Verzet, hoger beroep en cassatie

Wat is het verschil tussen verzet, hoger beroep en cassatie? In veel juridische teksten komen deze juridische termen naar voren en deze kunnen voor verwarring zorgen. Zowel verzet, hoger beroep als cassatie geven de mogelijkheid aan een partij om naar een hogere rechter te stappen wanneer deze het niet eens is met de beslissing van de rechter, maar er zijn wel wat verschillen tussen deze rechtsmiddelen. De verschillen worden hieronder uitgelegd. 

Inhoudsopgave

  Lees verder na de afbeelding.

  Verzet, hoger beroep en cassatie

  Wat is verzet

  In het wetboek van rechtsvordering staat beschreven dat de partij die bij verstek veroordeeld is daartegen verzet kan doen. Dit houdt in dat wanneer jij opgeroepen bent om naar een zitting van de rechtbank te komen en jij gaat daar niet heen, dat je dan verstek hebt laten gaan. Mensen laten om de meest uiteenlopende redenen verstek gaan. Het gebeurt regelmatig dat mensen niet naar de zitting toe gaan, omdat ze het eens zijn met de vordering. Dan heeft het in principe ook geen meerwaarde om naar de zitting toe te gaan en ook niet om in verzet te gaan. Maar wat wanneer je de dagvaarding nooit gezien of ontvangen hebt? Wanneer je verstek hebt laten gaan omdat je niet van de zitting af wist, dan wil je daar natuurlijk nog wel iets aan kunnen doen. Zeker wanneer je het niet eens bent met de uitspraak en bewijs hebt dat het anders zit. Gelukkig kun je dan dus ‘in verzet gaan’. Dezelfde rechter die de zaak de eerste keer behandeld heeft zal de zaak helemaal opnieuw gaan beoordelen. Nu jij aanwezig bent zal de rechter ook jouw kant van het verhaal aanhoren en zal de rechter op basis van alle informatie een uitspraak doen en een vonnis wijzen. Het verstek is dan gezuiverd. 

  Binnen vier weken in verzet

  Wanneer je niet op de zitting bij de rechter bent geweest, dan wijst de rechter een verstekvonnis. Je kunt dus tegen dit vonnis in verzet komen. Er zijn drie momenten waarop deze vier weken verzettermijn in kunnen gaan. 

  • De verzettermijn gaat in op het moment dat het verstekvonnis aan de veroordeelde partij in persoon wordt afgegeven door de gerechtsdeurwaarder. Hierdoor staat expliciet vast dat de veroordeelde partij van de inhoud van het vonnis afweet.
  • De verzettermijn gaat in op het moment dat de veroordeelde partij een daad van bekendheid van het vonnis heeft verricht. Een daad van bekendheid is bijvoorbeeld het bellen met de gerechtsdeurwaarder of een e-mail sturen om een betalingsregeling af te spreken. Er moet in ieder geval naar buiten toe blijken, dat de veroordeelde afweet van de inhoud van het vonnis. 
  • De termijn gaat ook in wanneer het vonnis ten uitvoer wordt gelegd. Hierbij kan gedacht worden aan het leggen van een beslag op de bankrekening of het loon van de veroordeelde. 

  Gaat de bij verstek veroordeelde partij niet na vier weken in verzet, dan gaat de wetgever ervan uit dat deze partij zich in de uitspraak berust. Verzet is dan ook niet meer mogelijk. Bij een verstekvonnis is hoger beroep en cassatie in eerste instantie niet mogelijk. Pas wanneer het verstek gezuiverd is staan deze opties weer open. 

  De verzetdagvaarding

  In verzet gaan doe je door middel van een dagvaarding uit te laten brengen bij de wederpartij. Het is wel van belang dat deze verzetdagvaarding op tijd uitgebracht wordt. Wanneer de verzetdagvaarding een dag later dan de gestelde vier weken uitgebracht wordt, dan zal de eisende partij niet ontvankelijk worden verklaard. Dit houdt in dat de dagvaarding niet geaccepteerd wordt omdat de vier weken verzettermijn verlopen is en dat de zaak niet behandeld zal worden. Het is dan ook verstandig om een advocaat in de arm te nemen die deze dagvaarding voor je kan opstellen. De advocaat kan er ook voor zorgen dat de gerechtsdeurwaarder de verzetdagvaarding tijdig bij de wederpartij af kan geven. Er kunnen veel redenen zijn waarom de veroordeelde partij verstek heeft laten gaan: was de persoon lang afwezig in verband met ziekte en heeft hij daarom de dagvaarding niet gezien? Of is de dagvaarding misschien op een verkeerd adres afgegeven? Er is wel een uitzondering op de termijn van vier weken. Wanneer de veroordeelde in kwestie geen vaste woon of verblijfplaats in Nederland heeft, maar deze wel heeft in het buitenland, dan is de termijn van verzet acht weken. 

