Kindgebonden budget

Extra geld van de overheid voor de opvoeding en verzorging van je kind, dat is het kindgebonden budget. Het staat geheel los van de kinderbijslag. Op kinderbijslag heeft iedere ouder recht (mits voldaan is aan de voorwaarden) en het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen en/of vermogen je hebt. Om aanspraak te maken op het kindgebonden budget moet je echter wel voldoen aan de inkomenseisen en vermogenseisen. Daarnaast geldt ook de eis dat je recht hebt op kinderbijslag. Hierna vertellen we meer over het kindgebonden budget, wanneer je er recht op hebt en hoe je het kunt aanvragen.

Inhoudsopgave

  Lees verder na de afbeelding.

  Kindgebonden budget

  Wat is het kindgebonden budget

  Het kindgebonden budget is een van de toeslagen die de overheid via de Belastingdienst uitkeert. Er bestaat ook zorgtoeslag en huurtoeslag. Over deze onderwerpen lees je ook meer in onze blogs over zorgverzekeringen en het vinden van een sociale huurwoning

  Voor kinderen tot 18 jaar kan je extra geld krijgen van de overheid. Dat geld is bedoeld voor hun levensonderhoud. Je mag niet te veel verdienen en hoe minder je verdient, hoe meer kindgebonden budget je per kind krijgt. Er zijn aanvullende regels voor allerlei speciale situaties. Denk aan kinderen van 16 of 17 jaar, kinderen van gescheiden ouders of wanneer je in het buitenland woont.
  Het kindgebonden budget is een behoorlijk bedrag voor mensen die weinig inkomen hebben. Voor één kind krijg je, als je weinig verdient, al snel zo’n €350 per maand. 

  Hoeveel mag je verdienen

  Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget mag je inkomen maximaal €70.000 zijn als je alleenstaande ouder bent. Als je een toeslagpartner hebt dan mag het gezamenlijk inkomen maximaal €99.000 bedragen. 

  Het kindgebonden budget is geen vast bedrag, het neemt toe naarmate je minder verdient. Of af naarmate je meer verdient. Het is ook geen vast bedrag per kind zoals dat bij de kinderbijslag wel het geval is. Alleenstaande ouders krijgen nog een extra toeslag.

  Om een en ander te verduidelijken vind je hieronder een fictieve berekening. We gaan daarbij uit van een alleenstaande ouder met een jaarinkomen van €25.000. De genoemde toeslagbedragen zijn inclusief de alleenstaande ouder toeslag:  

  • 1 kind; 5 jaar: €360 per maand
  • 2 kinderen; 5 en 7 jaar: €452 per maand
  • 2 kinderen; 5 en 14 jaar: €473 per maand
  • 5 kinderen; 5, 7, 10, 14 en 16 jaar: €761 per maand

  Je ziet dat de uitkomst van de berekening steeds erg verschilt. Als er een toeslagpartner is, je meer of minder verdient of meer of minder kinderen hebt, in andere leeftijden, kan de berekening weer totaal andere resultaten geven.  

  Als je wilt weten op hoeveel kindgebonden budget je recht hebt, maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst. Dat is altijd geheel vrijblijvend. 

  Hoeveel vermogen mag je hebben

  Bij de berekening van de hoogte van het kindgebonden budget is de hoogte van het vermogen ook belangrijk. Gelukkig is dit wel minder ingewikkeld dan de inkomenseis. 

  Als je alleenstaande ouder bent, mag je vermogen maximaal €120.020 bedragen. Als je een toeslagpartner hebt mag het vermogen niet hoger zijn dan €151.767.
  Een veelgestelde vraag is of de eigen woning ook meetelt bij de bepaling van de hoogte van het vermogen. Dat is niet het geval. Ook niet als de woning overwaarde heeft of volledig is afgelost. 

  Recht op kinderbijslag

  Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget is een voorwaarde dat je voor dat kind ook recht hebt op kinderbijslag. 

  Er is een verschil in betalingen tussen deze twee. De kinderbijslag wordt per kwartaal berekend en uitgekeerd. Het kindgebonden budget is een jaarbedrag dat vervolgens in delen, maandelijks, wordt uitgekeerd. 

