Het nut van een businessplan (deel 2)

Wat is nu de juiste manier om te starten en wat is het nut van een businessplan? Waar sommigen zonder plan een bedrijf opstarten denken anderen na over de oprichting totdat ze een ons wegen en komt het bedrijf nooit van de grond. Kun je zonder businessplan van start gaan of loont het om een plan te maken? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Bedrijven zijn succesvoller als er vooraf een goed businessplan wordt gemaakt. De omvang van het plan is hierbij niet van belang. Een goede propositie moet je op één A4 uit kunnen leggen. Je kunt voor het maken van een plan dus prima gebruik maken van de OGSM-methodiek. Deze methodiek werkt ook goed voor afdelingen.

Inhoudsopgave

  Direct naar: Kickstart voor jouw bedrijf of afdeling (deel 1) | De inzet van marketing (deel 3)

  De houdbaarheid van een businessplan

  Voordat we hier verder op ingaan, is het goed om te weten dat waar een businessplan vroeger zomaar 30 jaar mee ging, dit in de huidige tijd anders is. Afhankelijk van de dienst of het product zal er tegenwoordig met regelmaat kritisch gekeken moeten worden naar de vooraf gedefinieerde doelstellingen. De kortere houdbaarheid van een businessplan heeft verschillende oorzaken. Eén belangrijke oorzaak is de digitalisering van verschillende communicatiemiddelen. Hierdoor heeft de consument sneller toegang tot de wereld en wordt men door het enorme aanbod aan diensten en producten steeds kritischer en veeleisender. Het is daarom belangrijk om echt onderscheidend te zijn en op te vallen in de massa.

  Lees verder na de afbeelding.

  Kickstart voor jouw bedrijf of afdeling-Deel2

  Draagvlak creëren

  Een businessplan moet gedragen worden door de mensen binnen de organisatie. Uitdagende en ambitieuze doelen (een heldere missie) vormen de leidraad in de bedrijfsvoering. Het businessplan of OGSM mag na het daadwerkelijk starten van de onderneming niet in de kast belanden. Belangrijke onderdelen uit het plan behoren het gehele jaar terug te komen op de agenda’s en in evaluaties. De vooropgestelde doelstellingen kunnen op deze manier geëvalueerd worden en waar nodig kan het plan worden bijgestuurd.

  Keuzes maken en focus creëren

  In het businessplan moet ook duidelijk naar voren komen waarin de onderneming onderscheidend is en welke keuzes er zijn gemaakt. Dit schept helderheid voor zowel de werknemer als klant. Het voelt misschien veilig en comfortabel om bijvoorbeeld zoveel mogelijk verschillende klantsegmenten te bedienen, in de praktijk zorgt dit echter vaak voor problemen. Het maken van een businessplan kan daarom veel energie kosten en een oncomfortabel gevoel geven. Immers, er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt die de leidraad vormen in de dagelijkse bedrijfsvoering en focus creëren.


  Wil je meer weten over het schrijven van een business plan, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book waarin we uitgebreid uitleg geven over het maken van een business plan.


  Traditioneel businessplan vs OGSM

  Traditioneel businessplan

  Schrijf je een businessplan voor het krijgen van een financiering dan zul je niet genoeg hebben aan een plan op één A4. Je zult de verschillende zaken tot op bepaalde hoogte moeten specificeren. Vraag de financierder vooraf wat zij van het plan verwachten. Zo maak je het plan op maat en kun je meer tijd besteden aan je bedrijf.

  In onderstaand overzicht kun je zien welke hoofdonderdelen er voor een financierder belangrijk kunnen zijn.

  • Management samenvatting
  • Inhoudsopgave
  • Beschrijving van de onderneming
  • De bestaansreden (missie en kernwaarden)
  • Meetbare doelstellingen
  • Het product of de dienst
  • Marktanalyse en marketing-samenvatting
  • Organisatiestructuur en personeel
  • Financiële planning

  Bijlagen

  • Statuten van de onderneming
  • Uitgebreide product- en/of dienstbeschrijvingen met swot analyse
  • Marketingplan
  • Organogram
  • Curriculum vitae van de oprichters met motivatie
  • Roadmap (strategische planning)
  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Uitgewerkt OGSM-model voor eerste jaar

  Download de gehele blogreeks, zodat je het op een ander moment verder kunt lezen.