  Wat is hoger beroep?

  Wanneer je wel op de zitting bent geweest, maar je bent het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kun je in hoger beroep. Een uitzondering hierop is het eventuele bedrag waarover de rechtszaak gaat. Wanneer dit minder dan € 1750,00 is, dan kan er niet in hoger beroep worden gegaan. Ook hoger beroep moet ingeleid worden met een dagvaarding. Wanneer je in hoger beroep wil gaan, dan moet je een advocaat inschakelen. De termijn om hoger beroep in te stellen is drie maanden na de uitspraak van de rechter. Ook hier geldt dat de dagvaarding niet later dan deze drie maanden afgegeven moet worden aan de wederpartij omdat de veroordeelde partij anders niet ontvankelijk wordt verklaard in het hoger beroep. Hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof. 

  Wat is cassatie?

  Wanneer een of beide partijen denken dat er tijdens het hoger beroep fouten zijn gemaakt door het gerechtshof, dan kunnen zij hiertegen in cassatie gaan. De rechtszaak wordt niet meer inhoudelijk op de feiten behandeld, maar er wordt gekeken of het gerechtshof: 

  • Een wet of regel verkeerd heeft uitgelegd
  • Zijn uitspraak niet goed genoeg heeft onderbouwd
  • Onterecht heeft geweigerd een getuige te horen
  • Geen hoor en wederhoor heeft toegepast
  • Een belangrijke vraag niet heeft laten onderzoeken

  Wanneer een of meerdere van deze punten niet een punt van discussie is, zal cassatie niet mogelijk zijn. Wanneer dit wel het geval is, zal cassatie binnen drie maanden na de uitspraak in hoger beroep ingesteld moeten worden. Ook dit gebeurt weer met een dagvaarding die op tijd uitgebracht moet worden. 

  Veelgestelde vragen

  Wat is een verstekvonnis

  Binnen de rechtspraak toetst de rechter een vordering niet zeer uitgebreid wanneer de gedaagde partij niet naar de zitting is gekomen. De rechter kijkt dan of de vordering zou kunnen kloppen naar aanleiding van wat er in de dagvaarding omschreven staat. Wanneer voor de rechter de vordering niet ‘onrechtmatig of ongegrond’ voorkomt, zal de rechter een verstekvonnis wijzen die veelal uitvoerbaar bij voorraad is. In een verstekvonnis wordt bijna altijd de eis volledig toegewezen door de rechter. 

  Wat betekent ‘uitvoerbaar bij voorraad’?

  Uitvoerbaar bij voorraad betekent dat het instellen van verzet of hoger beroep de tenuitvoerlegging van het vonnis niet schorst. Dus, wanneer de veroordeelde partij veroordeeld is om € 10.000 te betalen en deze veroordeelde wil in verzet of hoger beroep, dan mag de eisende partij, die de rechtszaak in eerste instantie gewonnen heeft toch maatregelen nemen om deze € 10.000 te incasseren. Bijvoorbeeld door het leggen van beslag op de bankrekening. 

  Wat betekent ‘niet ontvankelijk’ 

  Niet ontvankelijk betekent dat er niet voldaan is aan de formele vereisten die in de wet staan. Bijvoorbeeld dat een partij binnen vier weken verzet moet instellen, maar dit pas na 5 weken doet. Wanneer een partij niet ontvankelijk wordt verklaard door de rechter, dan zal de zaak dus niet inhoudelijk behandeld worden en zal het eerste gewezen vonnis blijven staan. 

  Eerste publicatie op: 16 augustus 2020
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Inzet en nut van juridische vertalingen
  Advertorial
  Dat juridische taal niet altijd gemakkelijk is, weet iedereen. De inzet en nut van juridische vertalingen ...
  De kosten van een rechtszaak
  Juridische tips
  Iedereen weet dat een rechtszaak geld kost. Soms veel geld. Gelukkig bestaat er zoiets als gesubsidieerde ...
  Wat is een rechtspersoon
  Financiële tips
  Om te kijken wat een rechtspersoon is, kijken we eerst naar wat een natuurlijk persoon is. Een natuurlijk ...
  Wat is TBS
  Juridische tips
  Wie regelmatig het nieuws volgt krijgt zo nu en dan opgelegde straffen te horen die uitgesproken zijn door...
  Meer artikelen over Juridische tips