Naar de beurs met je bedrijf

Naar de beurs met je bedrijf gaan heet een Initial Public Offering, afgekort een IPO. Een beursgang heeft zowel voordelen als nadelen en die nemen we hieronder eens nader onder de loep. Als groot voordeel wordt gezien het vergroten van de naamsbekendheid. Hier kleven echter ook weer -mogelijke- nadelen aan, zeker nu geschillen of negatieve ervaringen ook online worden uitgevochten. Je bedrijf staat net zo snel in negatieve belangstelling als in positieve, of misschien nog wel sneller. Het uitgeven van aandelen levert op korte termijn een leuk bedrag op waarmee je iets kunt doen. Na de intrede op de markt ben je echter overgeleverd aan beleggers en kan je geen invloed meer uitoefenen op de waarde van aandelen. Beursgenoteerde bedrijven moeten voldoen aan verplichtingen die extra -vaak forse- kosten met zich meebrengen. 

Inhoudsopgave

  Naar de beurs met je bedrijf – De Voordelen

  Afgezien van het feit dat je natuurlijk enorm trots bent dat je met je bedrijf naar de beurs gaat, zijn er meer voordelen. Tastbare voordelen. 

  De belangrijkste drie voordelen van een IPO:

  1. Naamsbekendheid
  2. Geld
  3. Personeel.

  Lees verder na de afbeelding.

  Naar de beurs met je bedrijf

  Voordeel 1: Naamsbekendheid

  Er wordt doorgaans in de media flink wat aandacht besteed aan bedrijven die naar de beurs gaan. Zeker voor jonge bedrijven biedt dit grote kansen. De zichtbaarheid op de markt wordt flink vergroot en hiermee wordt ook een positief effect op de geloofwaardigheid bereikt. Bij een beursgenoteerd bedrijf denk je immers al snel aan een solide en transparant bedrijf dat graag wil groeien. Dit heeft vaak ook een positief effect op banken en andere financiële instellingen. Gevolg hiervan is dat dit soort bedrijven eerder geneigd zijn om een lening te verschaffen. Ook omdat beursgenoteerde ondernemingen aan allerlei kwaliteitsstandaarden moeten voldoen. Informatie wordt gedeeld met de buitenwereld, waaronder beleggers. Voor jonge ondernemingen kan een beursgang ook meteen betekenen dat de organisatiestructuur in kaart moet worden gebracht en waar nodig moet worden verbeterd. Tenslotte levert de beursnotering niet alleen bij toetreding maar het hele jaar door, op gezette tijden, extra naamsbekendheid op. Bijvoorbeeld bij de presentatie van de cijfers (viermaal per jaar). 

  Voordeel 2: Geld

  Dit is meestal de belangrijkste reden om te besluiten met je bedrijf naar de beurs te gaan. De aandeelhouders genereren geld voor jouw bedrijf waarmee je vervolgens nieuwe stappen kan zetten. Je kan dit geld bijvoorbeeld gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen. Met extra geld kan je ook gemakkelijker uitbreiden of een overname financieren. Hiervoor bespraken we al het voordeel van financieringen. Het aantrekken van geld, via leningen of kapitaalverhoging op andere manieren wordt eenvoudiger, waardoor de kaspositie van de onderneming snel kan verbeteren. 


  Wil je meer weten over bedrijfsadvies, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book boordevol bedrijfsadvies.


  Voordeel 3: Personeel

  Zowel voor personeel dat reeds in dienst is als voor nieuw aan te trekken personeel geldt dat een beursgenoteerd bedrijf aantrekkelijk is. Het is dan ook vaak eenvoudiger voor beursgenoteerde bedrijven om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken -en te behouden- dan voor niet-beursgenoteerde bedrijven. 

  Soms worden personeelsaandelen uitgegeven hetgeen de aantrekkelijkheid van de organisatie nog kan vergroten. Worden deze aandelen uitgegeven vóór de beursgang dan is het natuurlijk lastig om te bepalen wat de waarde van deze personeelsaandelen is. Na de beursgang kunnen aandelen ook worden ingezet om werknemers te belonen. Hierdoor zijn werknemers vaak meer gemotiveerd om zich (langdurig) in te zetten voor het bedrijf.  

