Wat is Agile werken?

De letterlijke vertaling van Agile is “behendig” of “lenig”. Wanneer men start met Agile werken binnen het bedrijf, dan staat behendigheid bij de uitvoering van een project centraal. Een team dat hiervoor heeft gekozen voor de uitvoering van een project, kan gebruik maken van de deze behendigheid. Deze teams weten dat gedurende de looptijd van een project omstandigheden kunnen veranderen en spelen moeiteloos in op veranderingen. Agile teams floreren als de deelnemers mensen zijn die niet bang zijn voor verandering en niet per se op zoek zijn naar zekerheden. Een project mag starten, ook al staat het eindresultaat nog niet helemaal vast. 

Lees verder na de afbeelding.

Agile - Waarom zou ik op deze manier werken?

Agile werken omarmt veranderingen

In tegenstelling tot de traditionele projectaanpak, waarbij verandering zoveel mogelijk uit de weg wordt gegaan, omarmt Agile werken veranderingen. Waar traditionele teams specificaties vastleggen en een formeel proces inrichten, breekt Agile projecten op in korte perioden (iteraties). Deze iteraties duren twee tot vier weken en zijn kleine projecten op zichzelf. Deze kleine projecten worden sprints genoemd en voltrekken zich volgens een vast ritme. Agile werken stelt het team in staat zich snel aan te passen aan een gewijzigde situatie, aan nieuwe wensen van de klant en aan andere veranderingen. 

Kleine en grote projecten

Agile werken is geschikt voor kleine projecten maar bij uitstek ook voor grote, complexe projecten. Complexe projecten worden door gebruikmaking van de Agile methodiek in iteraties gehakt waardoor veranderingen geen probleem vormen maar een bijstelling van het plan en uitdaging tot creativiteit betekenen. Het team speelt voortdurend in op veranderingen. Belangrijk is om open en communicatief te zijn en te blijven. 

Agile werken en Scrum 

Agile is een methodiek die bestaat uit verschillende principes en methodes. Binnen één project kunnen meerdere methodes worden ingezet, waaronder Scrum. Andere methodes binnen Agile zijn DSDM, (R)UP en Extreme Programming (XP). Deze methodes gaan alle uit van dezelfde basisprincipes die zijn vastgelegd in het ‘Agile Manifest’.

Scrum is de meest populaire methodiek binnen de Agile aanpak. Agile en Scrum overlappen elkaar en vullen elkaar aan. Een team dat werkt volgens de Scrum methodiek is zelfsturend en multidisciplinair en wordt doorgaans gefaciliteerd door de scrummaster. Het hele team pakt het project op en is betrokken bij de organisatie ervan. Ook de Scrum methodiek werkt met korte tijdsperiodes, meestal van één tot vier weken en het team komt dagelijks bijeen tijdens een kortdurende vergadering van maximaal 15 minuten. Dit wordt de start of the day genoemd.

Delen wordt gewaardeerd!

Reader Interactions

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]