Wat is een organogram?

Een organogram is een afbeelding, model of schema van de organisatiestructuur van een onderneming. Deze wordt ook wel een organisatieschema of organigram genoemd.

Het doel van een organogram is het duidelijk en overzichtelijk in kaart brengen van de structuur van een onderneming: welke afdelingen en divisies zijn er, wie staat aan het hoofd en wie zijn de medewerkers. De hiërarchische verhoudingen waarin de werknemers binnen een bedrijf tot elkaar staan worden hiermee eveneens in beeld gebracht.

Lees verder na de afbeelding.

Organogram

Nut van een organogram

Een organogram maakt inzichtelijk hoe de organisatie feitelijk in elkaar zit. Er wordt inzichtelijk gemaakt wie welke bevoegdheden heeft en welke verantwoordelijkheden draagt en het schema vormt de basis voor de interne communicatie. Hoe hoger iemand in het schema staat getekend, hoe meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden deze persoon draagt. Overigens gaat het hier niet om bepaalde personen maar om functies.

Een heldere organisatiestructuur helpt bij het maken van functieprofielen en functieomschrijvingen. Dit is bijzonder belangrijk bij onder meer werving- en selectie en bijvoorbeeld bij een reorganisatie om zo te zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek. Uit de functieprofielen kunnen de functie eisen en de taakomschrijvingen worden gedestilleerd.

Soorten

Er worden drie vormen van het organogram onderscheiden:

  1. De verticale schemavorm
  2. De horizontale schemavorm
  3. De concentrische schemavorm

Bij de verticale schemavorm staat de werkgever aan de top en wordt door middel van blokken de organisatiestructuur daaronder weergegeven.

Bij de horizontale schemavorm wordt de werkgever aan de linkerzijde weergegeven waarna richting rechts de organisatiestructuur wordt uitgerold. Voordeel van deze vorm van een organogram is dat de hiërarchie minder dominant lijkt.

De concentrische schemavorm: hierbij wordt de organisatiestructuur weergegeven in cirkels. De werkgever van de onderneming staat in het midden en de afdelingen zijn om de baas heen gegroepeerd. Hier ligt vooral de nadruk op samenwerking.

Aan de hand van het organogram kan vervolgens aandacht worden besteed aan het opstellen van functieprofielen en taakomschrijvingen en werkprocessen.

Delen wordt gewaardeerd!

Reader Interactions

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]