  Voor een kind dat wordt geboren op 1 mei krijg je kinderbijslag vanaf het volgende kwartaal, in dit geval dus vanaf juli. Omdat de kinderbijslag achteraf wordt betaald, krijg je de eerste betaling pas begin oktober. Het kindgebonden budget krijg je al veel eerder, vanaf de eerste maand na de geboorte van je kind. In dit geval dus al in de maand juni. 

  Nog even kort herhalen: voor een kind dat op 1 mei wordt geboren krijg je vanaf juni kindgebonden budget en dat wordt ook direct in die maand betaald. 

  Voor datzelfde kind krijg je kinderbijslag vanaf 1 juli en de eerste betaling krijg je begin oktober. 

  Kinderen van 16 en 17 jaar

  Soms heb je voor kinderen van 16 en 17 jaar geen recht meer op kinderbijslag. Omdat ze al studeren aan een HBO of universiteit bijvoorbeeld. In principe heb je dan ook geen recht meer op kindgebonden budget. Er zijn echter uitzonderingen. Let daar dus goed op. 

  Als de ouders zijn gescheiden

  Het kindgebonden budget wordt betaald aan de ouder die ook de kinderbijslag ontvangt. Soms krijgen beide ouders een deel van de kinderbijslag. In dat geval betaalt de Belastingdienst het kindgebonden budget toch maar aan één ouder: aan de (hoofd)aanvrager van de kinderbijslag. Het is het beste als de minst verdienende ouder die aanvraag doet omdat deze doorgaans een hoger kindgebonden budget krijgt. De ouders kunnen daarna eventueel onderling een verdeling toepassen. 

  Kindgebonden budget en het buitenland

  Soms speelt het buitenland een rol bij de berekening van het kindgebonden budget. Dat is het geval wanneer je zelf, je partner of het kind in het buitenland woont. Om te beginnen kan je in dat geval kijken naar de kinderbijslag. Heb je daar nog steeds recht op? Dan heb je in principe ook recht op het kindgebonden budget. Het daadwerkelijke bedrag waarop je recht hebt kan wel lager uitvallen. Bijvoorbeeld als de woonlandfactor van toepassing is. Dat kan het geval zijn als je kind in een land woont waar de gemiddelde kosten voor levensonderhoud lager zijn dan in Nederland. Je krijgt dan minder kindgebonden budget.

  Woon je zelf, of je partner in het buitenland? Ook dan kan het kindgebonden budget vervallen of lager worden. In het land waar je woont heb je wellicht ook recht op gezinsbijslagen, bijvoorbeeld kinderbijslag of een variant daarvan. Je kunt per kind nooit meer krijgen zijn het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop je recht hebt.

  Aanvragen kindgebonden budget

  Als je al een andere toeslag hebt zoals zorgtoeslag of huurtoeslag, hoef je het kindgebonden budget niet zelf aan te vragen. De Belastingdienst beschikt dan al over alle benodigde gegevens zoals je inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. Zij berekenen daarmee zelf het kindgebonden budget waarop je recht hebt.  

  Krijg jij geen kindgebonden budget en denk je er toch recht op te hebben? Dan kun je ook zelf het kindgebonden budget aanvragen. Natuurlijk kun je ook eerst een proefberekening maken om na te gaan of je er inderdaad recht op hebt. 

  Voor het daadwerkelijk aanvragen van het kindgebonden budget heb je een DigiD nodig. Met deze code kun je gemakkelijk inloggen op de website van de Belastingdienst waar alles zich verder vanzelf wijst.

  Eerste publicatie op: 24 mei 2022
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Jonge vrouw geeft vakantiegeld uit
  Financiële tips
  Het is mei, de maand waarin veel mensen vakantiegeld krijgen. We schreven al eerder een blog over
  Hangmat aan het strand met zonsondergang
  Financiële tips
  Vakantiegeld bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. Het is een extra bedrag, bovenop je loon en je...
  Stapel met euro munten
  Financiële tips
  Als je -regelmatig-  facturen verstuurt krijg je er vroeg of laat mee te maken: je factuur wordt niet beta...
  PVV - Geert Wilders
  Maatschappelijke onderwerpen
  De PVV van Geert Wilders heeft in november 2023 een overweldigend aantal stemmen bij de
  Meer artikelen over Financiële tips