsbegroting niet ontbreken. Vermeld ook op welke termijn je eventuele investeringen denkt terug te kunnen verdienen en wat de prijs wordt van je product.

  Wat er verder komt kijken bij het schrijven van een bedrijfsplan

  Een onderdeel van een bedrijfsplan dat soms wordt vergeten is het juridische deel. Welke maatregelen moet en wil je treffen op juridisch gebied en welke kosten brengt dat met zich mee? Als ondernemer moet je doorgaans algemene voorwaarden (laten) opstellen en ook een privacyverklaring voor je website mag niet ontbreken. Dan zijn er vaak verkoopovereenkomsten nodig en mogelijk arbeidscontracten in verband met werknemers. Denk er ook aan dat er soms octrooi of patent moet worden aangevraagd op een product. Hoe ga je om met juridische conflicten met klanten, leveranciers of personeel. En wat als je te maken krijgt met tegenslag zoals wanprestatie, aansprakelijkheidsstelling of wanneer je te maken krijgt met klachten?

  Wil je meer weten over het schrijven van een bedrijfsplan, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 4 september 2019
  Geschreven door: Chadli Hachani
  Van Kennisdomein
  Chadli Hachani is de oprichter van Kennisdomein.nl. Hij is in 2008 afgestudeerd (leisure management) en heeft veel ervaring opgedaan als ondernemer van verschillende initiatieven. Daarnaast heeft hij ruim acht jaar managementervaring bij...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Zakenmensen die bij een diep gat staan
  Over ondernemen
  Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat me...
  Meer artikelen over Over ondernemen