Wat is Scrum?

De inzet van Scrum methodiek leidt tot een effectievere en flexibelere manier van werken. Scrum is een Agile aanpak die het voor een team mogelijk maakt om op een productievere wijze projecten op te leveren en om eventuele problemen snel op te kunnen lossen.

Uitgangspunt bij Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Het project wordt door het hele team opgepakt, iedereen is betrokken bij de planning, het verdelen van de taken en het benoemen van eventuele blokkades. Een belangrijk uitgangspunt bij Scrum is dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is. Steeds meer bedrijven, zowel grote als kleine en in alle sectoren kiezen voor de Scrum methodiek. De term Scrum is overigens afkomstig uit de rugbysport en betekent “Samen met je team proberen je doel te bereiken en de wedstrijd te winnen”. 

Lees verder na de afbeelding.

Scrum methodiek toepassen voor mijn team

De sprint en de start of the day 

De bedoeling van de Scrum methodiek is om op een flexibele manier, in een multidisciplinair team, tijdens een korte sprint tot een eindresultaat te komen. De sprint duurt doorgaans 1 tot 4 weken. De sprint zelf rust op 3 pijlers: transparantie, inspectie en aanpassing. Tijdens de sprint wordt snel duidelijk of men goed bezig is, kunnen risico’s worden beperkt en snelle aanpassingen worden gedaan. Er wordt bij voorkeur in één ruimte gewerkt en het team wordt begeleid door de scrummaster die een faciliterende rol heeft. Een sprint wordt bij voorkeur op een dinsdag gestart; de maandag is men nog in de weekendstemming, woensdag en donderdag spelen er vaak zaken rondom kinderen en vrijdag is men wederom in de weekendstemming.  

The start of the day, ook wel Daily Scrum, is een dagelijks vergadering, doorgaans om 9.15 uur en duurt maximaal een kwartier. Deze vergadering wordt ook wel de stand-up genoemd want de vergadering kent regels: 

  • Alle leden van het team hebben zich op de vergadering voorbereid
  • De vergadering begint op tijd (ook als niet iedereen er is)
  • De vergadering vindt elke dag op dezelfde tijd plaats en duurt maximaal 15 minuten
  • De vergadering wordt staande gehouden (“stand-up”). 

Tijdens de start of the day beantwoordt elk teamlid drie vragen: wat heb je gedaan, wat ga je doen en zijn er problemen, uitdagingen of heb je hulp nodig. Ook de term “stand up” is afkomstig uit de rugby sport en heeft betrekking op de briefing vlak voor een wedstrijd. 

Scrum retrospective

Scrum retrospective heeft betrekking op het einde van elke sprint. Los van de inhoud van de sprint reflecteert het hele team gezamenlijk op het teamproces, de werkwijze en de onderlinge relaties. De Scrum retrospective is belangrijk om na te gaan of de samenwerking optimaal is of nog beter kan. Immers, behalen van het doel is alleen mogelijk als er wordt samengewerkt en een groep individuen transformeert tot een effectief team.

Leidraad voor de Scrum retrospective:

  • De scrummaster verduidelijkt de context van het team; dit creëert focus en zorg er voor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan
  • Grondbeginsel; we gaan er vanuit dat elk teamlid zijn best heeft gedaan en de hem of haar beschikbare vaardigheden en competenties heeft ingezet. Doel is een veilige omgeving te creëren en in de modus van samenwerking te komen
  • Retrospective vorm; de kern. Het benadrukken van successen van het team, zoeken naar verbeterpunten. 
  • Convergeren; genoemde verbeterpunten onderscheiden en de belangrijkste convergeren naar het team
  • Afronding en vervolg; elke teamlid vertelt over zijn of haar ervaringen zodat de scrummaster weet wat het team heeft ervaren. Daarnaast worden soms actiepunten opgesteld. 

Delen wordt gewaardeerd!

Reader Interactions

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]