Wat is SMART?

SMART is een Engels woord voor slim. Het wordt dan ook vaak vertaald als een slim principe. Echter, SMART is (ook) een afkorting van een aantal begrippen:

Specifiek: betreft het een eenduidige doelstelling?
Meetbaar: wanneer is het doel meetbaar of observeerbaar bereikt?
Acceptabel: is het doel voor het management (of de doelgroep) acceptabel?
Realistisch: betreft het een realistisch doel?
Tijdgebonden: op welk moment moet het doel zijn bereikt?

Ecologisch: past de doelstelling in de leefwereld en capaciteiten van de betrokkenen?
Relevant: is de doelstelling waardevol voor de organisatie en betrokkenen?

Het SMART principe is in de jaren 90 ontstaan binnen een groep technici en had als doel het geven van gerichte opdrachten. Deze opdrachten moesten eenduidig zijn opgesteld en eenvoudig kunnen worden gecontroleerd.

Lees verder na de afbeelding.

SMART doelstellingen

Toepassingen SMART doelstellingen

Het wordt gebruikt bij projectmanagement. Managers spreken over SMART maken of SMART formuleren van doelstellingen. Zij bedoelen hiermee dat doelen meetbaar en specifiek moeten zijn en daarnaast ook realistisch, tijdgebonden en acceptabel. Er zijn verschillende varianten van dit principe, afhankelijk van de betrokken partij. Zo wordt in de coaching wereld regelmatig een letter toegevoegd aan het woord SMART, namelijk de E van ecologisch. Voor deze mensen is het belangrijk dat doelen aansluiten bij de leefwereld en capaciteiten van de betrokkenen. Soms wordt ook nog de letter R toegevoegd om vast te leggen of de doelstelling waardevol is voor de organisatie en betrokken. Zo ontstaat er het woord SMARTER.

Voordeel en nadeel

Voorstanders van het SMART principe zijn van mening dat objectiever kan worden geoordeeld. De resultaten kunnen geleverd werk op een vooraf vastgesteld moment worden beoordeeld. Werknemers kunnen hierdoor objectiever en sneller worden beoordeeld of gecorrigeerd. Doelstellingen die niet SMART zijn geformuleerd moeten worden beoordeeld op het (subjectieve) gevoel van de beoordelaar.

De vraag is of doelen altijd wel realiseerbaar moeten zijn en dat werken aan (vrijwel) onhaalbare doelen niet per definitie zinloos is. Ook wordt soms fixatie op meetbare gegevens als nadeel gezien omdat de kans bestaat dat het doel hierdoor uit het oog wordt verloren.

Delen wordt gewaardeerd!

Reader Interactions

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]