  Een plan maken met OGSM

  In het bedrijfsleven zie ik dat uitgebreide plannen steeds minder geaccepteerd worden. Liever een zeer beknopt plan van een hoge kwaliteit dan een zeer uitgebreid plan van middelmatige kwaliteit…

  OGSM zorgt ervoor dat jouw plan op één A4 past. Hierbij is het belangrijk meetbare doelen te gebruiken die iedere werknemer begrijpt. Het model kan toegepast worden op ieder bedrijfsmatig plan. Het is dus niet alleen geschikt voor het maken van een businessplan. Wanneer je het OGSM-model toepast, dwingt dit jou om scherpe keuzes te maken. Vaak is dat juist het moeilijkste bij het opstellen van een plan. Maar omdat je maar weinig ruimte mag gebruiken (één A4tje) kun je niet anders dan selectief zijn.

  Niet alleen voor organisaties kan het gebruiken van het OGSM-model een handig instrument zijn. Ook op afdelingsniveau kun je hier baat bij hebben.

  Lees verder na de afbeelding.

  OGSM model

  Echt onderscheidend zijn

  Jammer genoeg is er geen magische formule om onderscheidend te zijn. Daarbij komt dat we in een tijd leven waarin consumenten oververmoeid raken door alle prikkels. Het ene bedrijf schreeuwt nog harder dan het andere. Het is dus ontzettend moeilijk om boven de rest uit te steken, zonder hard te schreeuwen.

  Een goed startpunt is beginnen met de eerder aangegeven tips. Geef je idee dus een kickstart door na te denken over je bestaansreden, doelen en natuurlijk de financiële haalbaarheid. Gebruik de OGSM-methodiek om relatief snel en pragmatisch een plan in grote lijnen te maken voor 1, 2 of 3 jaar. Dat kan overigens ook voor je afdeling heel goed werken.

  De makkelijkste manier om onderscheidend te zijn is het dumpen van je product tegen bodemprijzen. Een vaak gehoorde uitspraak is hierbij: ‘Als we duurder zijn dan de concurrent koopt niemand meer bij ons’. Wat je hiermee eigenlijk zegt is dat je geen toegevoegde waarde levert t.o.v. de concurrent. Wat kun je hieraan doen? Terug naar de tekentafel en je plan flink onder de loep nemen.

  De organisatie roadmap

  Door in het leven doelen te stellen kom je letterlijk verder en datzelfde geldt ook voor je bedrijf of afdeling. Door concrete doelen in een tijdlijn te zetten creëer je inzicht. Niet alleen voor jouzelf, maar ook voor de mensen binnen de organisatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het uitbreiden van het product- en/of dienstenaanbod of het invoeren van een systeem waarmee de interne organisatie geoptimaliseerd wordt. Een roadmap is de visualisatie van het businessplan of OGSM en de hierbij behorende taken, projecten en veranderingen binnen het bedrijf. Zo ziet iedereen wat de plannen zijn op de korte en lange termijn en creëer je een tastbare leidraad voor werknemers.

  Deze roadmap kun je door middel van een projectmanagementsysteem in de praktijk brengen. Het handige hieraan is dat iedere werknemer op ieder moment kan zien of de afdeling of het bedrijf nog op schema loopt. Daarnaast hou je op deze wijze alle communicatie op de juiste plek. Loopt een project even niet zoals verwacht en duurt de afronding hiervan langer? Pak het later weer op en check direct alle communicatie behorend bij het project.


  Wil je meer weten over het schrijven van een business plan, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book waarin we uitgebreid uitleg geven over het maken van een business plan.


  Over een bedrijfscultuur en de structuur

  De cultuur binnen jouw bedrijf en/of afdeling is een essentieel onderdeel voor het behalen van een zakelijk succes. Hierbij spelen alle betrokkenen een belangrijke rol. Of het nu om een directielid of uitvoerend werknemer gaat. Een prettige werkcultuur en aandacht voor de individu is hierin de sleutel tot commercieel succes. Uiteindelijk wil je dat werknemers in het belang van de organisatie denken en handelen.

  Start van de bedrijfscultuur

  Het fundament voor een bedrijfscultuur wordt bij het opstarten van een onderneming vastgelegd. Welke kernwaarden zitten er in het DNA van het bedrijf en werkt de bedrijfsfilosofie inspirerend voor jouw werknemers? Is er daarnaast een heldere structuur vastgelegd waarop men kan terugvallen als het onverhoopt mis gaat? Uiteindelijk bepalen deze elementen hoe de werknemers met klanten en met elkaar omgaan. Het doel hierbij is dat de klant een ervaring krijgt die past bij het uitgangspunt van de onderneming.

  Helderheid en structuur door een organogram

  Voor grotere organisaties is het logisch om een goed uitgedacht organogram met de bijbehorende functieprofielen te maken. Zij weten immers dat dit voor meer structuur en helderheid zorgt. Op deze wijze kun je vooraf op zoek gaan naar mensen die effectiever ingezet worden en kun je dezelfde mensen gedurende de loopbaan beter coachen en gerichter beoordelen. 