  Naar de beurs met je bedrijf – De nadelen

  Een beursgang brengt, hoe aantrekkelijk de voordelen misschien ook zijn, ook nadelen met zich mee. Het is belangrijk je goed bewust te zijn van deze nadelen. Ook hier bekijken we de drie belangrijkste nadelen van een IPO:

  1. Verplichtingen
  2. Risico koersverloop
  3. Dreiging overname.

  Nadeel 1: Verplichtingen

  Een bedrijf dat genoteerd staat op de beurs heeft verplichtingen. Bepaalde cijfers maar ook de plannen van de onderneming moeten naar buiten worden gecommuniceerd. Viermaal per jaar dienen de financiële cijfers te worden verstrekt: kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers. Bedrijven willen natuurlijk zo goed mogelijke cijfers presenteren om te voorkomen dat het aandeel zich negatief kan ontwikkelen. Gevolg hiervan kan zijn dat bepaalde “potjes” minder goed gevuld worden. Dit kan vervolgens weer resulteren in een minder goede gezondheid van de onderneming. In het slechtste geval kan hierdoor de onderneming in gevaar komen.
  Afgezien van deze gevaren is er natuurlijk ook gewoon extra geld gemoeid met deze verplichtingen, bijvoorbeeld voor accountantswerkzaamheden en juridische werkzaamheden. 

  Nadeel 2: Risico koersverloop

  Op het moment van toetreding worden nieuwe aandelen uitgegeven. De introductiekoers maal het aantal aandelen bepaalt de hoeveelheid geld die je kan ophalen. Hier bestaat natuurlijk altijd het risico dat het benodigde kapitaal niet wordt opgehaald en je beursgang (deels) mislukt. Hierna begint het spel van vraag en aanbod waarop je als bedrijf nauwelijks invloed kunt uitoefenen. Loopt alles op rolletjes dan is dit plezierig (voor je beleggers) maar loopt het minder goed dan je hoopte, dan heeft dit niet alleen nadelige gevolgen voor je beleggers maar ook voor (de naam van) je bedrijf. 

  Nadeel 3: Dreiging overname

  De aandelen van je bedrijf kunnen door iedereen worden gekocht. Je kunt daar weinig tot geen invloed op uitoefenen waardoor je bepaalde risico’s loopt. Bijvoorbeeld het risico van een vijandige overname. Er zijn wel mogelijkheden om dergelijke risico’s tot een minimum te beperken door middel van beschermingsconstructies. 

  Wel of niet naar de beurs

  De vraag of naar de beurs met je bedrijf zinvol is hangt uiteraard af van allerlei factoren. Wie zijn jouw klanten? Heb je geld nodig voor nieuw te initiëren plannen? Wil je graag je potentiële klantenbestand uitbreiden dan zijn daarvoor nog allerlei andere manieren te bedenken dan een beursgang. Een beursgang brengt immers ook veel extra werk en dus kosten met zich mee. Naamsbekendheid kan op tal van andere manieren worden vergroot: social media bijvoorbeeld. Het is dan ook uiterst belangrijk om de kosten en de baten goed tegen elkaar af te wegen. De verplichtingen die volgen uit een beursgang kan je wat de kosten betreft beter niet onderschatten. 

  Gaat het je vooral om het geld dan kan je ook kiezen voor het (laten) maken van een sterk bedrijfsplan om financieringen te verkrijgen. Personeel aan je binden kan ook op andere manieren dan het belonen met aandelen. Laat je goed informeren en schakel eventueel een business coach in. 

  Wil je meer weten over het inhuren van een bedrijfsadviseur, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 28 november 2019
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Zakenmensen die bij een diep gat staan
  Over ondernemen
  Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat me...
  Meer artikelen over Over ondernemen