  Kleinere bedrijven geven vaak aan dat het niet nodig is om alles vast te leggen op papier. Er wordt gewerkt met relatief weinig personeelsleden waardoor het gevoel heerst dat er ook controle is zonder een organogram en functieprofielen. Dit kan een periode goed gaan tot er veranderingen komt in het bedrijfsresultaat, een nieuw product wordt gelanceerd waarbij behoefte is aan andere specialisaties of iemand uitvalt die een sleutelpositie had binnen de organisatie. Iedere onderneming heeft dus baat bij een basisstructuur op papier.

  Het proces naar succes

  Voordat er werknemers worden aangenomen is het uiterst zinvol om de belangrijkste bedrijfsprocessen te beschrijven. Deze beschrijven van a tot z welke handelingen nodig zijn om de klant op de juiste manier te bedienen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het eerste contactmoment in de winkel of het verkopen van een product (cross- en upselling). Deze processen behoren op een natuurlijke manier aan te sluiten op de kernwaarden en doelstellingen van de onderneming. Een vooraf gedefinieerd werkproces zorgt voor helderheid bij werknemers en een hogere effectiviteit binnen je bedrijf of afdeling.

  Mensen selecteren en aannemen

  Om de nieuwe behoefte in te vullen zijn er mensen nodig die goed kunnen inspelen op de wens van de klant. Aangezien medewerkers in de meeste gevallen het eerste en verdere contact met jouw klant verzorgen zijn zij dan ook sleutelfiguren om het onderscheidende vermogen van de organisatie in de praktijk te brengen. 

  Hoe selecteer je nu precies de juiste mensen? Zekerheid krijg je in dit proces nooit, maar om mensen aan te nemen die goed bij je onderneming passen is het verstandig om niet alleen naar de het curriculum vitae en de brief te kijken. Vraag voordat je iemand uitnodigt door middel van een vragenlijst eens hoe leuk hij/zij de verschillende taken vindt die bij de functie horen en of de kernwaarden van de onderneming ook belangrijke waarden zijn voor de kandidaat. Zo is de kans groter dat een nieuwe werknemer goed bij de onderneming past.

  Laat kennis niet weglopen

  Een personeelslid vertoont in principe hetzelfde gedrag als een consument. Daarom geldt ook voor personeel dat zij bepaalde verwachtingen hebben. Vanaf de eerste tot de laatste werkdag blijft het daarom essentieel om betrokkenheid te stimuleren en constant te peilen of iedereen nog met de ‘neus’ dezelfde kant op staat. Een terugkerend intern tevredenheidsonderzoek in de vorm van een enquête kan hierin meer inzicht geven. Voor sommige werknemers kan dit ook voelen als ‘mosterd na de maaltijd’, bijvoorbeeld als er in de tussentijd weinig aandacht wordt besteed aan het personeel. Je creëert loyale werknemers door het inzetten van terugkerende voortgangsgesprekken op individueel niveau. Daarnaast creëer je een beter teamgevoel door met regelmaat groepsevaluaties in te plannen.

  Direct naar: Kickstart voor jouw bedrijf of afdeling (deel 1) | De inzet van marketing (deel 3)

  Wil je meer weten over het schrijven van een business plan, neem dan contact met ons op of download ons gratis e-book ⤵


  Gratis ebook met tips voor bedrijven en afdelingen!

  ✅ Direct gratis in je mailbox
  ✅ Creëer concrete doelen, een betere missie & visie en verbeter je marketing en communicatie inzet
  ✅ Geschreven door de specialisten van Kennisdomein


  Eerste publicatie op: 19 januari 2023
  Geschreven door: Chadli Hachani
  Van Kennisdomein
  Chadli Hachani is de oprichter van Kennisdomein.nl. Hij is in 2008 afgestudeerd (leisure management) en heeft veel ervaring opgedaan als ondernemer van verschillende initiatieven. Daarnaast heeft hij ruim acht jaar managementervaring bij...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Scherm met data
  Over ondernemen
  In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang is data het middelpunt geworden voor orga...
  Zwangere vrouw met blond haar
  Over ondernemen
  Je hebt een eigen bedrijf en krijgt een kind. Betekent ZZP en zwanger dat je nu maandenlang zonder inkomen...
  Man met donkere haren en ledlampen
  Over ondernemen
  In een wereld die steeds meer gedreven wordt door commerciële belangen en concurrentie, is het merkenrecht...
  Zakenmensen die bij een diep gat staan
  Over ondernemen
  Het maken van een strategische planning is een must voor elk bedrijf. Zo’n planning gaat over alles wat me...
  Meer artikelen over Over ondernemen